Sygehus-sjusk: Udstiller patienternes journaler

Sygehus-sjusk: Udstiller patienternes journaler bozo
'Bekræftet graviditet', 'psykotisk patient indlagt på psyk. (diskretion)'.

Den slags meget personfølsomme oplysninger, suppleret med patienternes fulde navn og cpr-nummer, ligger og flyder i et glasvindue på Helsingør Sygehus, hvor alle og enhver, der har et ærinde på sygehuset, går forbi.

Det er direkte ulovligt. Persondataloven forpligter nemlig alle offentlige myndigheder til at opbevare personlige oplysninger på et sikkert sted.

Gjorde intet
– Lørdag 22. juli opdagede jeg, at der lå en masse journaler med personfølsomme oplysninger. Det var jo dybt grotesk, så jeg gik straks hen i informationen og fortalte det til receptionisten. Men hun sagde blot, at hun ikke havde nogen nøgle, og der var lukket i weekenden, så det var der ikke noget at gøre, forklarer Johnny Frederiksen.

12 udstillet
Johnny Frederiksen – og alle andre, der kom forbi – kunne læse i 12 patienters fortrolige oplysninger. 11 af patienterne var ifølge journalerne gravide, en af dem var psykotisk. Derudover lå der også en anmodning fra fagforeningen FOA Frederikssund om udlevering af kopi af journaler på et af deres medlemmer og flød bag ruden. Også her var oplyst fuldt navn og cpr-nummer på en patient.

Hvordan ville du reagere hvis din journal var udstillet på den måde?

Chokerende Jessebel
Jeg ville melde den pågældende afdeling/sygehus til politiet, for overtrædelse af persondataloven.

Jeg arb. selv i sygehusvæsnet og kender alt til tavshedspligt og beskyttelse af patienternes oplysninger!

Desværre har jeg selv gentagne gange set mine kollegaer omgåes journaloplysninger lidt lemfældigt og jeg har hver gang kommenteret det og bedt dem om, at få det fjernet og låst ned, som loven foreskriver det!
De ville jo heller ikke bryde sig om, at blive "udstille" ufrivilligt til offentlig beskuelse...

Det er desværre ikke noget ukendt fænomen, at journaler ligger fremme, så andre uvedkommende kan læse - om ikke andet - så forsiden med patientens fulde navn, adr. og cpr.nr., og oftes en diagnose.

Det er helt og aldeles uacceptabelt og SKAL kommenteres overfor en ansat, når man opdager det!

Jeg ville blive Martz
RASENDE.

Der er godt nok nogle som skal stilles til ansvar. Men for den/de som sidder der er det jo "kun" et stykke papir !

Martz

De danske sundhedssystemer veritable dårekister Fnug
Der er ikke nogen nedre grænser for den dårskab i manglende evner til omtanke der udvises i sundhedssektoren.

Journaler ligger og flyder overalt, lægerne bruger selv op til 1½ time dagligt på, blot at finde ud af hvor journalerne nu er til dagens stuegang. Denne seance gentages dagligt, dag ud og dag ind, da de ansatte læger ikke ejer evnen til rationel tænkning og planlægning. Derfor indføres de elektroniske patientjournaler således, at lægerne så kun glemmer hvor de nu har lagt deres passwords til journalerne.

Dårskaben kender i Danmark ikke nogen nedre grænser på danske hospitaler, de sender patientjournaler med fuld identitet til børnehaverne, så børnene kan genbruge journalerne til, at tegne på bagsiden. Mens pædagogerne sidder og snadrer i de fortrolige oplysninger.

I Danmark er det ofte kun fantasien der sætter grænserne, men desværre overgår virkeligheden også disse fantasier i graden af muligt dårskab i udøvelsen af manglende omtanker…