tætning af skibe med nitter

tætning af skibe med nitter Titanic nitter
hvordan kan man gøre et skib tæt og sødygtigt hvis skroget er sammensat af stålplader der er nittet sammen, man skulle tro at nitterne ikke kan lukke helt tæt om pladerne og derved ville der sive vand ind.

Hvordan sørger man for at gøre skroget tæt.

Hemmeligheden Anonym
ligger i, at nitterne er rødglødende når de bankes i. Når de efterfølgende køler af trækker de sig sammen og trækker dermed metalpladerne så tæt sammen som var de svejset. Samlingen bliver vandtåt.. Dog vil der efter mange års brug danne sig rust som vil tvinge pladerne lidt fra hinanden hvorved der vil opstå utætheder. Dette er forklaringen på mange af de pludselige forlis der skete før i tiden.....

Pumper Anonym
De store skibe havde (har) pumper der kører hele tiden for at fjerne den smule vand der alligevel kommer ind.

tryk Bjarne Vest
Desuden er skibet konstrueret således, at trykket fra dets egen vægt i vandet presser sammen om konstruktionen.

helt Anno-nym
rigtigt... Det gælder også for U-både (Jules Verne)

ATS.

;-)