Vil du være månedens profil?

Vil du være månedens profil? Fru Burren
Så er her opskriften

http://debat.sol.dk/show.fcgi?category=10&conference=336&posting=1479109#1479109

Skidt med, der ikke er nogen der kender dig!!!

misundelse er en grim ting:-) sury
måske er det den positive livsholdning under vanskelige vilkår der gav pote.jeg har bemæret at det også er en "god fidus2 at have kræft. jeg kan af egen erfaring ikke anbefale metoden[:)]