Uddannelser

Uddannelser Anonym
Hej. Jeg ville engenlig gerne høre en masse meninger (Jeres meninger) om nutidens uddannelser.

Altså hva ville netop du! gøre ved din uddannelse. Vil gerne høre en masse svar.

Så.
(Punkt 1).Hvad Ville du mene der kunne være til hindre, at nutidens unge kan gennemføre en uddannelse.

(Punkt 2). Hvordan skulle en uddannelse sættes sammen hvis du kunne bestemme det?.

(Punt 3). Hvad skal der til for at fastholde unge i uddannelsen ?


Vil gerne høre jeres svar og (SERIØSE) svar tak. Jeg ber jeg om at besvare dem i punkter ligesom i kan se jeg gjorde det.

Mange tak hilsen Mike K.K

Til Poel Mig selv
Ja det nok rigtig nok men. Hva så hvis denne enkel elev(r). Ikk kan forstå den måde som læren forklarer det på. Er det så læren der for dårlig fordi han/hun ikk kan forklare det på andre måder end denne ene måde. Eller er det eleven som så er for dum fordi han/hun ikk kan forstå det på lærens måde. Jeg mener selv at hvis man som lærer skal lære folk noget så skulle man kunne gøre det på forskellig måder og ikke bare en måde.

Venlig hilsen Mike.

Min uddannelse yofilo
Punkt 1: Jeg mener at den manglende fleksibilitet i SU-systemet, dårlig økonomi og manglende retssikkerhed er et stort problem.
På arbejdsmarkedet har man mulighed for at få sygedagpenge, ligesom man er sikret mod fyring hvis man eksempelvis bliver langtidssyg. Det er man ikke i SU-systemet. Man kan lynhurtigt komme ud i alvorlige problemer hvis man bliver syg eller hvis der f.eks opstår kriser (skilsmisse, dødsfald, syge børn mv.)
Som studerende har man ingen retssikkerhed i de situationer. Man risikerer at miste sin SU, som i forvejen kan være svær at slå til. Jeg mener at studerende er blandt de ikke anerkendte fattige i dagens Danmark fordi mange kæmpet rigtig meget, for at betale husleje, fornødenheder og stigende udgifter itl selve uddannelsen, uden at de bliver hørt.

Punkt 2: Jeg mener at alle former for uddannelse (udover de grundlæggende gym/tek/HF) skulle bestå af næsten lige dele teori og praksis. Det ville måske tage lidt mere tid, men jeg tror at de nyuddannede ville være bedre rustet til deres arbejde. Dernæst mener jeg at der skal laves reformer så det er lettere f.eks at søge ind på overbygninger på Uni, hvis man har en mellemlang videregående uddannelse. F.eks burde det være lettere at komme ind og læse til gymnasielærer når man har en uddannelse som folkeskolelærer bag sig, da begge giver gode kvalifikationer til det praktiske arbejde. Dvs. altså en reform som giver større sammenhæng i uddannelsessystemet.

Punkt 3: De ovennævte ting tror jeg ville hjælpe. En mere konsekvent opfølgning hos uddannelsesstedernes vejledere, samt f.eks tilbud om mentorer, tutorer og evt. psykologisk bistand tror jeg også ville være godt. De tilbud skulle både findes på ungdoms/forberende uddannelser og på videregående. Idag tilbyder studenterhjælpen jo f.eks kun hjælp til personer på videregående uddannelser.
Og bedre organisation er der vidst også mange uddannelsesinstitutioner der kunne have glæde af. Mange steder er det virkelig noget rod; kommunikationen mellem administration, vejledere, undervisere og studerende halter, ligesom regler og forventninger er uigennemskuelige. Større efteruddannelse på det pægagogiske felt ville nok også gøre en forskel. Tvungen efteruddannelse i pædagogik med jævne mellemrum ville måske hjælpe lidt på nogle af de gamle, fastlåste og stædige lektorer der virkelig kan gøre livet surt for en studerende.
Større fleksibilitet og sikkerhed omkring økonomien ville nok også hjælpe.

Vil gerne men...... muzzenznuzzen
Hejza

Jeg sys lige at jeg vil give min mening til syne, da det ser lidt sort ud. Jeg vil gerne starte på HHX aug 2009. Jeg er på kontanthjælp og jeg får 12,249kr før SKAT, som forsørger, og jeg bor sammen med min kæreste. Men men men

1. Det som der hindre mig er at jeg ikke kan leve på den SU som jeg vil få, som er 5007kr før SKAT.

2. Jeg har ingen problemer med den måde som den er sat sammen på. [:)]

3. Der skal være plads til alle. Sjov og seriøst.

[s]

Du kan få dobbelt SU som forsørger dulkis
- og i tillæg dertil tage SU-lån, så havner du på det samme som nu, nemlig 12.500,-

- Sikke en dårlig motivationsstok!! Utroligt man skal forgældes, for at komme op på en kontanthjælpssats. [:(]

Meget enig - eneste tilføjelse dulkis
- hvorfor hulen giver man ikke studerende befordringsfradrag eller tilskud, så de ikke alle skal bo i København og Århus?

Hvis læreren ikke er til stede. stræber
1. Hvis læreren ikke er til stede. Hvis først det blir for meget et selv-studium, så forsvinder folk... Så ka de (ansatte)lære det, ka de!2. Teori og praksis skal følges ad, som va290540 nævner. OOOG - så ville jeg arrangere nogle virksomhedsbesøg ud til de steder, studiet retter sig imod. Der er ikke noget bedre end at komme ud og få en snak med virksomheden, så man er lidt bedre klædt på til en kommende jobsamtale - eller i det mindste hurtigt kan få snuset til atmosfæren og finde ud af: "ER det nu det her jeg vil ?", "Tør jeg gi det her en chance?"

Og så skal der være mere vejledning - i stedet for vildledning. Nogle studier forsøger - åbenbart - at skabe elevtilgang ved at pynte lidt for meget på studiets fremtidsmuligheder, hvilket blot gir eleverne en kæmpe høj fraværs% , hvor mentor skal bruge sine pauser på at ringe rundt til Folkens og spørge, hvor de blir af...3. Der skal være en lærer til stede, man kan stille spørgsmål til - for ellers ku man lige så godt sidde der hjemme og lave det.
Jeg fik meget fravær på et studie(som jeg valgte at kalde et selv-studium)for hvor f... var læreren henne ?
Og så sagde læreren Gud hjælpe mig, at jeg bare ku sende opgaven til ham, for så sku han nok rette den... Det ER sgu ikke helt det samme som at sidde face-to-face og diskutere tingene! På den måde får man også "aflivet" nogle dumme ideer om emnet, man måtte have i sig.

Hvis det har noget med EDB at gøre, så SKAL der være computer til alle. Og er det mest bogligt, så SKAL der være bøger til alle.

Det er meget vigtigt, at hver elev får diskuteret med mentor, om han/hun ER egnet til faget. Livet er for kort til at spilde sin tid.

En lærer-uddannet burde ku videreuddanne sig direkte til lærer på uni, som va290540 nævner. Hvad f... skal man ellers med den skoduddannelse, der medfører at man senere går ned med stress..?

Desværre nej.... muzzenznuzzen
Hejza Dulkis. [:)]

Desværre nej så er det ikke lige så lige til. [:|] Da jeg lige har købt hus med kæresten så er det ikke lige lån som vækker min interesse mest. Fordi pladsen blev sku lige lidt for trængt. Og huslejen var for dyr.

Det med at jeg kan få forsørger, det kan jeg ikke fordi det er kun for enlige forældre. Jeg bor sammen med min kæreste (ikke faren til min søn). Og så kan det godt være at jeg får kontanthjælps sats som forsørger. Men det er noget andet på SU. Forsørger satsen er kun for ENLIGE forældre. [:/]

Så jeg havde jo troet at jeg osse fik forsørger sats på SU, når jeg gør det på kontanthjælp. Men ak NEJ. [:|]

Så kan ikke lige se hvor der er en gulerod henne. For den er der da ikke ved at starte på en UDD. Ja guleroden kommer først når man er færdig uddannet. Hmmm tænker jeg. For jeg har fået at vide at jeg ikke må komme under det beløb som jeg får nu.

Så hvad gør jeg så??? [:/]

Men pga mit nye fradrag er jeg måske heldig til at kunne få det til at køre rundt. [:)]

Men stadigvæk så føler jeg med andre som nok ikke lige har købt hus, og som gerne vil udd sig, for at komme ud af systemet.

Qnuzzer Muzzen[;)][s]

Dulkis har da ret Læser
selvfølgelig kan du lade være at låne, hvis du ikke vil, men du kan og det har intet med din mand, hans indkomst eller hus at gøre at du kan få "forsørger SU" det kan du hvis dit barn bor hos dig.

http://www.su.dk/index.html?/foraelder/forsoerger/default.html