30.000 indvandrere skal i job

30.000 indvandrere skal i job

image title: 
KIlde: Paco Ayala/123rf
Regeringen fremlagde i går sin nye integrationsplan ”Alle skal bidrage – flygtninge og indvandrere hurtigere i beskæftigelse”, der over en toårig periode skal få 30.000 flygtninge og indvandrere i job.

Regeringen har tilsidesat 44 millioner kroner til projektet. Pengene går til jobcentrene i kommunerne, som i samarbejde med virksomheder skal skabe stillinger i form af nyttejob, virksomhedspraktik eller arbejde med løntilskud. I udspillet står der:

”Vi vil ruste flygtninge og familiesammenførte bedre til det danske arbejdsmarked. Langt flere skal i gang på en arbejdsplads. For et arbejde er den bedste ramme for at lære om det danske samfund og for at lære sproget”.

LÆS OGSÅ: I Danmark har vi overskud til asylansøgere

Af udspillet fremgår fire overordnede punkter for planen:

- Et jobrettet integrationsprogram for nytilkomne flygtninge og familiesammenførte
- Den enkelte skal bruge uddannelse og erfaringer fra hjemlandet
- Indvandrere på kontanthjælp skal i arbejde
- Fælles mål om job og uddannelse

LÆS OGSÅ: DF’er vil sidestille muslimer med rockere og bandemedlemmer

Støtten til kommunerne afhænger af deres indsats for at få flygtningene i arbejde. Det vil fremover ikke være ligeså givtigt for kommunerne at få flygtninge til at tage et danskkursus. De vil derimod få fuld revision fra staten, hvis de får dem i arbejde.

Hvad mener du om Regeringens tiltag?
 
Politiken
Tags: 
Se debatter