Telepatisk kommunikation

Telepatisk kommunikation hellenemborg
Jeg oplever hyppigere og hyppigere, at kunne have telepatisk kommunikation med andre mennesker og dyr.
Eks. jeg tænker på en person og vedkomne ringer, jeg tænker på et brev og det dumper ind af døren, jeg fornemmer når nogen af mine kære, der er på afstand af mig har det svært eller godt osv.

Hvad er din erfaring med telepati?
Hvor ender vi og hvad skal vi bruge det til?

HVad er telepati egentlig??

Telepati: Fra instinktiv til åndelig telepati

Telepati sker hver eneste dag
At betragte telepati (?) som en mystisk proces der kræver særlig træning er set fra et åndsvidenskabeligt perspektiv ikke helt korrekt. For faktisk er telepati en aktivitet der foregår hver eneste dag internt imellem vores forskellige personlighedsstrukturer og eksternt imellem os selv og de nærmeste omgivelser. Vi skal nok senere beskrive de forskellige typer af telepati.
Hele vores indre psykologiske konstitution er i konstant telepatisk aktivitet fordi der foregår en vedvarende vekselvirkning af informationer mellem indre og ydre bevidsthed. Den vekselvirkning der foregår mellem ydre sanseindtryk, der via hjernen (?) sendes videre til følelses- og mentallegemet (?) anvender æteren som en bevidsthedsbro. Det samme gør sig gældende når indefrakommende tanke (?) og følelsesindtryk når hjernen.
Telepati er derfor en helt almindelig aktivitet. Vi er i langt højere grad end vi er klar over modtagere af tanke og følelsesstrømme fra vores umiddelbare omgivelser. Når der dukker en tanke eller følelse (?) op i vores bevidsthed er de færreste klar over, at den med stor sandsynlighed er skabt af et menneske i vores umiddelbare omgivelser. Vi er så vant til at tænke i begreber som mine tanker og følelser, noget der er privat og som andre ikke har adgang til. Men skal vi tro på åndsvidenskaben (?), så må vi om ikke så lang tid forudse en virkelighed, hvor vi kan aflæse hinandens tanker og følelser, som var det en åben bog.
Den telepatiske aktivitet bliver meget tydelig i familielivet, hvor det ofte hænder at familiemedlemmer næsten i samme sekund formulerer fælles tanker. Manden tænker på, at det ville være rart med en kop kaffe og i samme sekund spørger konen om han kunne tænke sig en kop kaffe. Hvor mange kender ikke til disse pudsige sammenfald?
Det er den samme intense telepatiske udveksling der forårsager at mennesker med et langt samliv, næsten ender med at få identiske vaner og holdninger.
Det skyldes, at familien deler den samme familieatmosfære gennem lang tid, og den kan på de indre plan (?) iagttages som en fælles æterisk (?) energiform, der bærer og udveksler familiens samlede tanke- og følelsesliv.
I dag foregår der en konstant udveksling af tankestrømme mellem verdens tænkende mennesker, der umuliggør enhver forestilling om copyright, for alle vil i fortsat højere grad bliver forbundet med alle. ”Den offentlige mening”, et begreb der dækker over en stor kollektiv tankeform (?), som repræsenterer en fælles holdning i et samfund, øver i dag stor indflydelse på især mange ikke-tænkende mennesker.
Kilde: www.kentaurnet.dk


Kærligst Helle Nemborg
www.spiritlight.dk

Fis af med dit Kloge Åge
vås!

Kloge Åge brug dit hoved!!!! Bare mig
Nogen kan men ikke alle ved det!