Velfærdrssamfundets udenrigspolitik

Velfærdrssamfundets udenrigspolitik Mere Fred
De vestlige lande fører jo både officiel legal udenrigspolitik og så den private foreningsverdens udenrigspolitik som er engageret i mange forskellige emner fra sult og mad, til krig og fred . .


Hvad skaber så at sige fred ?Egen og andres fred - er der forskel ?

Hvad er fred i udlandet f.eks for dig ?

Hvad bliver nogle af konsekvenserne af Fred i Palæstina

Hvad skaber så at sige fred ? Holger
Det gør det kristne budskab om kærlighed.

Fred en idealtilstand kaiogkaren
der ikke har eksisteret i historisk tid.

Forstår jeg dig ret ? skandinaven
Så er det sådan, at alene vedtægter og aftaler imellem stater ikke ene kan skabe fred.

Der skal også en udveksling til af varer, tjenesteydelser og samtaler mand og mand( kvinde) imellem.

Dvs. gensidig forståelse. Og det skabes ved kontakt, handel og ydelser mennesker imellem.

Lad os nu hypotetisk forestille os, at Libanon, som tidligere har været et rigt handelssamfund, genvinder deres status. Selv suverænt styrer deres politik, og handler med alle i verden.

Da ville Israel også indgå i denne bevægelse, især på grund af Israels nærhed og fremskredne demokratiske og teknologiske tilstand.

Der ville opstå økonomiske interesser disse lande imellem, samtidig med, at man satte sig ind i hinandens tænkemåde for at optimere sit udbytte.

Man ville ikke have interesse i at svække sin handelspartner, da det ville medføre dårligere indtjening, og dermed dårligere velstand.

Med andre ord. Storpolitikken må bane vej for at disse hændelser vil kunne foregå, men det er hændelserne og samhandlen der vil skabe en fælles tolerance. Og dræbe alle de yderliggående bevægelser i deres udspring.

Indre personlig fred ? Mere Fred
Det gør det kristne budskab om kærlighed.


Der er da kærlighedsbudskaber i alle religioner !

Men lande som har mange kristne har også store ammunitionsfabrikationer og eksport af våbenmateriel- hvordan hænger det sammen med kristendom og kærlighed og fred ?

I Haag var der i 1899 en fredskonfrence og både kristne, ateistiske og muslimske og buddistiske lande medvirkede og blev enige om fredssamarbejde ! Lande der også havde menigheder tilhørende andre religioner !

Iran havde f.eks både jøder og kristne menigheder , Tyrkiet havde også kristne, jøder, muslimer . . . Østrig-Ungarn havde kristne og jøder, USA havde både ateister, kristne, muslimer, jøder, taoister . .

Som mennesker kan vi altså ikke lave om på at der er flere religioner; - man kan ikke gå irette med en eller flere potentielle guddommeligheder !

Og selvom kærlighedsbudskabet er formuleret og fortolket forskelligt i diverse religioner er det noget grundliggende . .?

Fred er godt mere Fred
Det er muligt at fred er ideelt - men fred er bedre end krig !

Og hvis der sociologisk intelligens og kompetence til at have fred, love om fred, konventioner om fred, erklæringer om fred og sådan noget så er det bare ideelt ?

Intelligens og social komptence i diplomati/demokrati er også en ideealtilstand ?

For flere menneskerettigheder i Palæstina