Tag ham ( Jesus ) på Ordet

Tag ham ( Jesus ) på Ordet Ordet,
og kun på Ordet, Jesus, kommer af Ordet Frelse,
og der er ikke skabt andet navn hvorved der findes frelse og i begyndelsen var Ordet og Ordet blev kød og tog bolig iblandt os, og Jesus viste sine Apostle, at han Jesus - Frelsen - Ordet ikke er til at tage fejl af. Kun forhærdelsen, og dem der elsker mørket mere end lyset fornægter sandheden,
Idet ordet er umisforståeligt og derfor, ufortolkeligt, Jesus - Frelsen og Ordet, som er i Ordet!

Så ved at læse Evangelierne burde der ikke længere være nogen uenighed om hvem Jesus er.

Jesus betyder egentlig: ftg
"Jehova er frelse", og kommer af det hebraiske JEHOSHUA. Jesous (Jesus) er en græsk udtale af det hebraiske navn.
_______________

JESUS KRISTUS

Guds søns navn og titel mens han var på jorden, fra det tidspunkt da han blev salvet.

Navnet Jesus (gr.: Iēsous′) svarer til det hebraiske navn Jesjua eller Josua (i den fuldstændige form, Jeho′sjua, hebr.: Jehōsju′a‛), der betyder „Jehova er frelse“. Navnet var ikke usædvanligt, for der var mange mænd i den periode der blev kaldt med dette navn. Derfor føjedes ofte en yderligere betegnelse til for nærmere at identificere personen, og man sagde for eksempel „Jesus Nazaræeren“. (Mr 10:47; Apg 2:22) „Kristus“ kommer af det græske Christos′, der svarer til det hebraiske Masjī′ach (Messias), og betyder „den Salvede“. Selv om udtrykket „den salvede“ med rette blev brugt om andre før Jesus, som for eksempel Moses, Aron og David (He 11:24-26, fdn.; 3Mo 4:3; 8:12; 2Sa 22:51), var disse mænds stilling, tjeneste og embede, som de var blevet salvet til at varetage, imidlertid kun et forbillede på Jesu Kristi overordnede stilling, tjeneste og embede. Han er derfor på en ganske særlig måde „den Salvede“, Kristus, eller Messias; han var „Messias, den levende Guds søn“. — Mt 16:16.
(Aid to Bible Understanding)

ville ønske, at der var flere der læste dette Hm.
de gode velmenende og belærende, omend også revsende ord, dog er det kun dem der er håb for, som lader sig revse,
de bundforhærdede er jo hvad de er som nægter at se lyset, endsige være i det fordi de elsker mørket i al deres onde hjerteløse forhærdelse,
eller mao. de topegoistiske, dem som med deres karaktertræk i daglig tale kaldes for psykopater,
ihvad grad den nu end må være, ( det kan jo være forskelligt )
men begrebet ondskab, hvor sætter det selv grænsen ? så under aller omstændighedder et utrygt selvskab at være i nærheden af !