Vidensamfundets tabere

Vidensamfundets tabere Assessment2
Ved at satse på vidensamfundet vil vi få tabere nemlig de dumme.
Dette bør løses ved at give en klækkelig førtidspension til de dumme, så de tjener lige så meget som de kloge.
Det er jo strengt taget ikke deres skyld, at de er dumme, og at man prøver at skabe et videnssamfund. Derfor må det være rimeligt med en hvis erstatning.

De kan jo altid blive politikere Anonym
så værre er det ikke.