Terror og trusler uden virkning

Terror og trusler uden virkning elven
Det meste af Danmark er globaliseringsangste, og diskuterer hvordan man kan skille sig af med fremmede og forhindre internationalisering og globalisering.
Er terror frygten og truslerne den vestlige verdens "rigsdagsbrand " for at indføre indskrænkninger i demokratiet og mere totalitære regeringsformer , er det "rigsdagsbranden" for ikke at overholde internationale konvensioner om menneskerettigheder og egen forfatning ?

Postulater skandinaven
Danmark har ingen globaliseringsangst.Vi er en nation af købmænd og søfolk, og har altid haft en stor verdensomspændende handel.

Danmark overholder menneskerettighederne til punkt og prikke.

Danmark overholder sin forfatning, til punkt og prikke.

Fortsæt debatten, og prøv at bevise det modsatte !

Postulater rodvad
Nogle danskere er bange for globaliseringen, og de mest skrækslagne er DF, med sin isolationspolitik.

"Danmark har ingen globaliseringsangst.Vi er en nation af købmænd og søfolk, og har altid haft en stor verdensomspændende handel."
Mange købmænd og søfolk er ikke bange for globalisering, men nationen har et andet flertal, det viser bl.a. de mærkelige EU forbehold.

"Danmark overholder menneskerettighederne til punkt og prikke."
Danmark har ikke konverteret "menneskerettighederne", og når nogen kommer med anklager, bliver de bare affejet "der er ikke noget at komme efter".

"Danmark overholder sin forfatning, til punkt og prikke."
Der er så-et tvivl om overholdelse af forfatningen, da vi gik i krig mod Irak, uden FN mandat.

forvirrende indlæg aristoteles
--------

tre tunger NS88
Mener du at f.eks de DF ere der hele tiden må redigere og omforandre og trække deres udtalelser tilbage og ekskluderingen af de af deres medlemmer der får medieverdenens bevågenhed i virkeligheden har en skjult dagsorden sammen med den alleryderste højrefløj lidt a tra la bush-doktrinen . Og de trusler og sociale ekskluderinger isoleringer de derved udløser over for bestemte befolkningsgrupper.
Martin Henriksen ( DF ): at "vi vil frydes, når mændene udleveres til tortur og politisk forfølgelse".
Louise Frevert ( DF ) : Vi må nok tænke i andre baner, og f.eks. modtage et russisk tilbud om at opbevare småslynglerne i russiske fængsler for kr. 25 pr. dag
Mogens Camre ( DF ) : Derfor er tiden til at vedtage en særlovgivning, som gør det muligt at arrestere dem, der bevæger sig i og omkring de islamistiske grupperinger og sende dem hjem, hvor de kom fra. Nogle af dem vil måske ikke blive straffet der, hvor de hører til, men så har vi dem i det mindste på afstand. Der er et pro-blem med papir-danskerne. Det problem må vi løse ved bestemmelser om fratagelse af dansk stats-borgerskab.