Vold mod børn

Vold mod børn fleur_09
Her forleden så jeg et indslag i Nyhederne som chokkerede mig. En lærer havde fundet ud af, at flere af børnene i klassen blev udsat for vold derhjemme. Under normale omstændigheder skal de sociale myndigheder underrettes om sådan noget, men det valgte læreren ikke at gøre i dette tilfælde. I stedet indkaldte hun forældrerne til et møde, hvor de blev oplyst om, at man ikke må slog sine børn, og at der findes bedre opdragelsesmetoder.

I indslaget gav hun udtryk for, at mødet havde været en succes, fordi forældrene havde været forstående og imødekommende. Men er det ikke bare en facade, de sætter op? Hvis man går ind for at bruge vold som led i opdragelsen, ændrer et enkelt møde vel ikke denne holdning?

Jeg synes i hvertfald, at det er under al kritik, at de sociale myndigheder ikke blev underrettet. Børn skal under ingen omstændigheder være voldsofre, og det er op til de sociale myndigheder at sørge for, dette ikke er/bliver tilfældet og ikke op til en lærer. Hvad synes I? Handlede lærerinden korrekt?

http://nyhederne.tv2.dk/article.php/id-20236274.html

Det ved jeg nu ikke, om jeg er enig i Overlærer Ib Madsen
I den tidligeste barndomsalder er legemlig tugtelse næsten det eneste middel, hvorved man kan quæle spiren til det onde i dens første udvikling, og drive sløve og træge naturer til større virksomhed. --Barnet maa, saa snart det begynder at føle og ytre sin egen vilje, lære at kende, agte og lyde en højere vilje, og det vil det ikke let lære uden gennem legemlig revselse, ikke uden at føle en højere viljes overmagt og de midler, som står til dennes tjeneste, og ikke uden at føle de smerter, det pådrager sig ved at trodse den. I den tidligeste alder forstår barnet ikke fornuftige grunde, regeres selv mindre af fornuften end af tilbøjeligheder og lidenskaber, staar i det hele langt nærmere ved dyret, og da er det naturligt, at man maa anvende de samme midler til dets opdragelse, som til dyrenes afrettelse.

Nej, frum
jeg synes ikke det er i orden. Jeg synes det er vigtigt at melde klart ud overfor forældrene at vold ikke accepteres og at det bliver meldt til politiet. Det må da være træls for børnene at de ikke bliver taget mere alvorligt af læreren. Læreren holder bare et møde, og bla, bla bla, "det må i altså ikke". Det ændrer ikke børnenes situation at bare tale om det. Der skal handling til.

Uenig! fleur_09
Jeg kunne ikke være mere uenig. Hvis man benytter den rigtige pædagogik vil børnene også adlyde og respektere en. Hvis man derimod slår børn vil de når de er blevet store nok ikke længere adlyde eller respektere en. Og endnu værre: nogle vil måske ty til vold ude i samfundet fordi de hjemmefra har lært at det er helt normalt.

læren er medskyldig emilmark
jeg syntes at det er forkasteligt, at forældre/voksne kan få sig selv til at slå børn. det er så krænkende for et barn. Det giver mistillid og lavt selvværd som følger børnene hele livet, og vold avler vold. syntes at det er magtmisbrug + en falliterklaring at slå børn, dyr mm. jeg syntes at vi voksene må tage det ansvar som er forbundet med at se/ høre vold mod børn,nemlig at indberette det. Den lærer/pædagog eller anden som ikke handler på vold. er medskyldig

Hvilken gammel opdragelsesbog har du det fra? Anonym
Lyder som en tekst fra en bog om børneopdragelse fra Emma Gads tid.

Virkelig? Anonym
Surprise, surprise - du er uenig? - og "overlæreren" er jo helt klart dybt seriøs i sit indlæg! GODT, du lige får brugt krudt på at argumentere imod hans spøg.

Hold da op Anonym
hvor er du skarp, Sherlock!