Undersøgelse om straf

Undersøgelse om straf shuhab
Hej

Vi skriver til jer fordi vi er i gang med et tværfagligt projektarbejde mellem samfundsfag, religion og historie på hf-niveau.
I projektet undersøger vi om der er en generel holdning blandt den danske befolkning til at ønske forandringer i det danske straffesystem, samt om holdningen til den fremtidige retning er kulturelt eller socialt forbundet. Til formålet har vi designet et online spørgeskema der bliver rundsendt blandt religiøse, politiske, almene og ateistiske fora for at se om der en overvejende tendens blandt brugerne og udvalgte dele af befolkningen. Til at besvare dette vil vi meget gerne have jeres hjælp.

Spørgeskemaet vedrører ting såsom hvorvidt den adspurgte ønsker hårdere, mildere eller bare anderledes straffe. I den forbindelse vil vi spørge ind til de forandringer folk kunne tænke sig og om der er bestemte typer af forbrydelser der er værre og bør straffes hårdere end andre.

Undersøgelsen strækker sig kun over en enkelt uge og alle besvarelser vil blive modtaget med kyshånd.

Spørgeskemaet finder i her:
http://www.recolo.dk/skema/

Med venlig hilsen

kulturfag@gmail.com
Frederik Beyer Kjær Hansen
Shuhab Hussain
Steffen Thorlund

Selvfølgelig.. anders_engberg
Skema udfyldt..

Men synes det er meget firkantet.
Måske kunne i lave priotering af hvad der skal straffes hårdest af de valgte f.eks.

Men held og lykke

;o)
A

Vi studenter må hjælpe hinanden naturelsker
Held og lykke med projektet.. Husk og skrive lidt her på tråden om hvordan jeres, projekt er gået.
Og hvilket udbytte i her fået ud af det.
Hilsen en student

En lille bemærkning modild
I kan formodentlig måle hvorledes kvinder og mænd de forholder sig til straf. Ligeledes kan I måle aldersbetingede holdninger, samt graden af de deltagendes religiøsitet og politiske engagement. Derudover vil I kunne se af spørgeskemaet, hvorvidt de forskellige deltagere er for højere eller lavere straf, og hilken type kriminel handling, der skal strafefs hårdest.

Den kvalitative del, hvor folk har muligheden for at forklare, vil give jer en hulens masse problemer med at kategorisere og placere dem i jeres endelige resultat, da personlige formuleringer er enormt tidskrævende at behandle statistisk, endskønt de er de mest interessante.:)

Jeg skriver dette, fordi din introduktion ligeledes taler om kulturelle og socialt præget holdninger. Der er intet i jeres spørgeskema, der vil bibringe jer oplysninger af den karakter, så jeg håber, at jeres problemformulering er mere afdæmpet og ikke mindst afgrænset, eller alternativt, at I har flere undersøgelser og arbejder kørende ved siden af, for at få de oplysninger, du taler om. :)

Hvis ikke skulle I nok stramme problemformuleringen op.

Det er en sindsyg interessant problemstilling, især hvis I har et stærkt historisk afsnit at sammenligne med, og kan påvise en egentlig udvikling. Der ligger endvidere en interessant vinkel i den politiske udvikling sammenkædet med indtrædelse i EU og ikke mindst kapitalens frisættelse fra nationalstaten i 1989 og det vi derved kender som globaliseringen.... hvordan denne så end skal defineres.:)

Held og lykke med projektet.

V.H. Modild

besvaret jacob.lykke
så er den besvaret drenge.
ønsker jeg held og lykke med opgaven.

mh Jacob

så er det besvaret staybaby
ja jeg ville da lige hjælpe jer lidt på vej, håber jeres projekt går jer godt.

Resultater fra undersøgelsen shuhab
Hej,

Vi har været overvældet over den gode respons vi har fået. Mange tak for alle dem der har valgt at besvare vores undersøgelse, og takket være jer har vi kunne få et mere nuanceret billede af Danmarks holdning til straf.

URLen: http://www.recolo.dk/index2.php

Mvh,
Steffen Thorlund
Frederik Beyer Kjær
Shuhab Hussain