Etniske minoriteter har større risiko for dødfødte børn

Etniske minoriteter har større risiko for dødfødte børn

image title: 
Foto: Kittisak Taramas/123rf.com
I Danmark er der over 200 graviditeter, der ender i dødfødte børn. Statistikken viser, at det oftere er kvinder med anden etnisk herkomst, der er de uheldige, viser forskningen.
 
Et nyt forskningsprojekt fra Københavns Universitet har undersøgt, hvorfor det oftest er fremmedsprogede kvinder, som statistisk set er dobbelt så udsat som danske kvinder.
 
Undersøgelsen viser, at manglende tid i konsultationen, sproglige forhindringer og sociale barrierer er med til at øge risikoen.
 
”Når vi ser en øget risiko for dødfødsler blandt etniske minoritetskvinder, skyldes det blandt andet, at tilliden mellem kvinden og sundhedsvæsenet bliver udfordret af for lidt tid og manglende kommunikation, som hæmmer muligheden for gensidig forståelse,” siger Sarah Fredsted Villadsen, som er en af forskerne bag projektet, til Politikken.
 
LÆS OGSÅ: Sådan får du en bedre søvn

Nanna Ahlmark, der er forsker i etniske minoriteters møde med sundhedsvæsnet, mener, at resultaterne afspejler grundlæggende problemer i sundhedssystemet. 
 
”Sundhedsvæsnet er ikke altid indrettet til at rumme patienter, som ikke på forhånd kender systemet eller sproget. Det er eksempelvis langtfra altid, at en professionel tolk er til stede, og det kan have alvorlige konsekvenser, når forståelsen og tilliden udfordres,” siger hun til Politiken.
 
Forsker i projektet har i samarbejde med jordemødre fra Hvidovre Hospital udarbejdet app’en Mamaact. Appen informerer de gravide kvinder om farlige symptomer på syv forskellige sprog, og skal være med til at bryde sprogbarrieren mellem jordemødrene og de gravide kvinder.
 
Hvordan tror du, at vi kan forbedre og mindske antallet af dødfødte børn?
 

MetroXpress
Tags: