Alternativet vil fyre 8 ministre

Alternativet vil fyre 8 ministre

image title: 
Foto: Alternativet
Uffe Elbæk og hans parti, Alternativet, har et mål: De vil sikre en højere grad af borgerinddragelse og gøre op med centraliseringen af magten.

For at nå det mål, skal antallet af ministre reduceres fra de nuværende 20 til 12, og der skal være flere såkaldte superministerier med større ansvarsområder.

Eksempelvis ser Alternativet gerne, at vi får et ministerium, der hedder ”Ministerium for Levende Fællesskaber, Social Sammenhængskraft og Ligestilling”.

LÆS OGSÅ: Samfundet er medskyldig

Derudover skal Klimaministeriet slås sammen med Skatteministeriet.

”Sammenlægningen af ministerierne sker for at manifestere en ny tænkning. Klima og skat lægges sammen, fordi hele vores skattepolitik skal tænkes sådan, at skatten på arbejde kommer ned og skatten på ressourcer sættes op,” siger Uffe Elbæk til Kommunen.

Blandt Alternativets foreslåede superministerier findes ”Ministeriet for Internationalt Samarbejde”, der er en sammenlægning af Udenrigs-, Udviklings- og Forsvarsministeriet, og ”Ministeriet for Skoler, Uddannelse og Livslang Nysgerrighed” skal være en sammenlægning af Undervisningsministeriet, Forskning- og Uddannelsesministeriet og dele af Beskæftigelsesministeriet.

LÆS OGSÅ: Birthe Rønn giver øretæver til levebrødspolitikerne

”Det er tankevækkende, at man laver flere superministerier, når man grundlæggende taler om mindre centralisering,« siger Gunnar Gjelstrup, lektor i offentlig forvaltning og ledelse ved Københavns Universitet, til Kommunen.

Det er dog nødvendigt, mener Uffe Elbæk.

”Det kræver enormt politisk lederskab at tvinge ministerier til at tænke anderledes og række hånden ud og inddrage borgerne i langt højere grad. Kernen i det for os er, hvordan vi styrker det involverende demokrati og bruger de nye sociale medier til at involvere borgerne i langt højere grad,” siger Uffe Elbæk.
 
Hvad mener du om Alternativets mål om at øge borgerinddragelse og gøre op med centraliseringen af magten? 

BT
 
Tags: