Vil overbid og underbid være avligt

Vil overbid og underbid være avligt ANNONYMT
Jeg stiller dette spørgsmål for at vide om hvad med de hunde som har over /underbid ville give sine genner vidre ved evt avl? hvor stor sandsynlighed er der evt for at det føres vidre???

Lige præcis hundetræneren**
det er jo det "avl" handler om....

To sexere? smilodon
Sæt en af hver type sammen.
Der vil være plads til at rafle mellem overbid og underbid.
Afkommet bliver spillefugle?

ja... anonym
det vil højst sandsynligt gå videre i avlen.
Du kan ikke få en hund avlsgodkendt, hvis der er under/overbid, med mindre det er en af de racer der skal have det. (underbid)