Tillykke med den røde tænketank!

Tillykke med den røde tænketank! sros
Nu har de venstreorienterede så endnu engang besluttet sig for at give sig i kast med det umulige. Denne gang har de så med dannelsen af CEVEA truffet afgørelse om at foregive, at det er muligt både at være venstreorienteret og kunne tænke på en og samme tid. Det skal nok blive morsomt. ;)

Udover en masse mennesker, der mest er kendte for ikke rigtigt at kunne noget som helst, har socialisttosserne valgt den psykisk syge "seniorsild" Jytte Hilden som ansigt udadtil. At dømme efter Hildens tiltrædelsestale må man næsten formode, at hun pro tempore befinder sig i den maniske fase. Det er selvfølgelig bedre, end hvis hun havde været dybt depressiv; men helt godt er det nu egentlig ikke. Læs selv:

"Vi skal ikke diskutere buslinjer, men det mere principielle. Vi skal ud over rammerne, men inde i en boble. Min egen rolle bliver at brede mine vinger ud til næste generation og sige: Jep, her har I en seniorsild, der kan fungere som mentor, og som I kan spille sammen med."

Damn, så er man godt nok blank in puncto andre menneskers opfattelse af én. ;) Stakkels Jytte!

Vi savner dem her 3900 Nuuk
http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=321&posting=1438502

??? anonym
hva fanen har det med indlægget at skaffe?

Ikke meget tænketank over dem Tarzan igen igen
Medlemmerne af deres ledelse ligner de sædvanlige klummeskrivere i Politiken. Det er ren pensionistrundfart [:)][:)][:)][:)]

Bange? trousersnake
Nok nogen der er bange for at den borgerlige tænketank får konkurrence, og evt. modspil?
Uha ja det ville da vælre frygteligt om oppositionen fik en stemme i det DEMOKRATISK samfund?[:O]

Du burde være bange mettemokke (ik´på)
Enhver sammensværgelse blandt 68-generationen skal man frygte.
Ikke på grund af deres intelligens, deres fornuft, deres ansvar, da deres retoriske evner begrænser sig til at drøfte verdenssituationen set fra deres egen navle, og de er bedst til at svine deres børn, børnebørn og alle andre befolkningsgrupper til, der ikke lige ligner dem selv på en prik, og de er altid mange nok til at få deres vilje igennem - på andres bekostning.

Pakket ind i "hjælpepakker" og andet lort, der først og fremmest er beregnet på, at gøre livet både mere ansvarsfrit og behageligt for dem selv - og selvfølgeligt dræner enhver form for økonomi og håb om selvstændighed hos alle "os andre", er ligeledes at frygte.

Sidste såkaldte "hjælpepakke" til de unge bestod i at indføre afdragsfrie lån, der udelukkende formåede at 4-doble gamlingernes formue mod at unge familier skulle forpligte sig på et liv i gældshelvede på vippen af tvangsauktioner.
Står socialdemokraterne af ældre dato i kø for at udjævne denne ved lov indførte omfordeling ? - nej, vel. Og påtager de sig ansvarer for det finansielle kaos, de har kastet alle skatteydere ud i?

Det gjorde de heller ikke ved sidste recessionsperiode.
De unge fik lov til at dø i det lort deres forældre havde skabt for dem.

De fik lov til at trælle på arbejdsmarkedet til en tårnhøj beskatning, mens poderne blev kommunale burhønseopbevaret og gælden fra kartoffelkuren, usælgelige boliger, dobbelte huslejer, og efterfølgende tvangsauktioner blev båret som bly på skuldrene, hvis da ikke de for evigt blev sorteret fra som ubrugelige p.g.a. arbejdsløsheden i samme periode.

Det var ikke en partipolitisk beslutning, men en flertalsbeslutning, der lavede denne geniale afdragsfrie omfordeling kun til fordel for de ældre boligejere, der nu vælter sig i lånte midler på de nyvundne formuer på deres børnebørns regning.
Nok er der faldet lidt af til de fra andre aldersgrupper og befolkningsgrupper, der havde fået købt en bolig inden boblen for alvor blev pustet op med varm luft, men den nedtur vi kun lige er påbegyndt, æder det vundne lynhurtigt.

Socialister såvel som borgerlige - fordelingen er klar - 68erne åd det hele, og regningen for det krakelerede finansielle cirkus tilfalder de unge. Er det socialdemokratisk politik ??

Er det tanken om lighed, der trykker, når det drejer sig om egen pengepung for de gråhårede selvfede svin ??

Oppositionen er ikke at finde i etablerede partier. Det er efterhånden selvlysende, at man ikke skal finde en opposition blandt de nuværende politikere på Christiansborg. De kører alle efter de samme vælgere, de samme økonomiske "løsningsmodeller", de samme pop-ord, og de samme syndebukke - alle som én. Men deres eget økonomiske ansvar, og deres langsigtede mål, med Danmark - og med fremtiden - den er jäkla svær at få øje på.

Så frygt blot en ny tænketank etableret af Mogens, Jytte, Ritt, Svend eller nogle andre selvgode dyr, der udelukkende formår at forgylde deres egne. Det koster dig din frihed og det koster dine penge, og det koster din selvstændighed.

Mangler vi bare de røde kan tænke en tanke Abortens søn
til ende

den døde er ikke død - og de røde er ikke røde mettemokke (ik´på)
.. men det bliver de (de yngre), når de indser at det seneste kapitalistiske eksperiment med at lave sorte huller i universet ved at lave en cyklerisk pengemaskine baseret på lånte midler, der ender i det rene ingenting - bortset fra en yottagæld til efterkommerne, ikke er hverken landtidsholdbar eller særligt hensigtsmæssig.
Heller ikke særligt hensigtsmæssig for 68ernes videre liv på jorden i samspil med dem de snød så det drev, eller for deres eftermæle, der må siges allerede at være ret opbrugt, for at sige det mildt.

Din konservative bonusaflønnede - børskrak, virksomhedskrak, og statskrakmenageri skal du dog ikke få lov til at snige dig udenom, selvom de såkaldte røde ikke er røde på tinge og har danset efter gammelkapitalistiske udplyndringsmekanismer, så er dit ansvar for at bane vejen for statsbankerotten ikke til at komme udenom. X-faktoren for at vi er kommet til et finansielt ragnarok er det X du og andre har sat i stemmeboksen, der har givet et sort flertal.

Min røde X-faktor er ægte nok i modsætning til de selvgode 68eres og små pyramidespillende selvgode borgerlige selvsmagere. Den evindelige bortprojicering af selvskabte problemer og udplyndring af de lavest lønnede er noteret og bogført som ubrugeligt selvfederi, så dine konservative løsningsmodeller er ingen brugbar model.

En rød tænketank er blot ikke brugbar, når den bliver ledet af de, der fungerede som skabskapitalister og tværede deres negative asociale arv af på næste generation flere gange i deres levetid, men en ægte rød tænketank er stærkt nødvendig.

En ordentlig smøre momse1942
I guder hvor er det dog sandt, til dig der ikke er mettemokke.[;)]