Tungt at få støtte til at hjælpe og gøre godt!

Tungt at få støtte til at hjælpe og gøre godt! johnnylau
Hej alle

Mit - Johnny`s - højeste ønske er, at jeg kan medvirke til at skabe mindst mulig nød, pine og uretfærdighed, samt skabe mest mulig kærlighed, glæde og positivt samvær - alle mennesker imellem, på tværs af religion, kulur og alle andre forskelligheder blandt os mennesker!

Har du det samme ønske, så håber jeg, at du læser videre, og vi lærer hinanden godt at kende, og samarbejder om at få vores fælles ønske opfyldt, så godt som muligt?

Jeg forsøger at etablere et nyt politisk parti, "Partiet for Borgerstyre" hvor medlemmerne har optimalt frihed til egne meninger, dog med den primære fællesnævner, at man skal ønske og ville det bedste for alle andre mennesker, især mennesker med behov for hjælp og støtte, uanset religion, kultur osv, når de opfører sig rimeligt overfor andre.

Lige nu føler og tænker jeg, at det virker ubegribeligt og ubeskriveligt tungt og svært, at få danske borgere til at støtte med at få indsamlet de cirka 20.000 godkendte vælgererklæringer, som der kræves, før man kan deltage i et valg til Folketinget, og dermed få fair mulighed for at præsentere overfor befolkningen, et nyt program og synspunkter, som jeg ikke mener, at der idag - i noget parti - er godt nok eller rimeligt repræsenteret. Det selv om jeg har fået lavet det sådan, at man nu kan udprinte vælgererklæringerne fra partiets hjemmeside:

partietforborgerstyre.dk

Kan og gider nogen fortælle mig helt ærligt, hvorfor det er så svært for mig at få folk til at støtte med 1, eller nogle få vælgererklæringer? Er det de max kr. 20,-, er det arbejdet/tiden, er det programmet, min person, ligegladhed, eller hvad er årsagerne?

Jeg havde - måske naivt - håbet, at mit sociale virke havde gjort, at det var muligt at få nok til at yde den mindre indsats, som det kræver, for at støtte med en vælgererklæring. Men jeg kan allerede nu se, at det bliver meget svært at lykkes.

Når den samlede presse ikke vil give nye politiske tiltag en rimelig og fair omtale, så siger det vel sig selv, at det bliver ekstremt svært at lykkes, især når man ikke er kendt, ikke har nogen stor organisation, eller en mindre hær af hjælpere, til at støtte i starten, og ej heller har en mindre formue at bruge på at lykkes?

Er vi ikke nok, som ønsker at gøre godt og hjælpe vores medmennesker, og som ønsker at deltage i et fællesskab, hvor det ikke handler om at få personlig magt eller gevinst, men hvor det helt primært handler om at være rimeligt gode, retfærdige, rimeligt tollerante, venlige og hjælpsomme overfor hinanden, og overfor alle vores ordentlige medmennesker, som ikke bevidst gør andre fortræd?

Naturligvis vil mange mene, at jeg ikke har lavet mit arbejde eller programmet rigtigt, eller godt nok, og de derfor ikke vil støtte tiltaget. Mange vil helt sikkert også mene og synes, at jeg absolut er den forkerte person, som i starten er leder af partiet.

Selv mener jeg, at programmet er sådan, at rigtigt mange burde kunne deltage, hvis de ikke i forvejen er besluttet på at støtte et bestående parti, og hvis de ikke har særlige personlige interesser, som jeg ikke har vægtet.

Det er meget forståligt for mig, at mange vil mene eller tro, at jeg må være psykisk syg, eller noget lignende, især fordi jeg fortæller, at jeg i år 1995 begyndte at forsøge hjælpe andre mennesker i nød og lidelse - efter en oplevelse, hvor en "kærlig kraft" opsøgte mig, og fortalte, at jeg skulle bruge mine erfaringer til at hjælpe andre medmennesker.

Til jer, please - prøv lige at læse og høre alt andet, hvad jeg fortæller og mener om, før I bortdømmer mig og/eller tiltaget. Jeg er helt bevidst om, at fremmede må være mistænkelige overfor min person, også meget fordi de få som kender mig, til nu har valgt, at de ikke vil stå offentligt frem og støtte mig, eller det modsatte.

Det siger sig selv, at det tager lidt tid og energi at studere eller efterforske, om det er værd at støtte det nye tiltag, eller ej. Hvis du som jeg er godt træt af, og frustreret over de bestående partier og magthavere, så PLEASE - brug bare lidt tid på at læse og høre om, hvorfor jeg mener, at der må et helt nyt politisk parti til, hvis man skal kunne gøre mere godt og retfærdigt i Danmark, og ude i den store verden.

Mit højeste eller største juleønske år 2008 er, at du og flest mulige andre mennesker vil støtte "Partiet for Borgerstyre" ved, at du/I udprinter, udfylder og indsender en vælgererklæring til først dit lokale Folkeregister, og efterfølgende den godkendte erklæring til partiet.

Please - fortæl dine venner og bekendte om dette nye tiltag, hvis du har sympati for, hvorfor det nye parti forsøges etableret.

Om det hjælper, ved jeg ikke med sikkerhed, men støtter du med en vælgererklæring(er), så er du og dine kære med i min bøn om, at du og dine kære får det bedre og hyggeligere, samt får mere tro og håb på fremtiden :- ). Du er velkommet til at brokke dig, også ved debatindlæg her, hvis du støtter med en vælgererklæring, og du ikke mærker og føler, at du bliver mere glad og forhåbningsfuld overfor fremtiden. Men - mærker du glæden ved at støtte, så skriv også om dette :- ).

Jeg håber, at vi bliver gode venner og ligeværdige samarbejdspartnere.

Kærlig hilsen
Johnny

f/ Partiet for Borgerstyre
Johnny Lauritsen
Århus

Min opfattelse nightnurse
af både dit partiprogram samt diverse tilknyttede videoafsnit er meget blandet.

Jeg hverken kan eller vil støtte et parti, der ikke har en hel klar formulering af HVAD de vil, HVORDAN de vil, HVORMED partiets mærkesager skal financieres, hvad vil partiets holdninger være såfremt de er med i regeringen, eller partiet befinder sig i oppositionen, osv.

Dine videosekvenser er meget, meget tunge. Inden der går et par minutter, er jeg træt. Hvis du vil gøre dig på den politiske arena, må du lære noget retorik. På mig virker de videoafsnit som om det er en frustreret person uden præcise mål, hvis eneste formål med disse videoer er brok.

Det er nok ikke lige hvad du forventede af svar, men sådan opfatter jeg din præsentation.

samtale nødvendigt johnnylau
Hej Nightnurse

Selvom dit svar ikke er særligt opmuntrende, så tak anyway, det er vigtigt,
at jeg forstår, hvordan folk læser og forstår mine budskaber.

Det virker nu noget underligt for mig, hvis du vel at mærke har læst mit program,
hvis du ikke kan se eller forstå, hvad jeg ønsker, hvordan jeg vil forsøge nå disse
mål, og hvordan jeg mener, at økonomien hænger sammen. Jeg tror ikke, at du har læst
hele programmet, hvilket også tager meget lang tid.

Jeg tror ikke, at jeg kan formulere mig skriftligt, sådan du nogensinde vil støtte mig eller partiet, hvor meget jeg end anstrenger mig. Hvis vi skulle forstå hinanden lidt bedre, tror jeg samtale er helt nødvendigt.

Kh
Johnny

Til Johnny nightnurse
Jo, jeg har læst programmet - og jeg mener fortsat at det er meget vagt formuleret. Jeg er ikke i tvivl om at dine intentioner er de allerbedste, men måden at præsentere dig selv og programmet halter en del.

Nu drejer det sig ikke om hvorvidt jeg som person vil støtte dig eller dit parti - men sagen handler vel mere om hvordan du formidler dit budskab, så det er kort, forståeligt, dokumenteret og rammer den målgruppe, du gerne vil i forbindelse med.

Jeg er heller ikke i tvivl om at en samtale vil afklare en del, men skal du stifte et politisk parti, kan du ikke forvente at du kan få hver en borger på tomandshånd og tale med pågældende. Det er utopi - derfor er både din personlige fremtoning, din måde at tale på og ikke mindst din skriftlige fremstilling utrolig vigtig.

Held og lykke
NN

Andres nød og lidelse har ingen interesse! johnnylau
Hej NN

Jamen - jeg kan jo ikke sige dig imod, for virkeligheden er, at jeg ikke kan få andet end helt få folk til at reagere, hvor end jeg søger en dialog på nettet!

Det er indlysende for mig selv, at det er tungt for andre at studere, hvad jeg - èt totalt fremmed menneske - gerne vil ud med af historier og budskaber. Desværre kan jeg bare ikke gøre det bedre, jeg har kun de evner, og den øvrige situation, samt de ressourcer, som jeg har, når jeg virker helt alene.

Ingen medier er interesserede i, hvad jeg har at sige eller fortælle. Når jeg tester med "overskrifter", hvad folk gider læse, så er andre fremmede menneskers nød, lidelser og uretfærdighed mmm, absolut ikke blandt det interessante læsestof.

Kh
Johnny