Tror du nu også på det 10'ende bud?

Tror du nu også på det 10'ende bud? sebl
Det 10'ende bud lyder således i den danske bibeloversættelse:

"Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom" 2. Mosebog 20:17

Masser af mennesker siger uden at blinke, at de tror på de 10 bud. Der findes formentligt ikke ret mange kristne der stiller spørgsmålstegn ved de 10 bud. Og det undrer mig en del, efter at jeg har fundet ud af, at der stadig findes masser af troende der tror Bibelens konkrete oplysninger står til troende. For hvis man tror det, bliver det 10'ende bud da ærlig talt lidt af et monster.

For hvad er det man siger ja til, hvis man tolker det 10'ende bud konkret? Man siger ja til:

1) At din næste er en mand (og dermed ikke en kvinde)

2) At hans kone ikke er din næste, men mandes ejendom, ligesom slaver, okser osv er hans ejendom.

3) At du ikke må begære hans kone, fordi det er ham der ejer hende - ikke fordi de har noget sammen, men fordi hun bogstavelig talt er hans ejendom

Og hvis man tror det er en smutter i det 10'ende bud tager man fejl - GT er fyldt med denne lære. Nogle eksempler:

1) En mand måtte have flere koner, men en kone kun en mand. Det skyldes at konen var mandens ejendom - en mand kan jo også have flere biler, men en bil kan juridisk set kun have en ejer.

2) En mand kunne lade sig skille fra sin kone, men ikke omvendt. Det er fordi det var manden der ejede konen og ikke omvendt. En bil kan jo heller ikke sælge sin ejer, hvorimod ejeren godt kan sælge sin bil

3) Når en mand giftede sig, skulle han betale pigens far brudepenge. Det skyldtes, at faderen nu mistede noget af sin ejendom, som manden naturligvis skulle betale for, for at få ejendomsretten over hende.

Det er altså ret barske ting man siger ja til, når man siger man tror bogstaveligt på det 10'ende bud. Man anerkender ganske enkelt, at det kun er mænd der tæller, medens kvinder, koner, slaver osv bare er et stykke ejendomsret, som manden kan skalte og valte med stort set efter forgodtbefindende. Et ligeværdigt "næste"-begreb kommer ikke på tale i forhold til kvinder - næsten er pr. definition en mand, og reglen gælder mænd og deres ret til at kigge langt efter næstens kone.

Så hvad siger alle i konkrete bibeltroende - tror I virkeligt på det kvindesyn det 10'ende bud repræsenterer? Jeg for min part har ingen problemer med det 10'ende bud - jeg skynder mig at tænke, at det handler om at respektere hinanden, medens jeg sorterer det forældede kvindesyn fra som et udslag af datidens opfattelse. Men det kan I der insisterer på at tolke Bibelen bogstaveligt jo ikke gøre - så tror I virkeligt på det syn på kønnene det 10'ende bud repræsenterer, eller kan I godt fornemme at der er noget der halter med den konkrete tolkning af Bibelen?

I morgen kommer der endnu et emne om, hvad det er man tror på, hvis man insisterer på at tolke Bibelen konkret.

Jeg tror på susanne.larsen
at misundelse er en meget grim ting, og det kan få folk til at gøre de mest uhyrlige gerninger, så hvis jeg ellers må have lov til at tolke lidt på det 10nde bud, så er svaret JA - skal jeg tage det bogstaveligt, så bliver den fluks mere svær at sluge.

Jeg kunne ikke være mere enig sebl
Nemlig - hvis man sorterer det ulækre og kulturspecifikke fra, bliver det jo et rigtigt godt bud. Men tolket bogstaveligt, skal man da være et monster for at tro på det....

Det 10ende bud anonym
Igen kender jeg ingen kristne, der tolker det 10ende bud den måde.

Så er det fordi de ikke tolker det konkret sebl
og så skulle de nok lade være med at sige, at Bibelen bør tolkes konkret. Bibelen er et monster, hvis man tager det der står i den bogstaveligt - bare vent og se, hvad jeg kommer med i morgen! Jeg er først ved at varme op.

Selvfølgelig - jeg tror 100% på det. uber
[:)]

Mere seriøst: Du har jo tydeligtgjort at hvis det reelle konkrete indhold i det 10'ende bud kan tolkes positivt, så kan man tolket næsten enhvert budskab til at mene næsten hvad som helst. Hvis vi fandt tilsvarende budskab en (næsten) enhver anden sammenhæng ville vi jo ikke insistere på at finde noget positivt, men slet og ret erklære det for det det er: Dybt kønsdiskriminerende. Og så hjælper det ikke at sige at teksten hører en anden tid til. Hvis dette er en Guds evigtgældende sandheder, og han har ønsket dem som en rettesnor også for fremtidige generationer, så er det bare ikke godt nok. Enten er han dum eller også er han lige netop den forfærdentlige 'person' som GT beskriver.

Eller også har du misforstået noget sebl
Det kunne jo også tænkes, at du har misforstået et eller andet. Hvis vi nu tager udgangspunkt i, at mennesket er kødeligt, men kan fødes af ånd (for nu at bruge Bibelens terminologi), gælder det jo om at finde det åndelige i teksten, medens det kødelige er ligegyldigt - en slags konkret opbinding af historien som er nødvendig men ligegyldig.

Det er ikke anderledes end den sandhed der er i historien om fjeren der blev til 7 høns. Sandheden i den historie er fuldstændig uafhængig af den konkrete fortælling (om hvordan høns sladrer med hinanden) - ja, den er faktisk løgn fra ende til anden. Alligevel er der jo en vigtig sandhed i historien som er ligeglad med, at selve eventyret er løgn.

På samme måde med de åndelige sandheder i Bibelen - de sandheder har intet at gøre med, om jøderne havde en passende kønspolitik eller ej, da det er Guds ord til mennesket - sandheder der skal lære os Guds Ånd at kende. Man kan vælge at fokusere på de kulturelle oplysninger i Bibelen, ja endog forarges over det man finder, men de sandheder de dækker over er der, alligevel.

Min påstand er, at hvis man afviser Bibelen med henvisning til de skrækkelige ting der står i den, begår man samme slags fejl som hvis man afviser historien om fjeren der belv til 7 høns med, at historien er løgn fra ende til ande og derfor værdiløs. Min påstand er endvidere, at nok er der sandhed i den historie, men sandheden i Bibelen er langt vigtigere og mere grundlæggende, så jeg mener det er ret dumt at stirre sig blind på de konkrete beretninger der dækker over sandhederne.

Hvad du stiller op med historier med usandheder ved jeg ikke - men jeg nægter at tro du kasserer hele massen af eventyr blot fordi de ikke er sande i traditionel forstand (og i mange folkeeventyr foregår der uhyrlige grumheder, hvilket stadig ikke får os til at afvise dem). På samme måde afviser jeg ikke det 10'ende bud - for der ligger jo også en særdeles positiv værdi i det bud, som er fuldstændig uafhængig af om man er kvindefjendsk eller ej: vi kunne jo kalde det en "evig" eller almengyldig værdi.

Jo de gør anonym
Det vil de hævde, at de tolker den konkret, i forhold til tradition, hvor de ikke er bevidste om oldhistorie og bibel læsning. Man skal være en nørd, for at beskæftige sig med det. Når man går i dybden om hvad folk engelig tror på, ikke har meget at gøre med det de faktisk tror på. Når folk vælger at tro på det bedste er det kun godt.
Hvis vi ser tilbage på de ældste nulevende generationer, der fik banket bibel ind i hovedet, hvilket medførte mange ateister. Kan de opremse de 10 bud og synge en hulens masse salmer. Det er nok den tradition, de fleste tolker konkret på. De vi kan kalde, de gode gamle kristne værdier.

- helt ude i hampen - jensenk2
Again - du kæmper for dine synspunkter - og det er selvfølgelig okay.

Du er dog langt ude i hampen.

Når man læser "En fjer der blev til fem høns", bliver man lukket ind i H.C. Andersens eventyrunivers. Man ved instinktivt at det er MENINGEN man skal gå efter.
H.C. var en venlig mand, så det er ret enkelt at udlede meningen.

Anderledes med bibelen. En bog som møjsommeligt er samlet på et sent tidspunkt i historien. Man fornemmer at forfatterne har siddet og samlet oplysninger. "Hvad har vi af gamle folkesagn som vi kan skrive ind i historien?", "hvordan skal de ændres så folk vil tro dem?", "hvordan får vi hele historien til at hænge sammen?".

Bibelen blev jo, som bekendt, skrevet på et tidspunkt hvor "man" var i krig med romerne. Der skulle bare et kraftigt samlingsmærke til. En masse demagogik med belønning for at gøre noget godt - og straf for at gøre noget forkert.

Problemet er at Bibelen er skrevet så vagt at så mange kan fortolke hvad som helst ud af den. Gik Jesus på vandet? Eller var det bare noget som skulle vise at Gud havde stor magt? Vi ved det ikke. Enhvers gæt er lige så godt som enhver andens.

Sikke et rod. 5000 forskellige religiøse retninger og sekter finder hver deres "sandhed" i den tvetydige tekst. Mange af sekterne er klar til at slå ihjel for DERES måde at tro på. nogle sekter bruger bare teksten til at plukke deres egne tilhængere for penge.

Hold kæft hvor er det ynkeligt.

JensenK

ja, Ven af Sandheden.
Ja, again hvad kan man lære i den ”historie”? Altså dersom man tager den for det eventyr du gerne vil (der røg også de 10 bud) så kan man lære følgende:

Først det 10ende bud:

"Du må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom" 2. Mosebog 20:17

Ja,

og hvad kan man så lære af det 10ende bud? Man kan lære (dersom man levede dengang), at man ikke "…. må ikke begære din næstes hus. Du må ikke begære din næstes hustru, hans træl eller trælkvinde, hans okse eller æsel eller noget som helst af din næstes ejendom".
Citat slut.

Så i virkeligheden sætter det 10ende bud det 9ende bud i relief. På samme måde med de andre af de 10 bud. De er alle lette, at forstå og tilegne sig.

Kvindesyn? De 10 bud handler ikke om noget dårligt kvindesyn, tvært imod. Således gælder de samme i dag.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Nå, nu skal vi ryge hamp? sebl
Nej, jeg befinder mig med fødderne solidt plantet i evangeliet. Det evangelium der insisterer på, at Guds ord er ånd, så det ikke er den konkrete historiske tekst der er vigtig, men det Guds ånd gør når vi læser teksten. Hvis det er meningen man skal lede efter i HC Andersens eventyr, er det i endnu højere grad meningen man skal lede efter i Bibelen. Det er også Bibelens eget vidnesbyrd om sig selv - at den er inspireret af ånd og derfor leder til ånd og liv.

Når det nu er det Bibelen selv siger man får ud af skriften, kan det altså ikke være særlig langt ude i hampen at fastholde, at det er det man skal have ud af Bibelen - og ikke en masse kulturelle synspunkter fra en bronzealderkultur i mellemøsten.

Jeg ved godt, at ateister som du synes det er ganske forfærdeligt at folk har forstået det budskab - for så bliver de jo imune overfor jeres bibel-kritik. Men det er ikke desto mindre det entydige formål med Bibelen - at blive født af ånd. Det må du da have hørt om, med det du trods alt har læst i Bibelen?

Du fornægter jo Bibelen sebl
Så du vælger altså at ignorere det der står. Først kritiserer du stolpe op og stolpe ned, fordi jeg ikke læser et bestemt sted på samme måde som du - og nu synes du så det er helt naturligt, at du fornægter det der står i Bibelen.

Men nej, man kan ikke blæse med mel i munden. Hvis du vil tolke Bibelen konkret, må du gennemføre det. Og så tror du nødvendigvis på det afskyelige kvindesyn det 10'ende bud repræsenterer.

Og nej, det er ikke mig der dropper Bibelen - det er dig. Du siger med den ene hånd man skal tage den alvorligt - hvorefter du siger det modsatte af, hvad der står i det 10'ende bud. Det er en dobbeltmoralsk fornægtelse af bibelen du er ude i. Men du skal ikke være ked af det - i morgen bliver det meget værre, når vi skal se på Bibelens forhold til pædofili!

Nej, Ven af Sandheden.
Nej again, men jeg fornægter dit eventyr som om det var Guds ord.

Guds ord, også de 10 bud er ikke svært at forstå. Det handler ikke om nogens menneskesyn, men Guds syn på mennesker.

Hvad vi ikke selv kan fatte lære Gud os. Derfor budene. De 10 bud handler ikke om hvordan mennesker ser på Gud, altså hvad vi forventer af Gud, men hvordan Gud ser på mennesker og hvad Gud derfor ønsker af os mennesker.

Det 10ende bud handler ikke om et menneskesyn, men om hvorledes vi skal behandle hinanden. Derfor forfejler du teksten og det gør du også i så meget andet.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

PS. jeg undre mig ikke, men det er et besynderligt evangelium du forkynder. Er du sikker på, at din menighed også forkynder det samme evangelium du her bringer?

De ti bud sebl
Det er jo ret simpelt. Du siger man skal fortolke Bibelen bogstaveligt. Så når der står i det 10'ende bud, at kvinden er mandens ejendom, så er det sådan det er.

Det bryder du dig ikke om at tro på, hvilket jeg godt kan forstå. Men så tolker du på Bibelens budskab, hvilket du mener er ugudeligt når jeg gør det, men åbenbart i orden når du gør det. Til det vil jeg citere Bibelen:

"To Slags Lodder er HERREN en Gru, det er ikke godt, at Vægten er
falsk" Ordspr 20:23

Du er falsk, som en købmand der snyder på vægten.

De to bud. Ven af sandheden.
again skriver:


”Det er jo ret simpelt. Du siger man skal fortolke Bibelen bogstaveligt. Så når der står i det 10'ende bud, at kvinden er mandens ejendom, så er det sådan det er. ”
Citat af again slut.

Svar:

Nej, det siger jeg ikke, at ”man skal fortolke Bibelen bogstaveligt”. Hvad du egentligt talt mener med, at ”….fortolke Bibelen bogstaveligt” er jeg ikke rigtig klar over, men jeg går ud fra at du mener, at jeg siger, at man skel ”tage” Bibelen bogstaveligt.

Det har jeg ikke sagt.

Du fortolker, nogen siger måske man skal ”tage” Bibelen bogstaveligt, men det er ikke mig.

Jeg siger blot, at det 10ende bud er fra Gud til mennesker og ikke fra mennesker til Gud. Det er hvad jeg siger, man skal tage bogstaveligt.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

again skriver:

”Det bryder du dig ikke om at tro på, hvilket jeg godt kan forstå. Men så tolker du på Bibelens budskab, hvilket du mener er ugudeligt når jeg gør det, men åbenbart i orden når du gør det.”
Citat af again slut.

Svar:

Nej, det siger jeg ikke (se ovenfor nævnt) og det ”gør jeg ikke”, men jeg siger, at det 10ende bud er fra Gud til mennesker og ikke fra mennesker til Gud.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

again siger Bibelen siger:

Til det vil jeg citere Bibelen:

"To Slags Lodder er HERREN en Gru, det er ikke godt, at Vægten er falsk" Ordspr 20:23 Du er falsk, som en købmand der snyder på vægten.
Citat af again slut.

Svar:

Ja, det siger Bibelen og det tror jeg også på. Og nej, jeg er ikke falsk, men sand. Derfor kalder jeg mig Ven af Sandheden.

Jeg ”handler” ikke med Guds ord.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Måske uber
Hej again

Det kan meget vel tænkes at jeg misforstår tingene. Jeg synes bare ikke at der er noget at det du skriver som tyder på det. Jeg tror at jeg har forstået din pointe med at de på budskabet og ikke indpakningen, men jeg er ikke enig i at man kan skille de to ting fuldstændigt ad. Hvis man vil give et budskab som man mener er godt, hvorfor så pakke det ind i så meget ondskab, så læseren skal anstrenge sig for at finde det gode?
Det er kun fordi du ved at du skal lede efter noget godt (det er jo Bibelen og den er pr. definition god), at du overhovedet kan få noget positiv ud af det. Min påstand er at havde du læst det samme i enhver andet kontekst, ville de negative overskygge det positive i en grad så du ikke ville se det positive. I den forbindelse må jeg jo være ærlig at sige at jeg nok fokuserer meget, og måske også for meget, på det negative når jeg læser Bibelen. Men i tilfældet med det 10’ende bud er det, som du selv siger, ikke svært at finde det negative. Én af grundende til min fokus på det positive er at mange troende, igen, som du selv siger, ikke er klar over de negative aspekter. Man får altid at vide at Bibelen er ’The Good Book’.
Selvom det skulle være rigtigt at mennesket er kødeligt men kan fødes af ånd, så kan jeg ikke se at det følger heraf at man skal finde det åndelige i Bibelen. Det kan sagtens være at man skal finde det åndelige i Bibelen, men hvorfor indpakningen så være direkte ond? Det er jo foruroligende nemt for troende at finde opbakning i Bibelen for snart alle onde handlinger.
Ligeledes mener jeg heller ikke at du kan sammenligne Bibelen med et eventyr. Selvfølgelig er der ligheder i og med at moraler ikke serveres direkte men pakkes ind i historier. Men jeg kender ingen eventyr hvor indpakningen er så unødvendig ond at den i mange tilfælde overskygger moralen i en sådan grad at man må vurdere at den onde indpakning simpelthen er moralen. Og de uhyrligheder der begås i eventyr begås af den onde part, som oftest straffes som en del af moralen. I Bibelen begås uhyrlighederne også af den gode part, og det mener jeg er en central forskel.
Jeg afviser som sådan heller ikke grundbudskabet i det tiende bud. Som ’one-liners’ er de ti bud da ok leveregler for mellemmenneskelige relationer (minus de fire første som omhandler relationer mellem Gud og mennesker). Men de er da heller ikke mere en ok. De er ikke noget særligt, så at sige ikke noget vi ikke viste i forvejen. Men jeg kan simpelthen ikke følge hvorfor en uendelig god og uendelig klog Gud skal servere dem på den måde. Mit svar er selvfølgelig at det 10’ende bud ikke på nogen måde er inspireret af Gud, men simpelthen nedskrevet af mænd i en tid hvor slaver, kvindeundertrykkelse osv. havde et helt andet omfang end i dag, og derfor fortjener de ikke specielt opmærksomhed andet end som historisk vigtigt materiale.

Damn, nu kommer jeg for sent igen. Internetdiskussioner går ud over min skolegang. Jeg ender i helvede!

Go to Hell sebl
Ja, det blev jo nok dine underviseres reaktion, hvis de vidste hvorfor du kommer for sent ;)

At de gode også gør de onde ting i Bibelen, er efter min mening en af de centrale pointer - alle synder og har brug for tilgivelse, betyder det - selv de gode (og især de selvgode).

Man plejer at sige, at Gud åbenbarer sig i historien. Dermed mener man, at Gud griber ind i jødernes historie og bringer den på sporet. Igen og igen skælder Gud via profeterne ud på jøderne, fordi de bryder Hans bud - men igen og igen tilgiver Han dem, fordi Han har udvalgt dem til sit ejendomsfolk. Bibelens budskab er, at selv om vi er nogle fjolser der hytter vores eget på andres bekostning, bliver Han alligevel ved at tilgive os og hjælpe os ind på rette spor.

Hvis det skulle være rigtigt, burde der være en eller anden progression i historierne i Bibelen - at de senere bøger er lidt mere humane end de tidlige. Og sådan er det faktisk også - de tidlige bøger er et voldsorgie, medens de kristne bøger faktisk i langt højere grad beskriver nogle troende der nok begår fejl, men som dog har en eller anden basal forståelse for, at man skal behandle hinanden ordentligt. Den bog, hvor de mest grafiske beretninger om ondskab findes, er forøvrigt Dommerbogen, som er et stort voldsorgie - fyldt med krig, mord, død, ødelæggelse, voldsporno osv.

Så i mine øjne er det en central pointe, at de gode er onde i Bibelen. De er nemlig slet ikke gode, for kun en er god, nemlig Gud (som Jesus siger). Men vi kan se, hvordan der alligevel er en Gud bagved der elsker folket og forsøge at skubbe til en positiv udvikling, som langsomt begynder at give resultat. En udvikling som jeg mener er fortsat helt op til moderne tid, hvor vi trods alt er nået forholdsvis langt i respekten for andre mennesker (selvom man dagligt kan læse om, hvordan nogle stadig hader muslimer, så ondskaben ligger stadig lige under overfladen).

Du glemmer et lille faktum i din historie til Bibelens ... jalmar
´


... beskyttelse - nemlig det kulturelle - Bibelen er skrevet/beskrevet ´
mens Stamme-krige - Territorie-krige og menneskeofringer var en del af
dagligdagen - Hvilket Bibelens GT jo er rig på fortællinger om -

Når vi kommer til NT begynder disse ting at ebbe ud, for ROM har sat sig på en stor del af Verdenen,
og Herodes d.Store er nu Vasalkonge for Romerne, men dog konge i IUDAEA - ca. det vi i dag kalder Palæstina -

Du kan læse om Iudaea her: http://da.wikipedia.org/wiki/Iudaea

Men stadig er offentlige henrettelser en fornøjelse i de dage ...Det du skriver er, at Biblen må ikke gengive livet som det faktisk var - Det skal males
lyserødt ved hjælp af tolkninger, der intet har med Sandheden at gøre for GUD er jo åh så god -

Jamen du glemmer at Bibelen er et Kulturelt kompromis, der både viser tingene som var
synonym med Kulturen dengang - Og hvordan de Gejstlige ønsker det skal afspejles i dag!

Derfor er det god mening bag det again sagde om HCA's "De fem Høns" - Det er også derfor Bibelen vækker så mange følelser, du - again og undertegnede er så forskellige som vi kan være i forståelsen af GUDS ord - JEG læser dem nemlig som om det var HCA's "Den standhaftige Tinsoldat" og "Pigen med Svovlstikkerne" - For det er også her dit problem ligger i forhold til again - Again bruger nemlig ikke kun "De Fem fjer" men også alle andre fortolkninger - men set ud fra, at Bibelen afspejler dagligdagen som den var da Bibelen blev skrevet - Ikke set ud fra hvordan den kunne havde været skrevet som en lille sød lyserød historie - for sådan er livet jo ikke og det er jo livet på godt og ondt vi læser om i Bibelen - Det er det liv, som again beskriver, men med tanken på vor Herre Jesus Kristus i baghovedet ... Jeg beskriver Bibelens fortællende Ord som de står -

Du "digter" Bibelen ud fra din Tro på din GUD uden tanke på Livet som det er og som det var på godt og ondt - For Bibelen skal helst i sin beskrivelse af GUD og hans færden værende GODHEDEN selv ... Men her står GT i vejen - for iflg. Bibelen har GUD alt andet lige, været direkte skyld i/Beordret 2.271,000 DRAB + Sodoma og Gomorra + Vandfloden !

Hvilket jo sætter GUD i relief - Og så har jeg jo ikke beskrevet Barnemord - Kanibalisme og den Liflige DUFT af Brændte Mennesker som GUD i game dage nød i fulde drag ...


Med venlig hilsen

jalmar

Godt brølet løve sebl
Det er nemlig det - man kan udlede forskellige ting af det der står i Bibelen - men at fornægte det i et forsøg på at vedligeholde troen er bare latterligt.

Hvad man end tror på, må et minimumskrav være, at det ikke er i direkte mostrid med kendsgerningerne. Og her er der godt nok nogle af debattens overhellige der falder igennem

Åh du skriftskloge anonym
Sikke en lille krølle, i kører jo i det samme igen og igen og igen.

Bogstavelig, det ved jo enhver at ingen tolker bogstavelig. Heller ikke ven af sandheden, de skriver han jo selv.


Har du reddet din kæp hest nok for i dag, du skriftkloge?

Skal man tolkes det bogstavelig anonym
mens Stamme-krige - Territorie-krige og menneskeofringer var en del af
dagligdagen

jeg glemmer intet. Ven af Sandheden
nej, jalmar,

jeg glemmer intet. Det er dig ( og tildels again) der er helt skrup skøre ude at køre.

jeg er fuldstændig enig med både "omstændighederne" og "vilkårne", men det er overhovedet ikke det jeg taler om.

Omstændighederne og vilkårne var som de er og det er de også i dag. Det det handler om i Guds sammenhæng overfor menneskene er ikke hvad menneskene foreslår Gud eller hvad mennesker gør i trods mod Gud, men hvad Gud vil og gør mod og for menneskene.

Mener du ikke Gud søger "det bedste" for menneskene?

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

PS. Jeg har aldrig mødt sådan en gang misk mask.

Godt brølt Okse. Ven af Sandheden.
Ja, again jeg er fuldstændig enig med dig.

Vilkårne er een ting, omstændighederne en anden, menneskenes adfærd en tredje og Guds veje er "uransagelige".

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Er det den tid på måneden sebl
hvor pendulet svinger over til, at du godt kan se man ikke skal tolke Bibelen bogstaveligt?

Nej, Ven af Sandheden
Du tager fejl again.

Tingene er ikke sådan, at det har noget at gøre med "den tid på måneden". Eller hvad du nu i din egen afmagt kunne finde på, at spotte med.

Det gør ikke så meget. Der berettes om lejligheder i Bibelen, hvor endog mægtige engle refererede til Bibelen og blev irettesat.

Hvorfor nu det?

Fordi Bibelen ikke (åbenbart ikke) er menneskeværk. Eller mener du, at det er ”de onde” der er ”de gode”? Altså i Bibelen?

Mener du måske, at Satan havde forstand på Bibeltolkning? Når en mægtig engel bliver irettesat af Jesus, ikke mennesket Jesus, men Guds menneskevorden som havde denne debat med Satan, mener du så ikke at mennesker muligvis har behov for, at blive tilrettevist?

Så det jeg vil fortælle er, at når Jesus henviste til Bibelen i sin debat med Satan, fremholdt Jesus et ord fra Herren og ikke sin private mening.

Når Jesus ved andre lejligheder afviste at tage ordet bogstaveligt var det ikke fordi Ordet var galt, men anvendelsen af det i mange andre sammenhæng var forkert.

Så hvem afgør, hvad og hvornår og hvilke ord der gælder og hvilke der ikke gælder? Det jeg svarede på er følgende:

Jeg citere:

Det er nemlig det - man kan udlede forskellige ting af det der står i Bibelen - men at fornægte det i et forsøg på at vedligeholde troen er bare latterligt.

Hvad man end tror på, må et minimumskrav være, at det ikke er i direkte mostrid med kendsgerningerne. Og her er der godt nok nogle af debattens overhellige der falder igennem.
Citat af again slut.

Det var således dit svar til jalmars indlæg: http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=1455729
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er helt ude af proportioner.

Du siger: ”Nej, jeg befinder mig med fødderne solidt plantet i evangeliet. Det evangelium der insisterer på, at Guds ord er ånd, så det ikke er den konkrete historiske tekst der er vigtig, men det Guds ånd gør når vi læser teksten”.
Citat af again slut.

Kommentar:

Du mener, at Evangeliet, ”det evangelium” der insisterer på, at Guds ord er Ånd.

”Guds ord er ånd”. Javel, men alligevel siger du i samme åndedrag, at ” det ikke er den konkrete historiske tekst der er vigtig”.

Heri tager du fuldstændig fejl. Det er netop ”den konkrete historiske tekst” der er vigtig fordi, det er igennem teksten og i teksten, Guds ånd virker.

Hvad tror du ellers Bibelen er til for?

Du vil imidlertid gerne frasortere. Du vil frasortere hvad du mener hvad der ikke ”er fra Gud”, altså hvad der er irrelevant.

Såsom ”jomfrufødslen”, Satan, Helvedet, 3enighedslæren (bortset fra din egen udlægning), det 10ende bud, ”legenderne i Lukas Evangeliet kap. 1 og 2.

Jeg kunne blive ved, men det er her du begår din fejl. Du kan mene hvad du vil og du kan forkynde hvad du vil, men alligevel vil jeg fastholde, at netop disse ord, alle ordene er vigtige for i sammenhængen vil Guds Ånd virke.

Det er det samme som med følgende at ville ”skrue” et fjernsyn sammen iflg. konstruktion diagrammer og så frasortere eet eller andet eller ganske meget.

”Eet eller andet” eller ”ganske meget” = ordene, historierne, beretningerne, budene ja, hele ordlyden og ”det alt sammen”.

Frasortere du noget efter din mening der er irrelevant, vil ”apparatet” ikke fungere = Guds ånd ikke virke.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.

Pjat sebl
Guds ånd kan virke fordi nogle fremmede kommer forbi et torv på pinsedag - der er ikke behov for bogstaver for at få guds ånd i gang.

Men nu er Bibelen nu engang Guds ord. Det betyder dog ikke at det er bogstaverne der er Guds ord, men de bogstaver det skriver på vores hjerter. Man kan læse Bibelen til fordømmelse (hvis man selv bliver fordømmende af ordene) eller til liv (hvis livet åbner sig op for en ved læsningen). Kun frugterne kan vise om man kom bag ordene og mødte ånden.

At du insisterer på kvindeundertrykkelse for at kunne fastholde troen på det 10'ende bud er din sag. Det bud kom iflg. Bibelen direkte fra Guds finger, så der er ikke så meget af rafle om: du køber hele pakken, inklusiv kvindeundertrykkelse. Jeg nøjes med at køben ånden i det - så slipper jeg for kvindeundertrykkelsen.

Du vakler henaf en umulig knivsæg - en bogstavtro bibeltolkning er utro imod guds ånd, for Gud har aldrig været og bliver aldrig tilhænger af kvindeundertrykkelse. Længere er den ikke!

Det er netop det jeg skriver du IKKE skal ... jalmar
´Der er en Historie -

En baggrund for Historien -

Og så er der den Morale som historien giver -

Det er Moralen i NT som er det vigtige i denne Historie!


Med venlig hilsen

jalmar

Der står i Bibelen sebl
at de ti bud blev skrevet af Guds egen finger på stentavlerne. Så hvis du insisterer på, at Bibelen taler sandt, så køber du hele pakken med de ti bud - også kvindeundertrykkelsen.

Du er så selvmodsigende at man må tage sig til hovedet.

din mening er din mening. Ven af Sandheden.
Hej again,

Nej again, det er din fortolkning, men den vil jeg ikke købe.

Venlig hilsen

Ven af Sandheden.