Voldenes og stavnsbåndets genindførelse!

Voldenes og stavnsbåndets genindførelse! havkatten
Dronningen og Hofnaren på Københavns rådhus er langt fremme med planer om at indføre et nyt voldanlæg rundt om København.

For at komme igennem dette vil bilerne blive afkrævet et ikke ubetydeligt beløb ved hver passage (i hvert fald indefter).
Da man samtidig har planer om, at dette voldanlæg skal følge Ringbanen tværs gennem en række kvarterer, der således bliver skåret midt over, vil det reelt genindføre en art stavnsbånd.
Folk vil ikke længere selv kunne vælge hvilket lokalt supermarked man vil handle stort ind hos, da det nu under bødestraf er forbudt at køre til nogle af dem.

Selv bor jeg lige inden for det planlagte voldanlæg og skal ud til forstæderne om morgenen for at komme på arbejde. For øjeblikket med anden privat transportform end bil, men ...

Hvis paret på rådhuset får indført noget af dette, var det måske på tide at rykke uden for voldene igen ?
Jeg har reelt ikke meget at komme efter i centrum, og hvad jeg har kan klares uden brug af bil eller (gys) offentlig trafik. At pålægge lovlydige borgere bøder for at passere en fiktiv grænse, vil næppe fjerne ret mange biler. Men det vil sikkert fjerne ret mange borgere!

At man på rådhuset gerne ser bilerne helt fjernet, kan jeg godt forstå. De har jo sikkert problemer med at finde parkeringspladser til deres egne borgmesterflydere.
Men jeg tvivler på, at ret mange har lyst til at bo eller arbejde i byen, når leveomkostningerne stiger yderligere grundet daglige bødeforlæg.

Der er nemlig kun een gruppe til at betale for den øgede transportomkostning for varer til butikkerne. Forbrugerne!