10 gode råd til forældre med mobbeofre

10 gode råd til forældre med mobbeofre

image title: 
Foto: Marcel De Grijs/123rf.com
Børns Vilkår har udarbejdet 10 gode råd til forældre, som har til formål at forebygge mobning blandt børn. Mobning kan nemlig ikke forhindres uden forældrenes hjælp, mener Børns Vilkår og Trygfonden.

En undersøgelse, som Epinion har lavet for de to organisationer, viser, at hele to ud af tre forældre mangler værktøjer, for at forhindre mobningen. Herudover nævner hver tredje, at forældregruppen i klassen ikke samarbejder om at forhindre mobning.

10 gode råd til hvordan forældre forhindrer mobning:

1. Tal pænt om de andre børn, forældre og lærere i dit barns påhør. 

2. Prioritér at deltage i klassearrangementer. Vær opmærksom på at opsøge forældre, du ellers ikke plejer at tale med. 

3. Tilbyd din hjælp, hvis nogle børn har svært ved at deltage i klassearrangementer på grund af praktiske omstændigheder. 

4. Støt dit barn i at lege med forskellige klassekammerater. Det kan betale sig at gøre en ekstra indsats for at få legeaftaler med dem, man ikke ’plejer’ at lege med. Giv også klassekammeraters invitationer til fødselsdage og legeaftaler høj prioritet. 

5. Lær alle børnenes navne at kende. Også dem, der ikke naturligt kommer i jeres hjem. Brug evt. klassebilledet til en snak med dit barn om, hvem barnet går i klasse med. Hjælp dit barn med at finde de positive egenskaber hos de andre børn. 

LÆS OGSÅ: 9 grunde til, at du bør tage en fridag

6. Spørg ind til, hvad der er sket, hvis dit barn er ked af noget. Anerkend dit barns følelser, men hjælp også ham eller hende til at tænke over, om andre børn kunne have oplevet tingene på en anden måde i forbindelse med en konflikt. 

7. Vær nysgerrig og anerkendende over for andre forældres holdninger – også selvom du ikke er enig. 

8. Vis interesse for dit barns digitale liv. Tal om, hvordan man også på de sociale medier udviser omtanke over for andre. Reagér, hvis du oplever, at tonen og omgangsformen er hård og kan gøre nogen kede af det. 

9. Opmunter til at reagere, hvis dit barn oplever en klassekammerat blive dårligt behandlet. Man kan både trøste, ’sige fra’ eller og få hjælp af en voksen. 

10. Reagér, hvis du bliver bekymret for dit eget barns eller andres børns trivsel i klassen. Du kan tage kontakt til de pågældende forældre og/eller drøfte situationen med læreren.

Kunne nogle af rådene hjælpe dig fremover?

TV 2 
Tags: 
Nøgleord: