Vis og dog ydmyg

Vis og dog ydmyg traellen
En far der ønsker at lære sit barn noget vigtigt, vil gøre alt for at nå ind til barnets hjerte. Hvordan bærer han sig ad? Stiller han sig truende foran barnet og taler strengt til det? Eller sætter han sig på hug og prøver mildt og venligt at få barnet til at forstå hvad han mener? En vis og ydmyg far vil naturligvis gøre det sidste.

Hvordan er Jehova som Fader? Er han hovmodig eller ydmyg, streng eller mild? Jehova ejer al kundskab og visdom. Men har du lagt mærke til at folk der er dygtige og véd meget, ikke nødvendigvis er ydmyge? Bibelen siger meget rigtigt: "Kundskaben opblæser." (1 Korinther 3:19; 8:1) Jehova, hvis "hjerte er vist", er ikke desto mindre ydmyg. (Job 9:4) Ikke sådan at forstå at han på nogen måde indtager en underordnet stilling eller mangler noget i at være ophøjet, men han er ikke hovmodig. Hvorfor kan vi sige det?

Jehova er hellig, det vil sige ren, og kan derfor ikke være hovmodig, for hovmod forbindes med urenhed. (Markus 7:20-22) Læg desuden mærke til hvad profeten Jeremias sagde til Jehova: "Din sjæl [Jehova selv] vil helt sikkert huske det og bøje sig over mig". (Klagesangene 3:19) Tænk engang! Jehova, universets suveræne Herre, var villig til at "bøje sig over", eller ned mod, Jeremias, et ufuldkomment menneske, for at vise ham opmærksomhed. (Salme 113:7) Ja, Jehova er ydmyg. Men hvad vil det sige, og hvordan berører det os? Giv et bud, eller kik forbi i morgen.
_______________

Husk min nød og min hjemløshed, malurten og giftplanten.
Din sjæl vil helt sikkert huske [det] og bøje sig over mig.
Dette vil jeg tage mig til hjerte. Derfor bliver jeg ved med at vente.
(Klagesangene 3:19-21) ----------> http://www.watchtower.org/bible/index.htm