Tro paa Gud, men ingen religion?

Tro paa Gud, men ingen religion? lilledille
Min kaereste og jeg kom til at snakke om hvad en person hedder hvis denne tror paa Gud, men ikke paa indholdet af Bibelen, Toraen eller Koranen (eller andre beroemte og berygtede boeger i samme kategori) Man er Agnostiker hvis man ikke helt har besluttet sig endnu, ik? Men hvad hvis man har det fint med bare at tro paa Gud paa sin egen maade, hvad kaldes man saa?

Faktisk et godt spørgsmål - Jeg gætter på at det er ....... jalmar
[s]


... den Kristne GUD du tænker på i denne forbindelse - eller?

Hvis det er den Kristne GUD, er du slet og ret Kristen - for mig at se -
For som Kristen behøves du hverken Bibel eller en eller anden form for Kirke.

Bibelen behøves du faktisk kun, hvis du ønsker at 'udvide Bekendtskabet'!

Situationen står tydeligt besvaret i Bibelen - og et af de steder det er tydeligt er i:

Fortællingen om: 'Paulus og Silas i fængsel i Filippi' som er beskrevet i
Apostlenes Gerninger 16:16-40 - Dog tydeligst i svaret til fangevogteren i versene 30 og 31:

Hvor Fangevogteren spørger:
»I gode herrer, hvad skal jeg gøre for at blive frelst?«
v31
De svarede: >> "Tro på Herren Jesus, så skal du og dit hus blive frelst".<<Jesus Kristus udtaler sig for øvrigt også om samme -
Hvis man forstår det på samme måde som jeg,
Og hvis jeg har forstået det rigtigt [;)]

....... LUKAS 17:20,21 .......
Da farisæerne spurgte Jesus, hvornår Guds rige kommer,
svarede han:
Guds rige kommer ikke, så man kan iagttage det; man vil heller ikke kunne sige:
'Se, her er det! eller: Se dér'! For Guds rige er midt iblandt jer.«


Med venlig hilsen

jalmar

P.s.
Der ikke selv tror på at der er en GUD man skal tilbede -
Men på Budskabet om kærlighed mellem mennesker - som jeg dog synes
er FOR ensidigt til kun at gælde for dem der Tror eksakt på Bibelens Gud!

J*

Deist sebl
Så er man en deist. Deister findes i mange forskellige afskygninger.

again 'deist'? - Som 'deist' skal man jo Tro på. jalmar
´... at verden er skabt 'fuldendt' af Gud, og kører som et selvoptrækkende
sweitzerur der fungerer perfekt uden indgriben fra en Guds side er nødvendig!


Sådan forstod jeg ikke spørgsmålet - jeg opfattede det mere som en afvisning af
Ateisme og en Tro på at Gud nok eksisterede og gjorde som han fandt for godt, men
at 'lilledille' ikke havde et intellektuel behov for hverkenb en Bibel, Præst eller Kirke.


Mange hilsner

jalmar

En deist again unlogged
En deist er altså bare en der tror på gud - det kan være i hvilken som helst form (eksempelvis som panteisme, hvor gud er en kraft der gennemsyrer alt).

Der er ingen regler for deisme, udover at vedkommende selv sigen han tror på gud.

Hvor ser du den definition again ? jalmar
´


Visdomsnettet:
En deist er en person, der tror på en personlig guddom, men afviser, at Gud griber ind i begivenhederne i verden, og at Gud har åbenbaret sig direkte for menneskeheden. Deisten er religiøs og tilstræber et etisk og moralsk korrekt liv.


wikipedia:
Deisme (Latin: Deus = Gud) er betegnelse for troen på, at der findes en Gud, men at denne ikke griber aktivt ind i verdens gang. Gud har skabt verden som et perfekt funktionelt system der kan køre af sig selv, hvorfor Gud derfor ikke aktivt behøver at gribe ind i verden.


Ordnet:
Deist er en Fritænker men ikke Ateist -

... kommentar:
Harmonerer vel med din definition again -
men efter min mening ikke med resten af definitionerne?LEXOPEN:
Deisme er troen på en i verdensordenen ikke indgribende skaber. Deisme anvendtes i 16. århundrede først i modsætning til ateisme som betegnelse for den i almindelig holdte tro på en gud, som hævdedes af tilhængerne af den såkaldte naturlige religion (hollænderen Dirk Goornhert), der antog et for alle konfessioner fælles religiøst grundlag, hvortil hører troen på en personlig gud. Herbert af Cherbury og den retning i engelsk filosofi, der udgik fra ham, og hvis betydeligste repræsentant er John Toland, kaldes derefter deister og deres lære Deisme, hvormed betegnes antagelsen af en gud, der har skabt verden, men ikke siden griber ind i naturens orden og ikke gør undere, som bryder verdenslovene. De engelske deister betegnedes også som fritænkere, og fra kirkelig side dannedes som modsætning betegnelsen teisme, der ligesom deisme betyder troen på en personlig gud, men med den forskel, at teismens gud stadig, til alle tider, er styrende og virksom til stede overalt i verden, hvis love han har magt til at bryde.


... kommentar:
Umiddelbart kan jeg ikke sammenligne ovenstående med dit svar eller spørgsmålet.
Men det har så måske noget at gøre med vores forskellige syn på religion, for jeg kan ikke se andet end at en Deist er en der Tror på en Gud og at denne Gud har Kreeret Jorden, uden ønske om senere at ændre noget -

Sagt kort: en Deist er en Teist med en passiv Gud!

Dette kan jeg ikke få til at stemme med en Panteist, hvor Gud jo "sidder på alt/gennemsyrer alt" (som jeg har forstået panteisme).


Mange hilsner

jalmar

Jeg synes at Deist er et godt ord Nexus X
for at tro på GUD, men jeg kan ikke acceptere
at Gud ikke konstant laver indgreb her på jorden
når tingene er ved at løbe af sporene,
ikke blot i de stor problemer men også i de små
i hverdagen som jeg har oplevet og lagt mærke til
at Gud flere gange har grebet ind og reddet mig
lige når det var aller mest nødvendigt,
men det har formodentlig været igennem en slags skytsengel
som jeg tror at mere eller mindre alle har og det er med disse
læ gejster at Gud kan intervere når det trænges,
Jeg tror også at der findes en modpart
som jeg her ikke vil navngive fordi jeg tror
at navngive den er at påkalde den.
Nogen mennesker har en stærkere modpart end læ gejsten
fordi de dyrker den anden mere og lader den overtage.

Jeg tror heller ikke på at noget menneske Nexus X
er guddommeligt, heller ikke Jesus eller den version
jeg er blevet præsenteret for, af ham.
Men derfor kan et menneske godt være guddommeligt inspireret i visse øjeblikke,
det er noget helt andet,
jeg er selv kunstner og ved at inspiration eksisterer.
Da inspiration er noget der er højere end selve mennesket
kan det godt kaldes guddommeligt eller ekstrasensorialt.

Du er kunstner på dit feldt og er formodentlig jalmar
[s]


... god til det du laver - Men jeg tvivler alligevel på en "Guds Indgriben" fordi:

Jeg er typen der nok er kreativ, men uden specielle dygtige evner til noget som helst, til gengæld kan jeg lave næsten alt halvgodt eller halvdårligt, hvilket jo er et spørgsmål om hvem der ser på det, og hvad det skal bruges til - Alligevel har jeg lavet designs som har været internationalt kendte - [:D]

Du har da ret i at inspiration er noget underligt noget, Man kan være total tom - Starte på noget andet, og pludselig har man løsningen "som sendt fra Himlen" - Jeg har da også været i en del situationer, hvor jeg har reddet en hvis legemsdel i sidste øjeblik, Men jeg har aldrig Troet på en GUD - Tværtimod var jeg en stivnakket ateist da jeg startede på sol debat - Så den med at "GUD har reddet dig", har jeg mine tvivl om, da det tydeligvis også kan ske for en Ateist - Jeg har endda et helt par gange reddet livet af uvisse grunde - Ergo er jeg så et omvandrende bevis på, at man også kan have en skytsengel som ateist [:D]


Mange hilsner

jalmar

Hvis man tror på læ gejster Nexus X
er der ikke langt til at tro på GUD,
eller som indianerne kalder deres Gud "den store ånd"
Gud for mig er den livsånd der er i alt.
For nogen er Læ gejsten, væbneren som Gud har givet os, for andre er læ gejsten rytteren som vi er blevet givet til, som et trækdyr eller instrument, for at gejsten kan bruge os til sin videre udvikling indenfor det materielle.
når vi er udtjente eller defekte bliver vores materie destrueret og Læ gejsten vælger et andet legeme i den kosmiske stald.
Er ånderne i virkeligheden de essentielle og vi er kun deskartabelt materie som bruges til at dække materielle behov her på jorden?
Er ånderne i virkeligheden skabninger fra andre planeter som benytter sig af os men samtidig giver os mulighed for selv at udvikle os i det åndelige?

Trådstarterens spørgsmål sebl
Gik på en person der tror på Gud, men ikke på Bibel, Koran eller andet. En gængs definition på en deist er en person der tror på Gud, men ikke på at han griber iin i verdens gang eller har åbenbaret sig. Det sidste harmonerer perfekt med trådstarterens afvisning af Bibel, Koran osv.

Jeg mener helt klart det trådstarteren giver udtryk for er deisme.

Her er en deist hjemmeside sebl
hvor du kan finde forskellige definitioner på deisme http://www.deism.com/deism_defined.htm

Usynlig kraft lilledille
Uha det er paent af jer med alle de svar, men jeg tror maaske at sporgsmaalet i virkeligheden er for kompliceret til at kunne besvares her. Mit spoergsmaal omhandlede egentlig ikke mig selv eller min kaereste, men var mere generelt.

Det jeg mente var maaske mere at mange tror at der er mere imellem himmel end man lige kan se. Nogle tror paa spoegelser, andre paa nisser og saa er der nogle der tror paa Gud, som en usynlig kraft som ikke noedvendogvis har noget med alle mulige hellige skrifter at goere. En Gud som bare ER!

alt der har et navn Oraklet
eksisterer.

Tak for linken Again, det er meget interessant Nexus X
og jeg er ved at studere den nærmere,
jeg vidste ikke at der var sådan en organisation,
Men hvis de begynder at kræve penge, så er jeg skredet.

jeg har lige været inde på Deisternes hjemmeside Nexus X
men jeg har intet fundet om at Guds indgriben er holdt op,
i hverken stort eller småt,tvært imod,
Hvorfra har du fået den opfattelse Jalmar?
det må være en lettelse at være Deist og kunne sortere Bibel, Koran og Talmut fra
og kun regne med sin egen sans for rigtigt eller forkert, i forhold til det samfund man befinder sig i, fordi flere af dem var jo slaveejere ikke?

Nexus X jalmar
´
[:D]


... Nogle diffuse udsagn og spørgsmål ...
Hvor det ene kan være ligeså godt som det andet .

Jeg vil da godt indrømme jeg har et problem mellem min manglende Tro på "Ingenting",
og en del Okkulte oplevelser - som jeg også står tvivlende overfor, da jeg ikke kan
se fornuften i dem - selvom et par af dem har været temmelig utvetydige i deres Sandhed-


Jeg har hele mit liv haft to ønsker, inden jeg sætter træskoene, (som nærmer
sig med hastige fjed) - det er at opleve et spøgelse og opleve en rigtig ægte UFO!


Mange hilsner

jalmar

Gennem de hjemmesider jjeg refererer fra ... jalmar
´


... Jeg googlede "Deist" og tog dem derned af, da jeg heller ikke vidste hvad det var -
Og ved gennemlæsningen af de bemeldte sider dannede jeg mit spørgsmål, da de generelt ikke antog en deist for at være fritænker -

Det lidt pudsige i denne forbindelse er så, at jeg er en ivrig krydsordsløser, og har altid betragetet en Deist som fritænker, det var først da again skrev om dem, at jeg læste nærmere om begrebet.


Mange hilsner

jalmar