85 procent spiser ikke nok grønt

85 procent spiser ikke nok grønt

image title: 
Foto: Okan Akdeniz/123rf.com
En dansker spiser i gennemsnit 419 gram grøntsager om dagen, hvilket er 14 gram mindre end for ti år siden. Samtidig viser helt nye tal fra Gartneribrugets Afsætningsudvalg, at hele 85 procent af de danske børnefamilier spiser under det halve af det anbefalede.

Tilbagegangen i danskernes indtag af grøntsager skyldes ifølge seniorforsker på Forskningscenter for Forebyggelse og Sundhed, Ulla Toft, at der bruges langt færre ressourcer på kampagner rettet mod sundhed.

”Generelt bliver der lagt meget færre økonomiske ressourcer i ernæringskampagner i dag, end der gjorde for 20-30 år siden. Jeg synes overordnet, det er ærgerligt, at der lægges så få ressourcer i dem, og at de ikke er mere massive og over længere perioder«, siger Ulla Toft ifølge Politiken.

Tidligere har det offentlige blandt andet stået for ’6 om dagen’-kampagnen, men den blev afviklet i 2011, hvor varemærket og ansvaret samtidig blev overdraget til den private organisation Landbrug & Fødevarer.

Her har man indtil videre ikke fået genoptaget kampagnen, hvilket ikke mindst skyldes manglende ressourcer. Det fortæller organisationens ernæringschef, Line Damsgaard.

”Træerne gror jo ikke ind i himlen. Lige nu er vi lidt alene med finansieringen af denne her dagsorden, og det er klart, at der er grænser for, hvor stor en indsats vi kan lave, medmindre nogen vil poste penge i det.”

Hvor meget grønt spiser du om dagen? Synes du, det er et problem, at det offentlige har overdraget kampagnerne til den private sektor?

Politiken