usynlig profil på facebook

usynlig profil på facebook Anonym
kan man indstille sin profil, så når andre søger på den, så vil der stå, at den ikke kan findes ? Altså at den er sjult for nogle og ikke andre ?

ja da.... facedullen
du skal bare blokere de personer der ikke må se du har en face profil... det gøres et sted under indstillinger.

ikke blokeringer Anonym
men at den er usynlig for andre end ens f.eks skolekammerater. Dvs. at den kun kan findes af nogle udvalgte mennesker.