Tilegnet dem (m/k) som er tro... (-;

Tilegnet dem (m/k) som er tro... (-; Den 50-årige
Faldt over flg. smukke poesi i en gammel ordsprogssamling:

Drik vand af din egen cisterne
og rindende vand af din brønd;
lad ej dine kilder flyde på gaden,
ej dine bække på torvene!

Dig skal de tilhøre, dig alene,
ingen fremmed ved siden af dig!

Velsignet være dit væld,
og glæd dig ved din ungdoms hustru,
den elskelige hind,
den yndige gazel;

hendes elskov fryde dig stedse,
berus dig altid i hendes kærlighed!

Hvorfor beruser du dig, min søn, i en fremmed
og tager en andens hustru i favn?

smukt anoo
smukt digt