4 ud af 10 pædagoger kan ikke redde dit barn

4 ud af 10 pædagoger kan ikke redde dit barn

image title: 
Foto: Macor/123rf.com
Ifølge tal fra Statens Institut for Folkesundhed sker der hvert år flere end 20.000 ulykker i de danske daginstitutioner, men alligevel vil en stor del af pædagogerne stå magtesløse tilbage, når uheldet er ude.

En stikprøve foretaget blandt BUPL's 52.000 medlemmer viser nemlig, at fire ud af 10 pædagoger aldrig har gennemgået et førstehjælpskursus, og det er ifølge faglig sekretær i BUPL, Mette Larsen, et kæmpe problem. Hvis man spørger hende, ligger ansvaret hos de enkelte kommuner.

”Det er kommunernes ansvar at sikre, at der er nogle ansatte, som kan hjælpe børnene, hvis de kommer til skade. Menneskeliv må og skal ikke kunne gøres op i kroner og øre, og det her vil på ingen måde komme til at vælte kommunernes budgetter, siger hun og hæfter sig ved, at budgetterne lige nu godtgør, at pædagoger enten må vælge imellem faglig udvikling eller førstehjælp,” siger hun ifølge MetroXpress.

Ifølge konsulentvirksomheden Red Mit Barn koster det 450 kroner at uddanne en pædagog i førstehjælp, hvilket Esbjerg Kommune sidste år valgte at benytte sig af. Som den første og hidtil eneste danske kommune betalte de nemlig for, at samtlige 1.100 af kommunens pædagoger og dagplejere gennemførte et 'specielt tilrettelagt kursus i førstehjælp til børn'.

LÆS OGSÅ: Dansk pædagog kræver kæmpeerstatning efter pædofili-anklager

Hos Kommunernes Landsforening er man dog ikke enig i, at ansvaret ligger hos kommunerne. Afdelingschef i KL, Hanne Bak Lumholt, fortæller nemlig, at det er lederne i de enkelte institutioner, der har ansvaret for at sende de ansatte på førstehjælpskursus.

”Det er ledelsen i den enkelte institution, der drager omsorg for, at den kompetence er tilstede, og det har vi i KL tiltro til, at de gør. Vi har ikke indtryk af, at prisen for et kursus i førstehjælp er nogen forhindring, ligesom vi heller ikke har noget indtryk af, at kommunerne sparer på indsatsen,” skriver hun i en mail til MetroXpress, hvor hun uddyber:  

”Det fremgår ikke af lovgivningen, at pædagoger skal kunne yde førstehjælp, og det er derfor op til ledelsen at sikre, at kompetencen til at yde førstehjælp er til stede.”

Hvor mener du, ansvaret ligger? Bør det være lovpligtigt, at pædagoger skal kunne yde førstehjælp?

MetroXpress
Se debatter