Tusindvis af indvandrere står til at miste kontanthjælp

Tusindvis af indvandrere står til at miste kontanthjælp Larsen*
Et par tusinde indvandrerfamilier får for tiden et uønsket brev. Heri varsler kommunen, at hvis ikke den ene ægtefælle - oftest kvinden - kommer i job nu, så kan de miste over 100.000 kr. om året i kontanthjælp.

Brevene skaber noget nær panik hos mange nydanskere, som har vænnet sig til, at mor går hjemme. Vi risikerer at binde forklædet endnu mere fast om nogle kvinder, advarer socialrådgiverforeningen.

Inden den 1. april 2007 skal ægtefæller, hvor begge er på kontanthjælp, med visse undtagelser hver især have haft, hvad der svarer til én måneds lønarbejde, ellers mister den ene part kontanthjælpen. Reglen - indført af regeringen og Dansk Folkeparti - er især møntet på indvandrerpar, og det skønnes at op mod 6.000 par er omfattet.

Konsulent Lars Larsen fra LG Insight, der har lavet mange rapporter om nydanskerne og kender indvandrermiljøet indgående, siger:

"De her varselsbreve fra kommunen kommer uventet, for mange indvandrerkvinder har længe fået lov af kommunen at gå ugeneret derhjemme. Brevene udløser derfor først vrede og derefter panik. For hvordan skal de skaffe sig arbejde hurtigt," siger Lars Larsen.

Kommunerne har ingen pligt til at hjælpe med at skaffe arbejde til eksempelvis en indvandrerkvinde, som dårligt taler dansk og i årevis har passet børn, mand, madlavning og lejlighed.

Den manglende pligt til jobanvisning kan give bagslag, vurderer næstformanden for Dansk Socialrådgiverforening, Bettina Post.

"Kommunerne har for tiden rigeligt at gøre med at få de nye jobcentre op at stå inden nytår, så alt, hvad de ikke har pligt til, bliver nedprioriteret. Mange indvandrerkvinder vil derfor ikke få anvist f.eks. rengøringsjob. Hvis de så ender med at miste kontanthjælpen, vil de blive endnu mere isoleret i deres hjem og afhængige af deres mænds indtægter," siger Post.

Lars Larsen oplyser, at nogle kommuner har lavet et beredskab for at tage imod jobsøgende kvinder med anden etnisk baggrund. Og resultaterne vil vise sig.

"Udsigten til noget nær en halvering af den offentlige støtte vil få rigtig mange indvandrerkvinder til at tage et job," siger Lars Larsen.

Den opfattelse er der også i Arbejdsdirektoratet. Her vurderes det, at kun hver femte ægtepar på kontanthjælp vil blive ramt af de nye regler.

Lars Larsen vurderer, at mange både første- og andengenerations indvandrerkvinder bevidst og af egen drift har valgt at gå hjemme.

"Jeg hører gang på gang, når jeg interviewer kvinder med anden etnisk baggrund, at de selv har valgt at være hjemmegående. Ifølge deres opfattelse skal mødre være hjemme, til børnene er mindst tre-fire år. Det er i klar modstrid med mødrenes værdier og utænkeligt for dem at overlade børnene til en fremmed i en vuggestue. Holdningen er, at rigtige kvinder tager først og fremmest vare på familien og så må uddannelse og job komme i anden række," siger Larsen.

Bettina Post mener, at en del indvandrerkvinder ligger under for deres mænd.

"Nogle indvandrermænd mener, at kvinder skal være hjemme, og de er bange for at få dem ud på arbejdsmarkedet, hvor kvinderne kan møde andre mænd og få andre holdninger. Det er langt fra altid frivilligt, at kvinderne går hjemme," siger Post.

Selv om mange indvandrerkvinder på kontanthjælp godt kan påtage sig et arbejde, så har sagsbehandlere opgivet at presse eller lokke dem i job.

"I mange tilfælde har sagsbehandleren hørt på alle mulige undskyldninger om ,, at de f.eks. ikke kunne arbejde sammen med danske mænd. Eller sagsbehandleren har måtte argumentere med konernes mænd. I den situation har sagsbehandleren så valgt at lade kvinderne gå - ofte i årevis," siger Lars Larsen.

Udsigten til den økonomiske hammer vil nu få nogle indvandrerkvinder i job. Men der skal også andre ting til, vurderer Larsen.

"Vi skal have overbevist indvandrerfamilier om, at danske pædagoger faktisk stimulerer børn, og at der er en stor værdi i, at deres børn kommer ud blandt andre børn. Når det gælder sprog og integration, så er børnene også langt bedre stillet, hvis de ikke hele tiden er hjemme ved mor. Nydanskerne vil ligesom alle andre kun deres børn det bedste, så de vil lytte til sådanne argumenter," siger Larsen.

Kilde: http://www.information.dk/InfWebsite/FremvisningPHP/Common/Information.php?pShow=TryktAvis%2FTAvVis.php&pTAvVis=206477

Kommentar: Herregud, én måneds arbejde for at opretholde kontanthjælpen, og så er der vild panik!

Jeg fatter ikke, at mange indvandrere i årevis passivt har kunnet modtage kontanthjælp uden aktivering, som de fleste danske kontanthjælpsmodtagere skal - hvorfor denne særbehandling pga. deres mere ell. mindre dårlige undskyldninger?

De samme rettigheder/pligter bør da gælde, uanset hvilken hudfarve man har!?

Kvin ikk skal arbejd ud Arab
hun ska arbejd for famili i hjem.

dagens danmark airimorten
er blevet for eftergiven.vi underkaster os de fremmedes normer hvilket afkommer at vi som danskere bliver forskelsbehandlet,men gudskelov at det tager en 180 graderes vending,er der noget at sige til at de ikke bliver integreret?.jeg tror at vores politikere er bange for at blive kaldt racister,derfor lefler man for nydansker.men forbavset,det er jeg ikke,de fremmede har altid fået i hoved og røv,mens vi andre må stå med hånden fremme og tigge.

det skal hun da airimorten
men så skal hun ikke have en krone,hun laver jo intet for samfundet.det er ikke en gavebod det her,selv om mange fremmede har den opfattelse.men det er slut nu.gudskelov.

Ikke til rådighed... Q38
Hvis en person selvvalgt ikke er til rådighed for arbejdsmarked, så ingen penge.
Det er ikke for sjov vi betaler skat...

Flere af mine kollegaer, der har ægtefællen været hjemmegående og dermed kun haft den indtægt som han har haft til rådeighed.

Det er mennesker man kan have respekt for.

Hej lLarsen tomtitomtitom
For de første så prøver men at aktivere alle ledige i samme stil.

Men for indvandre er det nok lidt anderledes.

For du første er indvandre konen ikke vandt til at arbejde, for eksempel arbejder kvinder i Tyskland, Holland, Belgien, og resten af Europa, kun som karriere kvinder eller som enlige.

Skatte systemet i ovennævnte lander belønner ene lønnede, dvs, at hvis manden tjener kosten hjemme og får 15.000 Kr. om måneder, så vil systemet trække løn fra konen fra i skatten, og den netto gevinst, vil måske være i omegn af en par tusinde kroner.
Så kommer oveni børnepasning.

Hvor men i mange lander blive belønnet, om at arbejde begge to, så bliver vi her straffede.

Jeg kan godt forstå at men er ikke villigt til at arbejde.
Til gengæld mener jeg det er yderst fornuftigt at en, i familien bliver hjulpet i arbejde, men her er det mange gange os, som skal vise mere tolerance.

For hvis men skal tage toner på solen som målestok, så vil der ikke være mange som støtter en arbejd kollega fra andre herkomst.

Vh
Tom

måske hun er skøn' og smuk Anonym
og ha' noget i hovedet
men du bestemer
joo ik' med jeloux vel'

ikke indført borgerløn for invadere Anonym
Hvorfor skal der være andre regler for invandere end der er for indfødte danskere. Vil de blive og dermed klare sig selv økonomisk må de som andre dansekere ud og arbejde ...eller klare sig for den ene løn som manden tjener...selvfølgelig

Jeg har arbejdet .... en dansk kone
siden sidst i 50'erne, havde mand og 3 børn, der var ingen barselsorlov som blev betalt, når man fik et barn, så måtte man skrue ned for blusset, tilmed var det svært at få passet børn, der var få børnehaver, så man måtte ty til familie eller venner, vi danske kvinder har arbejdet lige siden vores ungdom, og kunne måske godt have tænkt os at være lidt mere hjemme og lege husmoder, og mor, men sådan var samfundet ikke skruet sammen, så i dag kan man da godt blive lidt el. meget harm over at se de det der tørklæde madammer bare gå og lukrere på det danske samfund som de aldrig har ydet en jante til, og manden er vel også på kontant hjælp, jeg vil ønske der virkelig kan blive ryddet op i den gang omvendte diskrimination, for det er hvad det er, de kan tillade sig alt overfor os danskere, og som det er skrevet af en anden, få i pose og sæk, så lad os få ryddet op, så er det måske heller ikke så attraktivt at komme til Danmark mere

hold nu din kæft Anonym
Hun er skøn og smuk og har noget i hovedet og fantastisk elsker
Hvad vil du mere
Ham ?

Det er a laban
Det er langt bedre, hvis staten sørgede for at hjemsende udlændinge, som har modtaget offentlige ydelser i mere end 2 måneder.

Glem lige fremmedhadet slesviger
Glem lige fremmedhadet et øjeblik og prøv at se på sagens kerne.

Når to mennesker danner par og får børn, så er det vel en slags menneskeret, at de frit kan vælge, at en af dem skal være hjemmeløbende og passe hjem og børn, hvis de ellers mener, at de kan leve af den andens løn alene. Hvis nogle vil hævde, at de begge har pligt til at tage arbejde, så er det i virkeligheden et krav om tvangsarbejde.


Hvis en familien nu klarer sig godt med kun en indkomsttager og denne så uden egen skyld bliver ude af stand til at arbejde i en periode, så har familien et forsørgelsesbehov, som bør dækkes af velfærdssystemet. Og denne forsørgelseshjælp bør da ikke gøres afhængig af, at begge parter har haft erhvervsarbejde, for så har vi jo reelt indført arbejdstvang for begge parter i et parforhold.

Det kan godt være, at denne ordning især rammer indvandrere, fordi de har andre traditioner. Men sandheden er, at ordningen er en trussel og en tvang overfor alle par, der vælger at klare sig med kun en indkomst. Derfor indebærer ordningen, at vi med indirekte midler har indført tvangsarbejde i Danmark. Så meget frihed er der i vort herlige nyliberale Danmark.

Nej, vi give kultur til danmark Arab
før os danmark ikk har kultur.

Pis hjem med dig. Slagter
Lille ækle NARRØV.

og før Budha
dig, havde vi det dejligt-
one way ticket......

forklar airimorten
os lige om din kultur.er det æresdrab,stening,nedgørelse af kvinder,diktatur eller at i ikke gider arbejde,er det jeres kriminalitet,eller er det jeres overfald på politi og brandvæsen når de prøver at udføre deres arbejde eller er det jeres skyderier,knivstikkeri eller voldtægter fordi vores kvinder ikke går i burka?fuck dig,din kultur,din religion og din lorteland.

dig. airimorten
du må da være født på et gasværk.de skal sgu da ikke side på deres flade muslimerrøv og få 100000 kr. om året uden at yde noget til samfundet.

Hvilken kultur... Anonym nr. 2148
mener du så, I beriger Danmark med?

problemet er, at disse olding
indvandrer, som er gift, men hvor begge får kontant hjælp, det er dem som rammes.
Og selvfølgelig skal de da ikke tvinges i arbejde, men så er det da også farvel til dobbelt kontant hjælp.
Deres trationer, kan de tage med hjem, de kan ikke bruges her.
Når et dansk ægteskab hvorved den ene bliver pensionist, og hustruen altid har gået hjemme uden løn, så får det danske ægteskab sandelig heller ingen hjælp, selv m pensionen er ca. 5500 kr, så må de begge to leve af den, indtil hustruen også bliver pensionist.
Så hvorfor pokker skal indvandrerne have mere end pensionisterne????

Fis af. Mjølner.
Tomhjernede jalla.

Noget i hovedet ?. Mjølner.
Det lyder det ikke til du har !.

For det første. Mjølner.
Kan du vel være ligeglad hvis du vil være i dit eget lille private hertugdømme !........ og for det andet kan de da frit lade være med at arbejde!, det er der ingen der påbyder...... hvis de er parat til selv at betale..... men det er jo der skoen trykker, for de vil stadig have penge, ellers er der ikke til at forsørge hele famillien nede i Mellemøsten !.

Ak ak! slesviger
Trist at folk ikke kan eller ikke vil læse. Jeg bad om, at man skulle prøve at se bort fra indvandrerne og prøve at se det generelle problem, nemlig at denne ændring i reglerne om kontanthjælp rammer alle, danskere såvel som indvandrere, fordi den forhindre par i at lade den ene af parterne blive hjemme for at tage sig af børnenes opvækst.