13 tegn på, at du er klogere end andre…

13 tegn på, at du er klogere end andre…

image title: 
Foto: Pixabay
De fleste mennesker vurderer nok sig selv til at være meget kloge. Men nu bringer videnskaben nogle konkrete tegn, der kan vise, om du er klogere end andre.

Forskere kæder nemlig forskellige personlighedstræk, holdninger og handlinger sammen med intelligens. Metroxpress har samlet 13 punkter, der højest sandsynligt viser, om du er klog eller ej.

1. Du har modtaget musikundervisning
Forskning tyder på, at musik hjælper børns hjerne til at udvikle sig på flere punkter. Et studie fra 2011 viser, at børns resultat i en verbal intelligenstest blandt 4-6-årige steg efter bare en måneds musikundervisning. Anden forskning viser, at musikundervisning forbedrer børns IQ. Det er dog typisk børn fra ressourcestærke familier, som går til musik, så det kan også spille ind på resultatet.
 
2. Du er den ældste i en søskendeflok
De ældste børn er typisk de klogeste i en søskendeflok, viser et nyt studie. Men det har ikke noget med gener at gøre. Et norsk studie viser, at de ældste børn har en smule højere IQ end deres mindre søskende. Det skyldes sandsynligvis den ekstra opmærksomhed fra forældre i den tidlige barndom.
 
3. Du er tynd
Jo større livvidde, des lavere kognitive evner, lyder resultatet af et studie fra 2006, hvor 2.200 voksne blev intelligenstestet over en fire-årig periode. Senere har andre forskere også kædet risikoen for overvægt sammen med IQ.
 
4. Du elsker katte
En undersøgelse fra 2014 sammenlignede 600 college-studerende intelligens med, om de var katte- eller hundemennesker. Forsøget viste, at hundemenneskerne var de mest udadvendte, mens katteelskerne scorede højest på kognitive evner.
 
5. Du blev ammet som barn
Forskning viser, at børn, som er blevet ammet som små, vokser op til at blive klogere end andre. I to forskellige studier blev 3.000 børn i England og New Zealand undersøgt, og dem, der var blevet ammet scorede næsten 7 point højere i gennemsnit end resten af børnene.
 
6. Du har taget stoffer (det lyder nu faktisk virkelig dumt)
Et forskningsprojekt blandt 6.000 briter født i 1958 fandt et link mellem høj IQ i barndommen og brugen af ulovlige stoffer i voksenlivet. Studiet konkluderede at den høje IQ har gjort børnene mere imodtagelige for voksnes dårlige vaner, som potentielt kan skade helbredet. 
 
7. Du er venstrehåndet
Forskning viser, at venstrehåndede har en mere forskelligeartet tankegang, der er mere kreativ

8. Du er høj
Forskning fra Princeton University blandt tusinvis af mennesker viser, at høje mennesker har en højere IQ end lave mennesker.
 
9. Du drikker alkohol regelmæssigt
Forskning viser, at børn med højere IQ drikker mere som voksne end dem med lavere IQ. 
 
10. Du er venstreorienteret
Samme forskere har fundet af, at jo mere venstreorienteret, du er, des klogere er du. 
 
11. Du lærte at læse tidligt

I en undersøgelse af 2.000 identiske tvillinger i Storbritannien viste, at den af børnene, der lærte at læse tidligst, var den klogeste af de to. 
 
12. Du bekymrer dig meget
Flere studier har vist, at folk, der bekymrer sig meget, har en højere verbal intelligens end dem, der er forholdsvis ubekymrede. 
 
13. Du er sjov
Et studie kæder intelligens sammen med humor. 400 psykologistuderende fik målt deres intelligens. Samtidig skulle de finde på idéer til tegneserier. Forskningen viste, at de kloge studerende fik de sjoveste idéer. 
 
Hvor mange af punkterne passer på dig?

MetroXpress
Tags: 
Nøgleord: 
Se debatter