Visdom uden for jorden

Visdom uden for jorden traellen
Jehovas visdom ses overalt i universet. Himmelens stjerner er ikke spredt på må og få rundt om i rummet. På grund af de "forskrifter", eller love, som Jehova i sin visdom har fastsat for himmellegemerne, er de smukt organiseret i velordnede galakser, som er grupperet i galaksehobe, der igen er samlet i superhobe. (Job 38:33) Det er ikke så mærkeligt at Jehova omtaler himmellegemerne som en "hær". (Esajas 40:26) Der findes dig en anden hær som i endnu højere grad vidner om Jehovas visdom.

Som nævnt tidligere bærer Gud titlen "Hærstyrkers Jehova" fordi han er øverstbefalende for en hær bestående af myriader af åndeskabninger. Det viser noget om hans store magt. Men viser det også noget om hans visdom? Tænk over følgende: Jehova og Jesus er altid i aktivitet. (Johannes 5:17) Man må derfor drage den slutning at alle de engle der tjener den Højeste, også altid er travlt optaget. Dertil kommer at de står over menneskene, at de er superintelligente og har usædvanlig stor magt. (Hebræerne 1:7; 2:7) Ikke desto mindre har Jehova i milliarder af år holdt alle disse engle travlt beskæftiget med et arbejde de har fundet stor glæde ved - at 'udføre hans ord og hans vilje'. (Salme 103:20-21) Hvilken formidabel visdom må universets øverste hersker ikke sidde inde med!

Hav en god dag!
_________________

"Men [Jesus] svarede dem: „Min Fader er blevet ved med at arbejde til nu, og jeg bliver ved med at arbejde.“ (Joh.5:17)

"Velsign Jehova, I hans engle, som er vældige i kraft, som udfører hans ord,
ved at høre når hans ord lyder.
Velsign Jehova, alle hans hærstyrker,
hans tjenere som udfører hans vilje."
(Salme 103:20-21) .................................-> http://www.watchtower.org/bible/index.htm