De Konservative vil sætte en stopklods for nazi-islamisme

De Konservative vil sætte en stopklods for nazi-islamisme

image title: 
Foto: Privat
I de Konservatives nye Stop-kampagne springer særligt begrebet ’nazi-islamisme’ mange i øjnene. Der hersker dog nogen tvivl om, hvad dette begreb egentlig dækker over. Den Konservative formand, Søren Pape, forklarer begrebet for Politiko: ”I ordets naziislamisme betydning ligger, at islamisme i ideologisk form har samme træk som nazisme. Ligesom nazismen var imod demokratiet, jøderne og havde det had til frihedsværdierne, på samme måde har islamisterne det. Det er derfor, det ord er brugt; fordi de to minder om hinanden i deres totalitære form”.
 
Læs også: Ugler i mosen ved Dong-salget
 
Den Konservative formand mener, at det er yderst vigtigt, at der bliver sat en stopper for den gruppe muslimer i Danmark, som han betegner, som værende nazi-islamister. Han mener nemlig, at de er en direkte trussel for det danske demokrati: ”Det er en lille gruppe af de, der bekender sig til den mest ekstreme gruppe af islam. Der er 1,5 milliarder muslimer i verden og de fleste er fredelige. Vi har så en lille gruppe, der har den her ideologi, som er en trussel mod vores demokrati. Det vil vi have sat en stopper for”.
Der er flere måder, hvorpå Pape mener, at man kan sætte en stopper for nazi-islamismen, og han fremhæver særligt, at der skal sættes en stopper for hadprædikanter og radikalisering i fængslerne. Derudover skal der laves en særlig indsats i forhold til de unge mennesker i ghettoerne.
 
Hvad mener I om de Konservatives nye Stop-kampagne og deres brug af begrebet nazisme-islamisme? 

Politico