Tilstandsrapport

Tilstandsrapport Frank Overby
Er der krav til Isolering i en tilstandsrapport? Skal der "bare" være isolering svarende til tilsvarende huse i samme alder? Vores eksempel er et hus fra 1979.


Gældende Bygningsreglement JC Lund
Huse bliver opført hele tiden, og skal overholde gældende bygningsreglement.

Et hus fra 79 skal i så fald overholde BR-S (Småhusreglement) fra den tid, også mht. isolering.

(Man kan jo ikke pålægge bygningsejerne at opgradere deres huse hver gang politikerne finder på noget nyt og smart. Hvis det var tilfældet skulle alle huse renoveres/istandsættes/ombygges iht BR-S-98 med tilhørende tillæg 1, 2, 3 og 4. )