Vi slap for miljø skandale idag

Vi slap for miljø skandale idag Abortensøn
Da ingen araber faldt i vandet. SÅ undgik vi en miljø skandale i det danske farvand idag.
http://ekstrabladet.dk/112/article248852.ece

Hendigvis for miljøet.
http://ekstrabladet.dk/112/article248852.ece

Så tænk dog stort. tomtitomtitom
Så tænk dog stort

De nordiske lande kan nå meget langt frem mod selvforsyning med energi allerede i år 2030. Det viser en ny undersøgelse, rekvireret af Greenpeace Nordic og udført af energiforskeren Klaus Illum; A Viable Energy Strategy for the Nordic Countries 2006–20030.
Norden råder over tilstrækkeligt store mængder vandkraft, vindkraft fra umådeligt lange kyststrækninger samt enorme mængder biomasse fra skove og dyrkede arealer til at blive selvforsynende. Men en koordineret udnyttelse kræver investeringer på mange felter, det vil sige langt bedre isolering af alle bygningstyper, bedre energiudnyttelse for energiforbrugende apparater og processer, overgang til el og brændselsceller og biobrændsler inden for transportsektorerne, omfattende udbygning med varmepumper, solceller, solvarmepaneler og vindkraft.
Illums beregninger viser, at de uundgåelige stigninger i priserne på kul, olie, naturgas og uran i de kommende 25 år må vurderes at medføre samme samlede samfundsmæssige udgifter, som opbygningen af et sådant bæredygtigt selvforsynings- system.
< Generelt står de vedvarende og næsten forureningsfri energiformer fra sol og vind sig langt bedre end kul, olie og gas, hvad prisen angår – hvis man vel at mærke går over til retvisende priser, det vil sige, priser, som indregner miljøudgifterne. Allerede i 1995 fremlagde EU dokumentation for, at indregnes miljø- og sundhedsudgifterne, så ligger prisen på vindkraft-el langt under prisen på el fra de fossile brændsler.

Allerede om højst 10 år regner eksperterne med, at knapheden på energi bliver påfaldende. Klodens største lande og regioner såsom USA, EU, Japan, Kina og Indien vil konkurrere stadig hårdere om forsyningerne. Rivaliseringer og krige om ressourcerne og deres rørledninger er allerede i fuld gang, mest påfaldende i Irak, Iran og Kaukasus og på vej i blandt andet Afrika. Kun lande, som gør sig fri af denne kamp, vil klare sig godt.

Men kan der blive politisk flertal i de nordiske lande? Heldigvis er samarbejdet allerede i gang, idet el-nettene er sammenknyttede med livlig handel med el over den nordiske elbørs, – verdens første af slagsen. Yderligere er regeringerne i alle landene i bevægelse i disse måneder. Sverige planlægger olieuafhængighed blandt andet gennem en kraftig satsning på sol og vind (men foreløbig med fastholdelse af sin a-kraft). Og man omlægger skatter for 30 milliarder fra indkomstskat til skat på energiforbrug og forurening som led i en 10 års plan.
Norge har for nylig afsat 20 milliarder til en energifond til støtte til vedvarende energi. Finland derimod bygger stort nyt a-kraftværk, kraftigt støttet af europæisk a-kraftlobby.

I Danmark opstiller både opposition og regering visioner om øgning af de bæredygtige energiformer til sikring af selvforsyning og drivhusgas-bekæmpelse. I tilgift er der efterhånden enighed om, at der ligger store muligheder for erhvervsudvikling inden for sol- og vindteknologierne.
Men alligevel! Norge svømmer foreløbig i olie, Sverige og Finland har indtil videre bundet sig til a-kraft. Danmark har andre problemer. På trods af en imponerende udvikling af vindkraft, så dækker vind endnu kun 20 procent af elforbruget. I det samlede danske energiforbrug dækker vind, biomasse (halm mv.) og affald endnu kun cirka 16 procent. De danske Nordsø-felter rummer ikke megen olie og gas om 25 år. Og den omfattende danske brug af kul til el-produktion samt transportsektorens olie og benzin må og skal begrænses på grund af drivhusgassen. Danmark har store uløste energiproblemer.

Følger vi Greenpeace-planen, vil Norden simpelthen blive en foregangs-region – langt mere end vi allerede er på andre felter. Forskning, produktudvikling og markedsmodning af de miljøteknologier, som hele kloden dramatisk vil efterspørge, vil vi kunne demonstrere, rådgive om og eksportere.
Med Greenpeace-undersøgelsen fremlagt er der kun eet at sige: Så tænk dog stort! Eller som Askov Højskoles berømte forstander, Ludvig Schrøder, formulerede det: »Åndens løsen er bedrifter!«

Uffe Geertsen
Miljøkonsulent, Det Økologiske Råd

Bragt i Weekendavisen 20. oktober 2006
godt weekend
vh
Tom