Danske krigsveteraner får kæmpe erstatning

Danske krigsveteraner får kæmpe erstatning

image title: 
Foto: Francis Dean/123rf.com
Forsvaret har været nød til at grave dybt for at betale erstatninger til de soldater, der er hjemvendt med psykiske arbejdsskader.

Det oplyses, at de i 2014 måtte betale 251 millioner kroner og hele 329 millioner kroner i 2015 til veteraner med den psykiske lidelse PTSD. Det sker på baggrund af en afgørelse i Arbejdsmarkedets Erhvervssikring.

PTSD står for 'Posttraumatic Stress Disorder' og er en psykisk lidelse, som man kan få efter at have været vidne til eller oplevet en livstruende hændelse som krig, tortur, voldtægt, brand eller et røveri. Det ses ofte hos tidligere udsendte soldater. 

Forsvaret forventer udover, at de yderligere skal betale 500-800 millioner kroner til sager, der ved udgangen af 2015 ikke var afsluttede.

”Forsvarsministeriet har, siden Folketinget vedtog lov om erstatning og godtgørelse til tidligere udsendte soldater og andre statsansatte med sent diagnosticeret PTSD, fulgt udviklingen tæt,” skriver pressechef Tomas Ilsøe-Mikkelsen fra Forsvarets Personeltjeneste.

LÆS OGSÅ: Pas på: Politirazzia hele ugen

Hærens Konstabel- og Korporalforening oplyser, at mange soldater klager over lang sagsbehandling.

”Vi ser desværre ret mange uafsluttede sager. Nogle sager har været i gang i mange år – nogle endda i fem-ti år. Mange tidligere soldater føler, at de er oppe mod inkompetente skrankepaver,” siger Yvonne Bramsen, der er ansvarlig for veteraner hos soldaterforeningen.

Arbejdsmarkedets Erhvervssikring skriver herudover, at man i august havde 270 uafsluttede sager, hvoraf sagsbehandlingstiden i 2015 i gennemsnit var på omkring 23 måneder for veteraner.

”Vi er meget opmærksomme på, at man som borger har brug for en korrekt afgørelse hurtigst muligt. Vi gør alt, hvad vi kan, for at nedbringe sagsbehandlingstiden,” skriver presseansvarlig Christian Frederik Mortensen.

Synes du, vi gør nok for vores hjemvendte soldater?

MX 
Tags: 
Nøgleord: