Voldtægten i Århus

Voldtægten i Århus Cannae
I forsøget på rent faktisk, at skabe en debat omkring voldtægten af 16 årige pige i århus, så starter jeg lige en ny tråd. Den tråd som komodoveranen startede, handlede vist mere om aggressioner end egentligt debat.

Sagen kort:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/11/22/113036.htm

Og dommen:
http://www.dr.dk/Nyheder/Indland/2006/11/22/113036.htm

Hvad mener i der var det afgørende for at denne udåd blev udført, hormoner eller kultur?
Hvis kultur, hvordan kan man så proaktivt forhindre nye sager af denne type? Handler det blot om tilvænning til dansk kultur og et andet syn på kvinder og lovgivning? Kultur kan både ses som værende betinget af indvandrermiljøet og Islam, og så de sociale livsvilkår som mange indvandrere oplever.
Hvis hormoner, er det så blot et spørgsmål om en ensidig fokus på de voldtægter som begås af indvandrere, som en "dansker" lige så godt kunne have begået?

Hvad har påvirket mest og hvordan kan det forhindres?

vold er vold og kan begås af alle der er så skæve som ham kvinde40
også selv om de måtte være dansk-fødte.

Om kulturen spiller ind i dette tilfælde, skal jeg ikke sige. Men at det er vold, af grov karakter endda, er der ingen tvivl om.

De skal ikke have samme rettigheder som danskere Buschauffør
men flytte sig og rejse sig for dansker i bussen, så de lærer at få respekt for værtsfolket.

Jeg er enig kldt
med at vold kan begåes af alle syge typer mennesker.

Men jeg tror også at nogle invandrere er under et større pres og måske i afmagt kan gribe til en grum handling. Jeg har mødt udlændinge (ikke kriminelle, uden arbejde eller flygtninge) som giver udtryk for at de ikke føler sig velkommen og bliver set ned på. Enten er man gjort af et stof der skubber dette i baggrunden eller også er man mere tynget af det og måske kan gribe til en sådan handling.

Hvad kan man så gøre ... hmm vi skal huske at tænke på udlændinge som mennesker. De er ikke en gruppe og skal ikke behandles som en. Desværre er det mest de dårlige historier der kommer frem i pressen og bliver menningsdannende for os danskere. Vores udgangspunkt er når vi møder dem at de er fra en anden kultur og det bliver derfor det som snakken kommer til at gå på. Men hvis man hele tiden blot er kultur og ikke menneske så kommer man til at føle sig udstødt.

En blanding... dommeren
Af både hormoner, men også i høj grad kultur.
Hormonerne giver jo ligesom sig selv. Selvfølgelig er en ung mand i den alder utroligt tændt, døgnet rundt, dansker eller ej...
Kulturen spiller altså også ind i disse sager. Hvor tit hører man om en indvandrer som voldtager en indvandrer ? Der er godt nok meget langt imellem snapsene der !
Derfor må der være nogen som påvirker de unges invandrermænds holdninger om synet på danske piger, formodentlig i hjemmet fra ældre brødre, eller forældre...
Derfor er eneste mulighed at holdningsbearbejde alle indvandrere over en kam !
De skal lære hvad der accepteres og ikke accepteres i DK. Vores værdier skal være deres værdier og ikke omvendt !
Det kan ikke nytte noget at vi som danskere åbner op for deres holdninger om "vores" kvinder ! de skal lære at hvis de vil være en del af DK, så må de skik følge eller land fly...
Dette indlæg har intet med racisme at gøre ! Det gælder gule, røde, sorte og hvide der kommer til DK som gæster ! Accepter vores holdninger og lev efter dem, eller forsvind !
Kik bare i rygerdebatten. Der finder flertallet det helt ok at forbyde rygning for mindretallet... Men formaster man sig til at foreslå at indvandrere også skal leve efter vores vedtagne fælles værdier, så er man pludselig ugleset !

ingen undskyldning anonym
Det er, set udfra mit synspunkt, IKKE en undskyldning at man er udlænding og har dårlige kår, på samme måde som det heller ikke være en undskyldning hvis det var en dansker der levede under dårlige kår - det er jo ikke sådan at alle unge drenge har et dejligt og trygt liv, bare fordi de er danske af danske forældre. Vi har et utal af unge der lever et kummerligt liv i dårlige hjem - så den undskyldning gælder ikke fordi man er fra et andet land.
Til gengæld, så kan jeg godt se at de kulturelle forskelligheder kan spille en rolle, da kvinder jo er tidligere sexuelt tilgængelige i nogle andre lande - men uanset dette faktum, så må man følge lovene, dansk eller udenlandsk.
Jeg er iøvrigt enig den dom der er afsagt, og tror at den eneste måde vi kan komme voldtægterne til livs (begået af udlændinge) er ved at udvise dem der gør det. Det er straks værre at vi ikke kan sende de danskere der gør det i arbejdslejr på en ø. Jeg mener at retssystemet er alt for blid ved de kriminelle.

Både Og slesviger
Du spørger om det er hormoner eller kultur. Stillet op på den måde tror jeg, at det er mest korrekt at sige, at begge dele spiller en rolle.

De fleste mænd har uden tvivl et biologisk drive, der hvis det ikke bliver kontrolleret af sociale normer kan føre til voldtægt. Dvs. hormoner spiller en rolle.

Kulturen spiller ligeledes en rolle, fordi det er her vi har de socale normer, der i almindelighed forhindrer voldtægt. Det er imidlertid intet der taler for, at indvandreres kultur acceptere voldtægt mere end dansk kultur. Men desværre er der mange indvandrere og for øvrigt også en del danske mænd, der misforstår danske kvinders frie påklædning og opførsel, så de ser en luder der selv er ude om det. I den forstand tror jeg, at kulturelle forskelle kan spille en vis rolle.

Desuden er der en del internationale undersøgleser, der viser, at mænd fra ghettoer oftere begår voldtægt end andre. Man kan altså sige, at de sociale vilkår spiller en rolle.

For en ordens skyld skal jeg lige til sidst skære ud i pap, at jeg ikke har forsøgt at undskylde voldtægt. Jeg har kun søgt at give nogle mulige forklaringer.

Tjahh... modild
Du skriver:

"Hvad mener i der var det afgørende for at denne udåd blev udført, hormoner eller kultur?"

Du er vel egentlig lidt inde på det, men for at præcisere, så er der intet specielt ved begivenheden, for nu at tage det fra en overordnet position. Svaret på dit spørgsmål er enkelt, da det foregår i alle kulturer, er der intet andet at forholde sig til end hormoner.

Hvis vi skal brede det lidt ud, og spørge hvordan det kan være, at nogen ikke kan styre deres hormoner, er vi måske ved sagens kerne.

Jeg for mit vedkommende mener, at det er et udslag af dels en vildt dårlig opdragelse, dels et samfund der slet ikke kan få øjnene eller fokus væk fra pornografi, hvad enten det drejer sig om, salg af usexet håndsæbe eller biler.

I al reklame, læs: al reklame, er der en ensidig og undetrykkende sexistisk tendens. Desværre er det sådan, at end ikke børnene går ram forbi, idet dødsyge billeder af kønsløse madammer er placeret i børnehøjde.

Tænkningen i samfundet er ikke bedre, hvis der er en begivenhed der indeholder sex, er det den mest læste eller sete o.s.v. man kan end ikke lave et stykke musik, uden at der skal sex med.:) tsk tsk tsk

I et sådant mageløst nullert-samfund, kræves nogle overordnede og anstændige ideer inpodet i de kære små. Det kan jeg her afsløre, at der ikke er for meget af!

Menneskesynet er til tabere, taberkulturer og hvad ved jeg. Respekt for individets umistelioge rettigheder, er der formodentlig færre end nogensinde, der ved noget som helst om.

Ligestilling er en farce, al den stund, at selve tænkningen er sexistisk

Jeg tror ikke jeg kan komme op med mere moral lige nu, men vær vis på, at der er langt mere.:)

Hormoner - mangel på kontrol af samme og en umanerlig dårlig opdragelse, er svaret på dit spørgsmål, og så vil jeg skide højt og flot på dem , der får kvast deres verdensbillede, når kultur ikke kan dække, hvilket selv et barn kan se, det ikke kan. :)

PS: Til de mest hidsige, mit nullert-samfund dækker langt bredere end lille Danmark.:)

V.H. Modild

Religion er årsagen Slagter
Mohammed var selv voldtægtsmand og ham ser alle muslimer op til.

Voldtægt er mangel på kultur kaiogkaren
Men der hvor de kommer fra, er der måske dødsstraf for voldtægt. Det skal familien nok sørge for. Danmark er et slaraffenland for afvigere, og de vil altid få humanitær opholdstilladelse, selv om vi prøver at smide dem ud.

syge modild olsens datter
Modild, naiv og dum i dine indlæg som altid. Jeg håber den svulst du har i din hjerne hurtigt må gøre det af med dig.

Er det tyll
kun mig eller hvad,gud ved hvorfor LIR ikke blader sig i denne tråd,hun er da ellers god til blade sig i alt muligt med sit tågesnak,men det må jo være fordi hun synes at det var iorden at den 16 årig blev voldtaget af en muslim

begge dele Anonym
Manden er syg og burde kastreres, ingen tvivl om det.

Men muslimers kvindesyn, især på vantro kvinder, er også sygt.

At sætte noget op kaq
"...voldtægt...som en "dansker" lige så godt kunne have begået?"
gir kun luftig diskussion og de fleste her på debatten vil bare udtrykke sine fordomme enten de er venlige eller fjendtlige over for henholdsvis danskere/indvandrere.

Jeg synes at man må starte med en statistik over hvem der begår voldtægterne. Danskere eller indvandrere og om der f.eks. er forskel på islamiske indvandrere og andre indvandrere.

Ellers kommer vi bare i svenske tilstande, hvor voldtægt nu er blevet så almindeligt at politiet i f.eks. Gøteborg uden efterforskning bare henlægger omkring halvdelen af anmeldelserne.

Altså Cannae
..Jeg har ikke nogen statistik om hvor mange voldtægter indvandrere begår, men ville da bestemt være interesseret i af se sådan en, så kunne mange jo enten få af- eller bekræftet deres fordomme. Statistik er dog altid en taknemmelig størrelse, og man skal passe på med at konkludere alt for meget derudfra.

Jeg ved dog at ca. 1/5 af de indsatte i danske fængsler er indvandrere, det til trods for at de kun udgør ca 1/20 af befolkningen. Skal dog lige siges, at det er en gammel statistik, forholdene kan sagtens have ændret sig, i positiv eller negativ retning..

Du har.. Cannae
..en vigtig pointe, ingen tvivl om det. Men tror du ikke det forkvablede kvindesyn som mange muslimer har, spiller en rolle? Koranen tager jo ikke ligefrem udgangspunkt i ligestilling og hvis så 2. generations indvandrerne bliver opdraget i Koranens skygge, vil det vel betyde en kvindesyn ala. koranens..
Eller mener du, at det blot handler om dårlig opdragelse og sociale vilkår?

Hmmm modild
Ja, jeg mener ikke at kultur kan forklare det, jeg mener faktisk, at lige netop den vinkel er for dum.

Biblen tager faktisk heller ikke udgangspunkt i ligestilling.... ingen skrifter som tilhører tiden vi kalder førmoderne har disse kvaliteter.

Kvinder fiok stemmeret i begyndelsen af 1900 tallet i Danmark, hun havde dybest set ingen rettigheder i forhold til f.eks. sine børn før 1950'erne, og eftertiden har været en lang sej kamp om ligestilling.

Andre kulturer som f.eks. den amerikanske ser ligeledes voldsomme overgreb mod kvinder, og hvis du bevæger dig til latin-amerika skal du bare se macho-kultur min gode mand/kvinde.

Den denske offentligheds vanvittige fokus på muslimer i den henseende er latterlig, men desværre en realitet. Virkeligheden er bare, at der er syge røvhuller allevegne.

For Danmarks og måske endda Europas vedkommende, er man nødt til at se det hele i lyset afoplysningstiden, hvilket ikke levener andet end dårlig opdragelse kombineret med den tidligere beskrevet lettere anstrengte tilgang til begrebet sex.:)

V.H. Modild

Men du glemmer.. Cannae
..at vi ikke lever under biblens åg længere.. Jeg har altid ment at religion har været den mest udslagsgivende faktor for menneskelig tilbageståenhed og manglende evolution og jeg mener i den sammenhæng, at muslimer stadigt er kraftigt undertrygt af Koranen. At leve hengivent efter en bog, som er formuleret og skrevet med en helt anden tidsalder i sigte, er altså ikke hensigtsmæssigt eller moderne.
Jeg tror derfor at kultur har været en medvirkende faktor i denne udåd.

Det holder ikke modild
med kulturen. Vi kan jo ikke sige, at kultur er en faktor, når nu det sker i alle kulturer.:)

Vi kan måske mere antage, at der er tale om en subkultur, forstået som en gruppering af bestemte mennesker i samfundets store kultur.Men det vil vise sig, at selv den vinkel har svagheder, da begivenheder sker i måske alle subkulturerne.:)

Det er ikke kultur, det er simpel dårlig opdragelse og forskruethed.

V.H. Modild

LÆS hvordan du kan opdage farlige sitationer før de blir til vold kvinde40
i Chris Poole's bog:

Undgå vold og voldtægt.

Den kan virkelig anbefales til at forstå hvordan man i tilfælde som partnervold og kontaktvoldtægt kan aflæse signaler FØR det udvikler sig til Vold/tægt, og nå at gå inden.