Synder fjernes for bestandig

Synder fjernes for bestandig traellen
I en genoprettelsesprofeti gav profeten Mika udtryk for den overbevisning at Jehova ville tilgive sit angrende folk: "Hvem er en Gud som du, der ... forbigår overtrædelse hos sin arvelods rest? ... Og du vil kaste alle deres synder I HAVETS DYB." (Mika 7:18-19) Forestil dig hvad disse ord betød for nogle der levede på Bibelens tid. Kunne man dengang få noget tilbage som var kastet "i havets dyb"? Disse ord viser at når Jehova tilgiver, fjerner han vore synder for bestandig.

Da Jesus lærte sine disciple at bede, brugte han forholdet mellem en debitor og en kreditor som et billede på Jehovas tilgivelse. Det hedder i bønnen: "Tilgiv os vor SKYLD." (Mattæus 6:12) Jesus sammenlignede altså synder med skyld, eller gæld. (Lukas 11:4) Når vi synder, bliver vi "skyldnere" over for Jehova. Om betydningen af det græske udsagnsord der oversættes med 'tilgive', siger et opslagsværk: "At give afkald på, at eftergive, en gæld ved ikke at gøre krav på den." Man kan sige at når Jehova tilgiver, stryger han den gæld som vi ellers ville blive krævet til regnskab for. Angrende syndere kan altså være ganske rolige. Jehova vil aldrig gøre krav på at en gæld som han har eftergivet, skal betales tilbage. (Salme 32:1-2)

Jehovas tilgivelse beskrives yderligere i Apostelgerninger 3:19: "I skal derfor ændre sind og vende om for at få jeres synder SLETTET UD." Det sidste udtryk gengiver et græsk udsagnsord der kan betyde "at viske ud, ... at udslette, at tilintetgøre." Ifølge nogle er udtrykket hentet fra den måde hvorpå man fjernede en tekst fra et håndskrift. Hvordan gjorde man det? Det blæk man brugte i oldtiden, var lavet af en blanding af kuldstof, et bindemiddel og vand. Kort efter at man havde skrevet med dette blæk, kunne man fjerne det skrevne med en våd svamp. Dette skildrer meget smukt Jehovas barmhjertighed. Når han tilgiver synder, er det som han har taget en svamp og fjernet dem.

Når vi tænker over disse forskellige billeder på Jehovas tilgivelse, forstår vi at Jehova ønsker at vi skal vide at han gerne vil tilgive vores synder hvis vi vil angre oprigtigt. Vi behøver ikke være bange for at han senere vil kræve os til regnskab for disse synder.

Hav en god dag!

skægt som biblen bliver misbrugt ;) guldfisk
Flemming nu ikke så bange :)
Vi er klar til at samle dig op når du mister troen, på vagttårnet. bare husk at kontakte nogle rigtige venner. ikke de der falske, du har inden i Jehovas vidner. der kun kan lide dig som det, de kan lave dig om til.
med trusler om at hvis du ikke gør som de siger, så kommer den altvidene gud, skaber, "retfærdige" og straffer dig, hvis du ikke retter dig ind.

og det gør de med lange hjerne vaskende tekster. men læst hvad biblen i virkeligheden skriver, og lad dig ikke nare FTG :)

vi er alle mennesker, vi har alle fejl, og vi skal huske at leve livet, vores liv! ikke som andre mener vi skal leve vores liv. det er dit liv flemming, som skal leves som du selv mener det skal leves :)
tag bare dette stykke fra biblen af.

Markusevangeliet 3:27 v27 Der er heller ingen, som kan trænge ind i den stærkes hus for at røve hans ejendele uden først at have bundet den stærke. Først så kan han plyndre hans hus.

v28 Sandelig siger jeg jer: Alt skal tilgives menneskenes børn, forsyndelser og bespottelser, hvor meget de end spotter. v29 Men den, der spotter Helligånden, får aldrig i evighed tilgivelse, men er skyldig i en evig synd.« v30 De havde jo sagt: »Han er besat af en uren ånd.«
så alt skal tilgives, Selv Jehovas vidners bibel, giver os ret i denne oversættelse


28 Truly I say to YOU that all things will be forgiven the sons of men, no matter what sins and blasphemies they blasphemously commit. 29 However, whoever blasphemes against the holy spirit has no forgiveness forever, but is guilty of everlasting sin.” 30 This, because they were saying: “He has an unclean spirit.”

Så vær ikke så bange, der er også håb for dig uden for Jehovas vidner. du behøver ikke at udstøde andre for at rede dem.

Venligt hilsen Palle