Virksomheder vælger danskere fra

Virksomheder vælger danskere fra nokernok
Det er godt med kvalificerede medarbejdere fra udlandet. De højner niveauet.

Globale virksomheder anvender også medarbejdere fra andre dele af verden, i form af stor mobilitet. De er ikke indvandrere, da de skifter arbejdssted afhængig af projekter og områder.

Men nu er der en ny trend. Virksomheder vælger simpelthen danskere fra, da de ikke er dygtige nok. Kompentencerne findes simpelthen ikke i Danmark. De danske uddannelsesniveuau er for ringe og der er for få af de dygtige. Danmark oplever nu konsekvensen af for mange års rundbordspædagogik i undervisningssektoren og for stor satsning på det brede gennemsnit og middelmådigheden. De ressoucer der skulle være blevet brugt på de dygtige og flittige er istedet brugt på de dårlige og middelmådige. Det danske skattesystem straffer endvidere dem der uddanner sig med de massive maginalskatter.

Vejen frem hedder større satsning på de dygtige og eliteuniversiteter der har globale og høje ambitionsniveauer. og væk med topskatterne og den danske jantelov.

Danskerne er dygtige nok SF-er
Blot lidt dovne.
Der er brug for noget mere jantelov til at sætte skub i dem.

VKO sparekniven Anonym
har skylden. De har skåret den offentlige sektor ind til benet - herunder uddannelser og hospitaler. Ja selv politiet står nu magtesløse i en mafiakrig, fordi der er blevet sparet. Det kan vi takke Fjoghets borgerlige regering for.

VKOs liberalisme Karla knudsen
At lade arbejdsgiverne gøre hvad de vil, ligesom de lod bankerne gøre som de vil og det førte til financiel krise.

VKO siger et og gør noget andet.

Videnskabsministeren taler om gode uddannelser, mens han kun bruger pengene på naturvidenskabelige uddannelser og at få danskere til månen.

Desuden har VKO gjort det sådan at mange veluddannede undervisere er usikre i deres ansættelse som timelærere uden ret til pension.

DFs og VKs manglende tillid til akademikere slår fuldt igennem.

Pisk mener du ? Karla knudsen
Typisk for VKOs grundsyn.

Medarbejdere skal piskes, mens pengemænd og landmænd får naive rettigheder, samtidig med at de undergraver dansk økonomi.Og modtager store overførselsindkomster fra vore skattepenge.Udlicitering af statens og kommunernes opgaver koster kassen.

Danskere har været kendt jorden rundt for deres arbejdsomhed. .

VKO hader akademikere Anonym
fordi de er kloge og kan gennemskue deres løgne.

"Kan vi ikke alle sammen være lige kloge... Anonym
... må vi alle sammen være lige dumme".

Det er jo den røde fløjs holdning.

Der er ALDRIG i dette lands historie gjort så meget for de velbegavede børn som nu (jeg siger ikke at det ikke kan gøres meget mere). Vi skal ikke længere tilbage end til dengang en vis fru Bjerregaard var minister - da var det de dårligst begavede der skulle løftes, på bekostning af de kvikke.

S har en parole der lyder "kan vi alle have det lige godt, så kan vi da alle have det lige elendigt". Og den parole overførte de til folkeskolen under deres forskellige regeringstider. "Kan vi ikke alle sammen være lige kloge må vi alle sammen være lige dumme". Ja, altså lige med undtagelse af de der muligheden for en god privatskole.

S har ødelagt folkeskolen - VK forsøger bare at rette op på den ensretning der har fundet sted i årtier. O?? De har jo i virkeligheden intet at sige. De får en halv milliard i ny og næ, den forslår som skrædder i helvede, men deres dumme vælgere tror der bliver rykket en masse.

O hader akademikere Anonym
fordi de er kloge og kan gennemskue deres løgne.

VK ønsker jo som bekendt at så mange unge som muligt får en uddannelse.

O vil være tilfredse bare de fleste af de unge vil være hjemmehjælpere.

Det har jo intet med emnet at gøre SF-er
Lyder som fuldesnak.

Ingen bliver pisket. Tværimod: SF-er
Man sætter sig ned og snakker coaching og videre-uddannelse.

Vrøvl: DF og SF er trendsættere SF-er
der satser på de bedste tænkere i overensstemmelse med politiken.
De øvrige partier vil godt nøjes med hjemmehjælpere.