Tag imod jordens nye konge

Tag imod jordens nye konge ftg
Hvorfor er nationerne i oprør,
og [hvorfor] mumler folkestammerne om tomme planer?

Jordens konger tager opstilling,
og magthaverne har samlet sig som én
imod Jehova og imod hans salvede:
„Lad os sønderrive deres bånd
og kaste deres reb af os!“

Han som sidder i himmelen ler;
Jehova gør nar af dem.

Da taler han til dem i sin vrede,
og i sin harmglød forfærder han dem:
„Jeg er den som har indsat min konge
på Zion, mit hellige bjerg.“

Lad mig forkynde Jehovas forordning;
han har sagt til mig: „Du er min søn;
jeg er i dag blevet din fader.

Bed mig, så vil jeg give dig nationer i arv
og den vide jord i eje.

Du skal sønderslå dem med et jernscepter;
som en pottemagers kar skal du knuse dem.“

Og nu, I konger, vis indsigt;
lad jer tugte, I jordens dommere.

Tjen Jehova med frygt
og jubl med skælven.

Kys sønnen, at Han ikke vredes
og I går til grunde [på jeres] vej,
for hans vrede kan let blusse op.
Lykkelige er alle der søger tilflugt hos ham.

(Salme 2:1-12)