USA lærer aldrig

USA lærer aldrig rodvad
Det ser ud til at Ortega genvinder valget i Nicaragua. USA gentager sin holdning fra 80erne, hvor de bekæmpede Ortega's styre. Dersom han igen bliver valgt i et demokratisk valg, skulle hellere USA finde dem som samarbejdspartner.

http://www.dr.dk/Nyheder/Udland/2006/11/06/074950.htm

USA har set hvilke Anonym
konsekvenser kommunismen/socialismen bringer med sig og husker dem. -Der er ingen grund til at starte forfra hver gang... det skader ikke at lære af historien!

Ikke kommunisme 1-2-3
..... Ortega er gammel socialdemokrat.

Iøvrigt er landet kun blevet fattigere og fattigere gennem de seneste 16 år med liberalt/konservativt styre og det på trods af omfattende bistand, gældsslettelse fra WB osv osv. Landet er det fattigste i regionen og blandt de 10 fattigste i verden.

Der findes mange fattige lande i verden - men i Nicaragua er der fattige mennesker FORDI der er rige ..........

Held og lykke til Nicaragua

1-2-3

Nej... Lars 43
..det gør det ikke.

Så derfor er det nok på tide at holde op med at modarbejde demokratisk valgte regeringer, som paranoide borgerlige har gjort det siden den Spanske Borgerkrig.

Under det -demokratisk valgte- sandinistiske styre, sendte USA våben og penge til CIA-støttede terrorister, og underminerede alt hvad der var forsøgt bygget op i nicaragua, indtil det endeligt lykkedes at vinde et valg, ved hjælp af angst, og en uhellig alliance, bestående af alle ikke socialistiske partier.

Siden da har Nicaragua fået lov til at sejle sin egen sø, og er sunket dybere og dybere i et håbløst morads af korruption, indtil det nu er et af de fattigste lande i verden.

Imidlertid kan Ortega blæse på USA denne gang. En ny magtkoalition er ved at opstå i Central- og Syd-amerika, med Venezuela og Bolivia som frontløbere, og det er der han vil søge sin støtte.

Så held og lykke, Nicaragua, og må det endelig lykkes jer at frigøre jer fra USA's åg.

//Lars 43

USA glemmer sine værdier demothios
Tænk sig, at de i sin tid talte stærkt imod kolonialisme og intervention i suveræne staters indenrigspolitik.

Sydamerika er tilsyneladende intet andet end et amerikansk protektorat, hvis man spørger den amerikanske ledelse.

Monroe 1-2-3
Citat.: "Sydamerika er tilsyneladende intet andet end et amerikansk protektorat, hvis man spørger den amerikanske ledelse."

Ja - det ligger i Monroedoktrinenat det amerikanske kontinent er for amerikanere - nordamerikanere

1-2-3

Skæv vinkel rodvad
USA har ikke set hvad kommunismen fører med sig, de går ud fra at alle sociale, demokratiske lande er kommunister, ligesom i Danmark er der mange der har kommunistforskrækkelse. Kommer nogen med nogle sociale krav til myndighederne, og nogle kalder det kommunistisk, er der mange der uden at kende til sagen, tager afstand.
USA kan vælge at samarbejde med alle demokratiske lande i området, eller de kan, som sidst, vælge at bekrige dem.

Beskæmmende 1-2-3
.... USA's opførsel i denne valgkamp har været beskæmmende. Chefen for EU's observatørkorps udtalte igår at den største trussel mod et frit og demokratisk valg kom fra udenlandsk indblanding i valgkampen - særligt USA's.

USA truer med at opsige CAFTA-aftalen med landet (ville nok være meget godt for landet), de truer med at afbryde al bistand og investeringer i landet og som det seneste truer de med at forhindre at Nicaraguanere bosat i USA sender penge hjem til familien.
Det sidste er en halvalvorlig affære idet en trediedel af landets BNP stammer fra familier der sender penge hjem.

Og hvad har USA så kunne tilbyde i stedet ? lidt bistand, amerikanske investeringer i landet og en uretfærdig handelsaftale.

Bistanden er i den lave ende af skalaen. USA er ikke engang blandt de 5 største enkelt bidragsydere og slet ikke sammenlignet med EU.
De amerikanske investeringer sker med skattefritagelse for virksomhederne og kan alene bidrage med ekstremt lavtlønnede jobs og handels aftalen er intet andet end en støtte til amerikanske landmænd ....... så hvad har nicaraguaneren tabt ? ............. ikke meget.
Problemet opstår først hvis USA vil bruge sin magt i de internationale institutioner (som de gjorde i 80erne) og vigtigst i verdensbanken.

Den nuværende regring i Nicaragua opnåede gældsslettelse mod at "liberalisere" nøgle områder. Men hvad har det hjulpet den fattige - intet. Levefoden er faldet og faldet uafbrudt de seneste 16 år, revolutionens sejre med sundhed og uddannelse er i ruiner. De basale leveomksotninger er sat til ca 150 USD pr. person og mere end 50% af befolkningen lever for under en trediedel af det.
Den rige elite er ekstremt rig og betaler stort set ikke skat. Pellas familien som sidder på alt er via loven skattefritaget og har en personlig formue på knap 2 mia. usd. Landet i sig selv er rigt og tyndt befolket, så det eneste problem der forhindre løsning er og blir fordelingspolitisk og de eneste der har et bud på det er er Sandinisterne ............

1-2-3

Eksemplerne rodvad
på USA's indblandinger og uretfærdigheder i området er uendelig. Det ville koste dem så lidt at samarbejde og skabe ro, men det passer ikke lobbyisterne, de vil have slavelignende arbejdsvilkår.

Grow up.. Cannae
Den doktrin er fra 1823, vær nu lidt realistisk..

Enhedslisten har også villige til at begå landsskadelig virksomhed og udøve sabotage og lignede i Dk til fordel for kommunisterne, under den kolde krig. Fordi de var det dengang, er de det så også idag? For så har vi da et seriøst problem..

Landsskadelig? rodvad
"Enhedslisten har også villige til at begå landsskadelig virksomhed og udøve sabotage og lignede i Dk til fordel for kommunisterne, under den kolde krig. Fordi de var det dengang, er de det så også i dag? For så har vi da et seriøst problem.."
Der kan ikke være hold i din påstand, for under den kolde krig fulgte efterretningen alle politikere der var medlem af alle til venstre for de radikale. Og havde de fundet noget, vidt der var noget at komme efter, ville vedkommende få en tur i fængsen for "landsskadelig virksomhed".
Men der var vistnok folk langt inde i alle partier der hjalp CIA, til og med Axel Larsen var på den lønningliste.

Selv grow up 1-2-3
... og læs din historie før du udtaler dig.

Monroedokrinen er fra 1823 og er efterfulgt af en stribe andre doktriner.
Den grundlagde det amerikanske syn på resten af kontinentet som amerikansk interessefære. Konkret i Nicaragua ses det af landets strategiske vigtighed i midten af 1800 tallet som adgangen mellem atlanten og stillehavet, senere via forsøget på kolonialisering via William Walker og senere igen i starten af 1900 tallet via invassion, besættelse og indsættelse af marionetregering, igen invassion/besættelse i 1912-25 og igen i 1926-36, afløst af indsættelsen af Somozafamilien i præsidentsædet. Somoza familen sad uafbrudt på magten indtil revolutionen i 70erne. Somozoa styrede landet med jernhånd i tæt samarbejde med den amerikanske ambassade og fx. Bay-of-Pigs invassionen mod Cuba udgik fra Nicaragua.

1-2-3

Sandinisternes to tunger Kevin
Det er direkte useriøst at konkludere at Daniel Ortega ikke var kommunist. Sandinisterne lagde aldrig skjul på at partiets ideologi byggede på en marxistisk-leninistisk opfattelse. Udadtil snakkede man fra partiets side om en socialdemokratisk ideologi for at hente støtte fra de naive befolkninger rundt om i Europa.

Derudover er det beskæmmende at læse hvordan folk overdriver USA’s rolle i forhold til Nicaraguas økonomiske udvikling. Der er ingen tvivl om at USA’s støtte til Contraerne samt Reagan-regeringens forbud mod al handel til Nicaragua var en katalysator for den økonomiske krise men slet ikke en direkte årsag….! Landet var endt ligeså fattigt under alle omstændigheder fordi de store strukturreformer (landsbrugsreformen, industrialiseringen, etc.) slog fejl. Nicaragua er et strålende eksempel på kommunismens utopi, og farerne ved at gå fra en stat af feudal karakter til en industrialiseret stat.

Modsat rodvad
USA åbnede igen for støtte efter sandinisternes fald. Sandinisterne blev tvunget til nationalisering for kapitalen modarbejdede styret.
Graden af socialismen kan diskuteres, men kommunistisk som vi kender det, var det ikke.
Vore naive højreekstremister kan ikke se at det kapitalistiske system går fallit i Sydamerika.

Socialismen åd økonomien Kevin
Ved nu ikke om jeg vil sige at det var det kapitalistiske styre i Nicaragua der forsagede den økonomiske underudvikling. Det var snarere de socialistiske tiltag som medførte den katastrofale økonomiske udvikling. Ønsket om at gå fra en stat af feudal karakter til en øget industrialisme skabte en enorm urbanisering, som den sandinistiske regering i sin naivitet ikke havde forudset. Konsekvensen var store slumområder, øget kriminalitet og fødevaremangel i storbyerne.
Landbrugsreformen er endnu et klart eksempel på den naive socialisme sandinisterne forsøgte at indføre. Landbrugsreformen fjernede det økonomiske incitament hos bønderne og gjorde at jorden i sidste ende blev dyrket nøjagtigt ligeså dårligt som før revolutionen. Derudover indførte regeringen en lang række tiltag som skulle sikre at produktionen blev mere eksportorienteret, problemet var dog at man i endnu et naivt krampeanfald ikke havde taget højde for faldende verdensmarkedspriser. Derudover var det en simpel utopi at tro at en modernisering af landbruget ville redde landets økonomi. For at modernisere skulle man bruge nye maskiner og forbedret teknologi, hvilket kun kunne importeres da landet ikke selv besad fabrikker der kunne producere det nye udstyr. Den eneste måde de nye maskiner og den forbedrede teknologi kunne importeres ved, var med udenlandsk valuta hvilket landet ikke havde for meget af. Nej socialismen var den sande årsag til Nicaraguas udvikling!

USA Imperialisme DenPolitiskeNatpotte
I USA's globale over herredømme findes ingen samarbejdspartnere. Der findes kun: politiske statister, sorte håndlangere og nyttige idioter. Det er de lande og nationer der hjælper USA med at dele kagen – men selv får de kun ledt af krummerne! Danmark er spydspidsen blandt verdens førende USA lakajer!

USA manipulere virkeligheden DenPolitiskeNatpotte
Kære Anonym - glem ikke at USAs såkaldte kamp imod kommunismen, kun er et skalkeskjul for landets virkelige intentioner: det globale overherredømme (økonomisk, politisk, militært). Den kolde krigs ideologiske overbygning med al dens kommunist forskrækkelse og oprustnings retorik var og er ikke andet ind et metafysisk påskud for USA overtagelse af det absolutte herredømme, fra England og Frankrig! Overalt hvor de gamle kolonimagter trak sig tilbage gik USA øjeblikkelig ind med, økonomisk dominans og om nødvendig med militær! I dag er der sågar amerikanske militær baser i Kaukasus (tidligere Sovjetunionen), ligesom der er amerikanske baser overalt i Sydøst Asien,i flere lande i mellem og Sydamerika, på:Island, Grønland, i:Tyskland, England, Italien og Tyrkiet!
PS: Der praktiseres i Vesten langt mere totalitært regereri og langt mere vildledende propaganda fra officiel side, end det almindeligvis er kendt. Hvilket gør påstanden om at Vesten kaldes ”den frie verden” latterlig!