Adgangskrav til uddannelser bør slækkes

Adgangskrav til uddannelser bør slækkes

image title: 
Foto: Pixabay
I 2013 nedsatte regeringen et Kvalitetsudvalg, der fik til opgave at undersøge, hvorfor universiteterne alt for ofte uddanner de studerende til det offentlige arbejdsmarked, selvom de fleste af dem skal lede efter job på det private arbejdsmarked.
 
Kvalitetsudvalget har nu fundet frem til ti anbefalinger i forhold til den fremtidige uddannelsespolitik for videregående uddannelser, og en af dem går ud på, at uddannelserne maksimalt skal have karakteren 7 som adgangskrav – uanset om der er tale om karakterer i bestemte fag, et gennemsnit af flere eller af alle fag i den adgangsgivende eksamen.
 
I tilfælde med få for pladser i forhold til antallet af ansøgere, bør disse ifølge Kvalitetsudvalget vurderes individuelt. Det kan eksempelvis ske ved motiverede ansøgninger, interviews og optagelsesprøver, så kun de mest motiverede og egnede ansøgere slipper gennem nåleøjet.
 
Desuden anbefaler udvalget, at små uddannelser, som anses for relevante selv med et samlet optag på under 30 på landsplan, kun bør udbydes ét sted i landet for at sikre den faglige bæredygtighed og kvalitet.
 
Hvordan synes du, at Kvalitetsudvalgets anbefalinger lyder?
 
Berlingske