Vejleder

Vejleder masterman
Jeg har altid gerne villet være uddannelses- og erhvervsvejleder. Derfor kunne jeg godt tænke mig at høre hvilken uddannelse I har taget, hvordan uddannelsen til uddannelses- og erhvervsvejleder er opbygget (antal ugentlige timer, hjemmearbejde osv.) og hvad der ellers er godt for at opnå ansættelse (fx. kurser, erhvervserfaring etc.)

vewjleder uddannelse Zigu
Se dette link
http://www.vidar.dk/vidar/vidpubre.nsf/webHandBook2Search/5E1E662BFCBDFD46C1256DB300300348?OpenDocument

Det skulle give dig svar på mange af dine spørgsmål