Udbytning af børn

Udbytning af børn ftg
NÆSTE gang du køber en dukke til din datter, så husk at børn i Sydøstasien kan have været med til at fremstille den. Næste gang din søn sparker til en fodbold, er det værd at tænke over at den kan være syet af en treårig pige der sammen med sin mor og sine fire søskende tjener 4,50 krone om dagen. Og næste gang du køber et tæppe, så tænk på at det måske er blevet vævet af seksårige drenge som hver dag arbejder hårdt og længe under kummerlige forhold.

Den Internationale Arbejdsorganisation (ILO) anslår at der i de mindre udviklede lande er 250 millioner børnearbejdere mellem 5 og 14 år. Man mener at 61 procent af dem bor i Asien, 32 procent i Afrika, og 7 procent i Latinamerika. Børnearbejde findes dog også i de industrialiserede lande.

I Sydeuropa udfører mange børn betalt arbejde, især sæsonarbejde på marker eller på små værksteder. I Mellem- og Østeuropa er antallet af børnearbejdere steget efter den nylige overgang fra kommunisme til kapitalisme. Ifølge officielle tal er der i De Forenede Stater 5,5 millioner børnearbejdere, men heri er ikke medregnet de mange børn under 12 år der arbejder illegalt på fabrikker, eller som er vandrearbejdere på store farme. Hvordan er disse millioner af børn kommet ud på arbejdsmarkedet?

Udnyttelse af fattigdommen. „Det der først og fremmest tvinger børn ud i risikobetonet og skadeligt arbejde, er at arbejdsgiverne udnytter fattigdommen,“ siger The State of the World’s Children 1997. „I fattige familier kan det altafgørende for om familien sulter eller klarer sig, være et barns beskedne indtægt eller den hjælp det kan yde i hjemmet, som gør det muligt for forældrene at gå på arbejde.“ Forældre til børnearbejdere er ofte arbejdsløse eller underbeskæftigede og desperate efter at få en sikker indtægt. Hvorfor er det da børnene der får tilbudt arbejde, og ikke forældrene? Fordi børns lønninger er lavere. Fordi børn er mere føjelige — de gør som regel alt hvad de får besked på, og er som oftest meget autoritetstro. Fordi de er mindre tilbøjelige til at yde modstand når de bliver undertrykt, og fordi de ikke slår igen når de bliver mishandlet.

Mangel på uddannelse. Sudhir, en 11-årig dreng fra Indien, er en af de millioner af børn der er holdt op med at gå i skole og er begyndt at arbejde. Hvorfor? „Lærerne var meget dårlige til at undervise,“ fortæller han. „Når vi bad dem om at lære os alfabetet, slog de os. Nogle gange sov de i timerne. . . . Hvis vi ikke kunne forstå en lektion, ville de ikke undervise os.“ Sudhirs bedømmelse af skolesituationen er sørgeligt nok korrekt. I udviklingslandene er nedskæringer i de sociale udgifter især gået ud over uddannelsesområdet. En FN-undersøgelse fra 1994 af 14 af verdens mindst udviklede lande viste noget interessant i den forbindelse. I halvdelen af disse lande har klasseværelserne til eleverne i første klasse kun siddepladser til 4 ud af 10 elever. Halvdelen af eleverne har ingen lærebøger, og halvdelen af klasseværelserne har ingen tavler. Det er derfor ikke overraskende at mange af de børn der går i sådanne skoler, ender med at arbejde.

Traditionsbestemte fremtidsudsigter. Jo farligere og hårdere et arbejde er, jo større sandsynlighed er der for at det gives til etniske minoriteter, de lavere klasser, de uheldigt stillede og de fattige. FN’s Børnefond skriver at „en fremherskende opfattelse [i ét asiatisk land] er at nogle fødes til at herske over andre og at være åndens arbejdere, mens andre, det store flertal, fødes til at være håndens arbejdere“. Den samme indstilling er heller ikke så ualmindelig i Vesten. Her ønsker de færreste at deres egne børn skal udføre farligt arbejde, men har ikke noget imod at økonomisk dårligt stillede unge fra racemæssige og etniske minoriteter gør det. Børnearbejdere i Nordeuropa er for eksempel ofte af tyrkisk eller afrikansk herkomst; i USA er de typisk fra Asien eller Latinamerika. Børnearbejde forværres af at samfundet i dag vil have mange forbrugsgoder. Efterspørgselen efter billige produkter er stor, og kun få synes at bekymre sig om at disse produkter måske er blevet fremstillet af børn, millioner af anonyme og udnyttede børn.

Hvilke forskellige former for børnearbejde findes der? Generelt arbejder de fleste børnearbejdere i hjemmene. Sådanne arbejdere er blevet kaldt „verdens mest glemte børn“. Det husarbejde de skal udføre, er ofte risikofyldt. Børnene får kun en lille eller slet ingen løn. Deres herrer fastsætter arbejdsvilkårene fuldstændig efter deres eget behag. Børnene berøves kærlighed og muligheden for at gå i skole, de afskæres fra leg og social aktivitet og bliver nemt ofre for fysisk og seksuelt misbrug.

Andre børn gøres til tvangsarbejdere. I Sydasien og i andre områder bliver børn helt ned til otte- eller niårsalderen pantsat af deres forældre til fabriksejere eller deres mellemmænd for mindre lån. Børnenes livslange slaveri formår dog aldrig at nedbringe gælden.

Så er der den kommercielle seksuelle udnyttelse af børn. Det anslås at der hvert år er en million piger verden over der lokkes ind i sexbranchen. Også drenge bliver seksuelt udnyttet. Den fysiske og følelsesmæssige skade som dette misbrug volder — for ikke at nævne hiv-infektion — gør den til den farligste form for børnearbejde. „Vi har samme status i samfundet som vagabonderne,“ siger en 15-årig prostitueret fra Senegal. „Ingen ønsker at kendes ved os eller at blive set sammen med os.“

En stor procentdel af børnearbejderne tvinges til at arbejde inden for industrien eller på plantager. Disse børn udfører ofte minearbejde der for voksne ville blive betragtet som for risikabelt. Mange lider af tuberkulose, bronkitis og astma. Børn der arbejder på plantager, udsættes for pesticider samt slange- og insektbid. Nogle er blevet lemlæstet af macheter mens de skar sukkerrør. For millioner af andre børn er gaderne blevet deres arbejdsplads. Tag for eksempel den 10-årige Shireen, der lever af at gennemsøge affald som hun sælger. Hun har aldrig gået i skole, men hun er godt inde i hvordan man kan overleve økonomisk. Hvis hun kan få 2-3 kroner for sit papiraffald og sine plasticposer, kan hun købe sig noget at spise. Tjener hun mindre, må hun klare sig uden mad. Gadebørn, der ofte er flygtet fra et hjem hvor de blev misbrugt eller forsømt, slipper ikke for at blive mishandlet på gaden. „Hver dag beder jeg en bøn om at jeg ikke kommer i hænderne på onde mennesker,“ siger Josie, en tiårig pige der sælger slik på gennemfartsvejene i en asiatisk by.

Millioner af børnearbejdere udsættes for alvorlige helbredsrisici der kan skyldes selve arbejdet eller dårlige arbejdsforhold. De rammes desuden af flere arbejdsulykker end voksne. Årsagen er at børns anatomi er anderledes end voksnes. Deres rygsøjle og bækken kan let blive misdannet af hårdt arbejde. Børn er også mere sårbare end voksne over for farlige kemiske stoffer og stråling, og de er ikke fysisk egnede til at udføre anstrengende og monotont arbejde i mange timer, hvilket ofte er deres lod. De er som regel heller ikke opmærksomme på farer og har kun lidt kendskab til de forholdsregler de bør tage.

Børnearbejde har desuden en alvorlig virkning på børnenes psykologiske, følelsesmæssige og forstandsmæssige vækst. Disse børn bliver berøvet kærlighed. Vold, forhånelser, seksuelt misbrug og straf i form af udsultning er almindeligt forekommende. En undersøgelse viser at næsten halvdelen af de cirka 250 millioner børnearbejdere der er i udviklingslandene, har forladt skolen. Man har også konstateret at lang arbejdstid kan forringe børnenes indlæringsevne.

Alt dette viser at de fleste børnearbejdere er dømt til et liv med fattigdom, elendighed, sygdom, manglende uddannelse og sociale problemer. Det viser også, som journalisten Robin Wright udtrykker det, ’at verden trods alle sine videnskabelige og tekniske fremskridt frembringer millioner af børn der ikke har store muligheder for at få et normalt liv’.

Man burde hjælpe de fattige børn nimbuto
Meget rige og religiøse organisationer burde bruge nogen af deres mange milliarder på at hjælpe disse børn, dette bør ske uden samtidigt forsøg på at omvende dem. Men det sker nok ikke.

Det er svært at svare på. ftg
Jeg ved at mange religiøse organisationer samler ind til de fattige, men om de samtidig gør dem til riskristne, ved jeg ikke.

hvor er det du lige mormor06
syntes vi skal starte???Mon ikke vi er mange der gerne vil forhindre dette misbrug,men jeg magter ikke at gøre noget,ja,lige bortset at tænke mig om når jeg handler.Men hvad gør du selv???Mvh.Mormor

Jamen jeg synes at du gør det rigtige. ftg
FN’s Børnefond siger: „Børnearbejde er ofte et indviklet problem. Det opretholdes af magtfulde kræfter, deriblandt mange arbejdsgivere, grupper med kapitalinteresser og økonomer der holder på at det frie marked for enhver pris skal bevares, samt traditionalister der mener at børn af bestemte kaster eller klasser ikke har krav på visse rettigheder.“ Det er altså ikke et problem der er så lige til at løse, men det at du tænker dig om når du handler er et godt sted at begynde.
Med venlig hilsen, ftg.

Noget forkert nimbuto
Kan du ikke se noget forkert i at en organisation som eksempelvis JV er stinkende rige og ikke bruger noget at den enorme formue på at hjælpe ?

Du lyver nimbuto
Jeres penge går til en stor pengetank.

Hvor skulle de penge komme fra? ftg
Det er ikke andet end udstødtes snak, Nimbuto.
Venlig hilsen, ftg.

De udstødte nimbuto
De udstødte er da de fjolser som isolerer sig fra resten af verden. Heldigvis eksisterer Gud ikke og dit liv er spildt.

De penge som jeg omtaler er JVs enorme pengetank. Hvad skal i med så mange milliarder, når jorden snart går under alligevel ?

Du klager din nød over folk som har det dårligt. Du giver igen og igen udtryk for din manglende indsigt. Du citerer bibelen konstant. Du betaler penge til en enorm pengetank som intet gør for at hjælpe dem som har brug for det. Kort sagt, du er hjernevasket, og du er for idiotisk blind til at kunne indse det.

Hmm ftg
Jeg vil gerne give dig ret i at jeg ofte ceterer Bibelen, men i ovenstående indlæg er Bibelen ikke blevet nævnt. Du må have en god aften. ftg.

Hvor tror du JV havner ? nimbuto
Nej, korrekt. Her citerer du for en gang skyld ikke bibelen. Af samme grund er du forvirret, du aner faktisk ikke hvorfor alle dine penge bliver betalt til en stor pengetank, frem for at hjælpe dem som har brug for det. Ingen andre store religioner er så egocentreret som JV, de bruger store summer og meget tid på at hjælpe de fattige. Jeres gud er ussel mammon og hvis der var en gud, så ville i alle være godt på vej til helvede.

Det er ikke uden grund at andre mennesker ikke kan fordrage JV.

Hurra nimbuto
1 person hjulpet, men sjælen tabt. Surt at det er noget for noget.

JVs har som du ved en enorm pengetank. For de penge kunne der sættes et gigantisk hjælpeprogram i gang. Men de penge skal jo spares til dommedag. Har du overvejet hvad penge er værd når dommedag kommer ? Hvad mon formålet med denne opsparing er ? Kunne det være at JVs elite ikke forventer dommedag ? Man må jo gerne lyve for at fremme JV.

Du bliver fyldt med løgne. Mange steder er videnskaben ikke i tvivl.

Desværre er det umuligt at bevise at Gud ikke eksisterer, eftersom beviser går på ting som eksisterer. Men på samme måde kan du ikke bevise at gud eksisterer, det er derfor det hedder tro. Guds eksistens er ALDRIG blevet bevist, og der er ikke engang noget som tyder på hans eksistens (her ved jeg, at du er dybt uenig. Men du undgår jo osse videnskaben, eftersom du ikke vil have fakta som ikke passer ind i din bibelverden).

Men glæd dig, hvis der havde været en gud havde JV nok ikke være velkommen i himlen.

Du læser for meget Anders And, Nimbuto. ftg
Det er Joachim von And der har en pengetank, ikke Jehovas vidner. Joachim von And og Bjørnebanden.

De overvejer at omdøbe Joachim Von And nimbuto
Til Jehova V. And. Desuden har jeg ikke læst Anders And i over 20 år.