Var Stalin socialist?

Var Stalin socialist? svendsen777
Den stalinistiske stat og filosofi gjorde borgernes interesser og rettigheder lige med statens interesser og rettigheder. Men det er da utroligt borgerligt at gøre staten lige med borgerne.

Udover, at det ligger i ordene, så har det jo været kernen i alle borgerlige revolutioner (som f.eks. den franske i 1789), at man kunne gøre staten til borgernes ligemand.

Hvorimod grundlæggeren af den moderne videnskabelige socialisme, Karl Marx, hævede, at en af arbejderklassens vigtigste opgaver var at vogte på sine egne repræsentanter.

Men Stalin fjernede enhver muligheder for at dette kunne lade sig gøre i den Storrussisk Råds Republik (USSR).

Kritikken af staten formuleres således med poetisk vrede i arbejderbevægelsen første kendte sang, Internationale:
”Vi knuges under stat og love
vi flås af skattens skarpe klo
Og pligtfri kan den rige sove
Lad os kaste åget af vor nakke
Lighed fordrer: Pligt for ret
Med pligterne vi tog til takke
Nu kræver vi vor løn for det.”

Men for at vende tilbage til mit hovedspørgsmål, kan man så ikke sige, at Stalin var ikke lige så socialistisk og marxistisk, som Ku Klux Klan er kristne og protestantiske?

Ja, det ved alle da! Socialdemokrat
Men det er ikke noget der giver stemmer til venstrefløjen at skilte med, så hvis du også er socialist gør du bedst ved at gå stille med dørene med det.

Kommunismen ligger yderst på venstrefløjen. Omkring Enhedslisten og lidt mere til venstre. Der er forøvrigt medlemmer af Enhedslisten som også har været medlam af DKP (Dansk Kommunistparti).

Ved alle det? Svendsen777777777777
Hvis du tror, at alle ved det, så du har ikke fulgt særligt meget med i debatten her.

Og hvorfor skulle jeg ”gå stille med dørene” med min viden om Stalins borgerlighed?

Som det måske skinner igennem i mit indlæg, så jeg er påvirker af marxismen. Og marxismen er også en videnskab. Og det er temmelig uvidenskabeligt ”at feje noget ind under gulvtæppet.” Det må vi overlade til Poul Schlüter og Andres Fjogh.

Hører du bekender din tro kaq
javel. Men er man så politisk tonedøv at man kalder en overbevisning/ideologi for videnskabelig og dermed gør denne ufeljbar er man ganske enkelt Stalinist

Nej Stalin var Oleg
massemorder!

Næ, nej Svendsen777777777
Marx og Engels fastholdte, at trods deres filosofi var agitatorisk, så skulle den også være videnskabelig.

I dit ræsonmoment forveksler du videnskab med fakta. Men det er uvidenskabeligt. Videnskab er bl.a. at erkende, at vi kender fakta fuldstændig.

Min er overbevisning må heller end gerne være videnskabelig. Men overbevisning er også, at ingen kender fakta fuldstændig.

Det kunne være én af grundene, at Marx mente, at en af arbejderklassens vigtigste opgaver var at vogte på sine egne repræsentanter

Nej, han var en ulv Holger
i fåreklæder.

Du stavede forkert Holger
til Anders Fogh!

Stalin var bindegal... Din psykiater
...uanset hvad han end kaldte sig.


Længere er den ikke svenny-drengen!

Stalin fortsatte Lenins kaq
linie men du er en alt for religøs marxist for at kunne se det. Lenin sad så kort tid ellers havde han myrdet lige mange millioner civile som Stalin. Der vart ingen forskel på de to

Hvordan kan arbejderklassen vogte over nogen og noget i et diktatur. Arbejdere som fire år siden på Cuba underskrev en totalt fredelig resulution om at få lov til at organisere sig i fagforbund, blev dømt i op til 28 års fængsel. Lenin havde givet dem et nakkeskud.

Hele marxismen bygger på proletariatets diktatur. Hvilket i sig selv er et paradox, og som selvfølgelig udmøntede sig i diktatur over både proletatiatet som alle andre. Det var ingen tilfældighed at den dræbte omkring fem gange så mange civile som fascismen

Lenin advarede imod Stalin svendsen777
I sit politiske testamente advarede Lenin imod Stalin. Lenin kaldte Stalin for grusom brutal og advarede imod, at Stalin blev hans efterfølger.

Få lige dine historiske facts på plads, inden du farer i blækhuset.

Og jeg er slet ikke leninist!

Jeg mindes heller ikke, at jeg noget sted har skrevet, at jeg er marxist, - men blot at jeg er påvirket af marxismen.

Man kan slet ikke kalde sig marxist, hvis man bare har forstået lidt af marxismen.

Men det er nok omsonst, at forklare dig marxismens argumenter imod en afgudsdyrkelse af Karl Marx.

Da du tilsyneladende kun kender til marxismen via mccarthyismens* fordomme og propaganda. For det er helt forkert at sige, at den marxistiske filosofi bygger på proletariatets diktatur.

Marx og Engels gjorde sig flere gange til talsmænd for en fredelig og demokratisk overgang til socialisme. Og det til trods for, at der på deres tid ikke fandtes egentlige repræsentative demokratier, hvor flertallet bare kunne stemme deres vilje igennem.

Nej, marxismens filosofi bygger først og fremmest på historisk materialisme og dialektisk materialisme. (Slå det evt. op, hvis du ikke ved, hvad det betyder.)

Proletariatets diktatur er det samme som flertallets diktatur. (Eller som de kalder det på Christiansborg: ”At tælle til 90 mandater”.)

Men du skal nok holde dig fra at påstå, at flertallets diktatur er en marxistisk ide, overfor Anders Fjogh og hans spindoktorer. Så går de da bare helt i panik eller spagat. :-D

*Link om mccarthyisme: http://www.leksikon.org/print.php?n=1696

Hej RUC-elev Anonym
det er ikke særligt fint at sidde og blære sig med at man kender en masse sjældne fremmedord som kun har interesse for en lille indspist flok enhedsliste-nørder.historisk materialisme = http://www.leksikon.org/art.php?n=1111

dialektisk materialisme = http://no.wikipedia.org/wiki/Dialektisk_materialisme

enevældig karpa
Stalin var enevældig monarkistisk diktator.... Hæ det er sådan ca 100% modsat socialismens lære. Om al magt til folket. Hæ, en gang til, Dk er faktisk fulgt meget godt med i socialismens ånd i de sidste rigtig mange år. Nemlig med at folket skal styre fremtiden i samfundet.
Ps. altså lige indtil Anders Fjog og co. for alvor begyndte at gøre alvor af deres politik.