Det sker der med uønskede spædbørn i Danmark

Det sker der med uønskede spædbørn i Danmark

image title: 
Foto: famveldman/123rf.com
10 spædbørn er blevet fundet efterladte siden 2004. Enten svøbt i et håndklæde, lagt i en plastikpose eller andet og de er blevet fundet steder som buske og skraldespande. Ud af de 10 har fem af dem været døde.

Ifølge DR går der en række processer i gang, når man finder et efterladt barn i Danmark.

”Det er den kommune, som barnet er blevet efterladt i, der først og fremmest skal tage affære. Her vil man hurtigt finde en plejefamilie eller et spædbarnshjem, hvor barnet kan være midlertidigt,” fortæller Tine Vesterby Sørensen, som er familie- og rådgivningschef i Gladsaxe Kommune til DR.

Hun forklarer, at politiet dernæst går i gang med at eftersøge forældrene til barnet, og hvis det ikke lykkes, skal den pågældende kommune kontakte Statsforvaltningen. Politiet skal herefter afgøre, hvornår sagen skal henlægges på baggrund af, hvor sandsynligt det er, at man finder forældrene. Hvis ikke går Statsforvaltningen så i gang med at finde en adoptionsfamilie.

LÆS OGSÅ: Vildt forslag: Få fri på mor og fars første sygedag

Når børnene er tre måneder gamle, kan de tidligst blive bortadopteret, fordi det er her, man tidligst kan give samtykke til adoption, forklarer Grete Pedersen, der er socialrådgiver i Statsforvaltningen.

”Kommunen skal rette henvendelse til os, da barnet skal have en værge, som skal varetage barnets interesser. I Statsforvaltningen er der et fast korps af værger til forskellige opgaver,” fortæller hun.

I samarbejde med kommunen skal Statsforvaltningen indhente oplysninger om barnets trivsel og udvikling.

”Alle de oplysninger sender vi til Adoptionsnævnet, som udvælger det forældrepar, der er bedst egnet til at tage sig af barnet. Her vil der være en række ting at tage hensyn til,” forklarer Grete Pedersen.

En af tingene er blandt andet et geografisk hensyn, da de efterladte børn ofte har fået meget offentlig opmærksomhed.
”Man vil sørge for, at barnet kommer et sted hen, hvor det ikke bliver genkendt af hensyn til barnet. Det kommer altså ikke ind til naboen,” fortæller Grete Pedersen.

Lykkes det politiet at finde frem til forældrene, er det socialforvaltningen i kommunen, der skal afgøre, om de kan tage sig af barnet, og politiet skal herefter vurdere, om de skal straffes for at efterlade barnet.

Hvad tror du, får folk til at efterlade deres nyfødte børn?

DR