Vidnesbyrd om Guds visdom

Vidnesbyrd om Guds visdom traellen
Er du nogen sinde faldet i forundring over en dygtig håndværkers evne til at frembringe smukke og praktiske ting? En sådan dygtighed er et udtryk for visdom. (2 Mosebog 31:1-3) Jehova er ophavet til denne visdom og ejer den i større mål end nogen anden. Kong David sagde om Jehova: "Jeg vil prise dig fordi jeg er dannet så underfuldt at det indgyder frygt. Underfulde er dine værker, ja, det ved min sjæl til fulde." (Salme 139:14) Jo mere vi lærer om menneskelegemet, jo større ærefrygt får vi for Jehovas visdom.

Tænk for eksempel over følgende: Du begyndte som en enkelt celle - en ægcelle fra din mor som blev befrugtet af en sædcelle fra din far. Cellen begyndte at dele sig, og med tiden kom du til at bestå af cirka 100 billioner celler. De er så små at omkring 10.000 celler af gennemsnitsstørrelse ikke fylder mere end et knappenålshoved. Og alligevel er de hver især uhyre komplicerede i deres opbygning, ja, langt mere komplicerede end nogen menneskeskabt maskine eller fabrik. Forskerne siger at en celle er som en muromkranset by - med vagtposter ved indgange og udgange, transportsystem, kommunikationssystem, kraftværker, fabrikker, renovation, genbrugscentraler, forsvarssystemer og tilmed en slags centralregering i kernen. Desuden kan cellen lave en fuldstændig kopi af sig selv i løbet af nogle få timer!

Alle celler er imidlertid ikke ens. Efterhånden som cellerne i et forster deler sig, får de vidt forskellige funktioner. Nogle bliver til nerveceller, andre til knogle-, muskel-, blod- eller øjenceller. Alle disse funktioner er indprogrammeret i cellens "bibliotek" med dens genetiske arbejdstegninger, det såkaldte dna. Interessant nok blev David inspireret til at sige til Jehova: "Dine øjne så mig som foster, og i din bog var alle dets dele skrevet op." (Salme 139:16)

Nogle dele af menneskelegemet er yderst komplicerede. Tag for eksempel hjernen. Den er blevet kaldt det mest komplekse objekt man har fundet i hele universet. Den indeholder omkring 100 milliarder nerveceller. Det svarer omtrent til antallet af stjerner i vor galakse. Og hver af disse celler har forgreninger der danner tusindvis af forbindelser til andre celler. Forskerne mener at menneskehjernen vil kunne rumme alle de oplysninger der findes på samtlige biblioteker i hele verden, og at dens lagerkapacitet måske slet ikke lader sig måle. Selvom man i årtier har studeret dette "underfulde" organ, indrømmer forskerne at de måske aldrig helt kommer til at forstå hvordan hjernen fungerer.

Og så er mennesket kun et enkelt eksempel på vidommen i det Jehova har skabt. Salme 104:24 siger: "Hvor er dine værker mange, Jehova! Dem alle har du udført med visdom. Jorden er fuld af hvad du har frenmbragt." Jehovas visdom ses i alt hvad der er skabt. Myren, for eksempel, er 'instinktivt vis'. (Ordsprogene 30:24) Et myrebo er yderst velorganiseret. Nogle myrekolonier får deres føde fra bladlus som de beskytter og holder som husdyr. Andre myrer driver en slags landbrug og dyrker visse svampearter. Også mange andre skabninger er 'programmeret' til instinktivt at gøre bemærkelsesværdige ting. En almindelig stueflue bevæger sig så adræt i luften at selv de mest avancerede fly ikke kan gøre dem det efter. Trækfugle navigerer ved hjælp af stjernerne, jordens magnetfeldt eller en slags indre kort. Biologere bruger mange år på at studere de adfærdsmønstre der er blevet nedlagt i disse skabninger. Hvor stor en visdom må Skaberen da ikke eje, han som har udtænkt og frembragt alt dette!

Videnskaben har høstet stor gavn af den visdom der kommer til udtryk i skaberværket. Der findes ligefrem et forskningsområde hvor man søger at efterligne de former, processer og systemer der findes i naturen. Måske har du stået og betragtet et edderkoppespind og beundret dets skønhed. Men ingeniør ser det ligefrem som et arkitektonisk mesterværk. De fine tråde, der forekommer så skrøbelige, er i virkeligheden forholdsmæssigt stærkere end stål og fibrene i en skudsikker vest. Hvad vil det sige? Forestil dig at et edderkoppespind blev forstørret så meget at det blev lige så stort som et fiskenet der bruges af en fiskebåd. Et sådant spind ville kunne bremse et passagerfly i luften! Ja, Jehova har udført alt "med visdom".

Hav en god dag!

Vidnesbyrd om ftg's dårskab....................... jalmar
...............som der kan siges en del om, men på det sidste er den da kammed fuldstændig over, i hans berøringsangst med JV's bedrag med Deres Våbenaktier, og 50% ejerskab i dette firma:


http://www.geocities.com/wtgreed/article.htm?20064

Hvor produktionen bl.a. har været "SMARTBOMBS"

Du kan læse mere om det i nedenstående.

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=6&conference=217&posting=739355


Med venlig hilsen

jalmar

Det er en skam at du har så svært ved at acceptere dine medmennesker, jalmar ftg
Venlig hilsen, ftg.

Ikke dig ftg din Tros løgne....................... jalmar
...............Jeg prøver bare at vække et medmenneske!


Med venlig hilsen

jalmar

Og se så og få kikket på Sandheden som den også ser ud i De Forenede Staters Administration!

J*

Hvorfor Dirk
kalder du nu dig selv for Jalmar? :o)

Venlig hilsen, Dirk