Tyranni forpligter; optimalt !

Tyranni forpligter; optimalt ! menneskerettigheder
Samfundet hvad enten det er uudviklet demokrati tyranni diktatur regime . . . er nødt til at forholde sig med en vis videnskabelig og bæredygtig retfærd/retssystem i kulturene/sociologierne . .

Apartheid kræver en etnografisk adskillelse, enten ideologisk eller humanitært - enten segregeres de fejlfarvede ved ideologisk despoti . . eller osse som i f.eks en legaliseret segregation
Balancen mellem uretfærdig racepolitik og bæredygtig sociologi opretholdes af selvhøjtideligheds kultur . . ?

Tyranni kræver en tyran/regime som adlydes af angst . .
Tyranniets eneste fjende er retfærdigheden
Balancen mellem tyranniets rædsel og bæredygtig sociologi opretholdes af anerkendelsespolitik/nepotisme . . ?


Demokrati er vanskeligt , et bæredygtigt demokrati forudsætter velinformerede og oplyste frie borgere . . som kan og vil bruge deres sunde fornuft
Demokratiets eneste fjende er dumheden
Balancen mellem oplyste borgere og bæredygtig sociologi opretholdes af selvtillid . . ?


Diktatur kræver en diktator/regime som påtvinger borgerne en given adfærd . .
Diktaturets eneste fjende er ungdommen
Balancen mellem propaganda og bæredygtig sociologi opretholdes af tilladte fremskridt . . ?


Kun demokratiet visuelt og ideologisk/spirituelt foreneligt med videnskaben/livskunsten - ?Hvad er så smart med hensyn til funktionaliteten af det zionistiske regime ; ved at begå krigsforbrydelser og forbrydelser mod menneskeheden styrkes det indre sammenhold af den sociologisk manifestation af skam og usa´s afstandtagen til den internationale lovgivning . .

Skamfulde borgere resonnerer ikke rationelt !
Og sådan fungerer det, den støtte som usa yder det zionistiske regime i de besatte territorier i Palæstina er en absurd form for potentiel antisemitisme der ikke levner jøder mulighed for stærkt, støttet og menneskeligt samt socialt at træde frem og op for menneskerettigheder og efterlevelse af FN resolutionerne andet end i diverse internetsites og ynkeligt få og små demokratiske demonstrationer ! USA´s illigitime støtte hindrer medmennskelig adfærd, social adfærd og selvrespektabel adfærd for explicit jøder ! ?

Trods alle de fredsinitiativer som jøder har deltaget i de seneste 50 år for at sikre menneskeværdige forhold i Palæstina og for at sikre et frit og levedygtigt Palæstina - ligger FN resolutioner i FN og diplomatiet i hundrevis - foragtet demokratisk - tilsidesat for sikkerhed ... som et tegn på at man kan stadig tillade sig som naziregimet at tilsidesætte den internationale lovgivning - man kan stadig som apartheidregimet tillade sig at tilsidesætte menneskerettighedserklæringen . .

Moralen er noget i stil med, at selv jøder og zionister som nazister og rascister tager ikke skade af verdslig lovgivning (den internationale humanitære lovgivning kan ikke være skadelig explicit for jøder og zionister ! ?)

jep tobytouch
Jeg må sige at sjældent har jeg set så smuk en fremmedords-ekvilibrisme..

Og ellers har du ret. Og ret og ret igen.

Problemet er nok at menneskerettighederne ikke tager højde for menneskeligheden.

Det er et markant træk ved menneskeligheden, at den er et grisk rovdyr, der skider på alt og alting.

Jeg synes det for længe siden stod klart at Israel repræsenterer en selvretfærdighed, der ikke viger tilbage for den selvsamme grumme nazisme, som gjorde israel mulig!

Historiens syrede ironi!

Næh, menneskeheden er ikke menneskelig nok til at leve op til menneskelige værdier og dermed er vi simpelthen ikke mennesker!.

vi er bare bakterier...
For vi har reelt ingen fri vilje til at stoppe vores egen enfoldighed...

Det eneste vi har er gode intentioner.
-Virkeligheden er anderledes pragmatisk, og vi kommer til at smage vores egen medicin..

Så hvad skal vi gøre?

vh

Interessant modild
jeg vil gerne deltage, men jeg er lidt forvirret over din anvendelse af begrebet "sociologi".

Hvordan opfatter du dette begreb, eller hvad lægger du i det?

V.H. Modild

Med al ære og respekt. titulo organ
For dit indlæg, der intet i det, der bare antyder en tråd. Med interesse startede jeg, det lød lovende. Tre sekunder efter var jeg ikke i tvivl, skribenten er enten fuld eller ikke ved sine fulde fem.
Du kaster om dig med hypoteser som var du betalt for det. Magen til makværk, og det er mildt sagt.
I den gamle skole, var der blevet skrevet " forbedring ønskes"

mvpr