Få et hurtigt overblik over den nye ferielov

Få et hurtigt overblik over den nye ferielov

Den 1. september 2020 kan vi glæde os til, at der kommer en ny ferielov. Med den nye ferielov er det nemlig muligt at holde ferie allerede måneden efter, man har optjent den. Det kaldes også optjening af samtidighedsferie. Den nye ferielov tilgodeser altså bl.a. dem, som lige er kommet ind på arbejdsmarkedet.

Men for bedre at kunne forstå ændringerne, som kommer med den nye ferielov, så lad os lige genopfriske de nuværende regler.  

Som det er nu, optjener og holder du din ferie forskudt. Du optjener din ret til ferie i kalenderåret fra 1. januar til 31. december. De feriedage som du har optjent, kan du så holde fra 1. maj og frem til 30. april året efter. Der kan derfor gå op til 16 måneder, fra du optjener din ferie, til du kan holde den. Det ændrer sig med princippet om samtidighedsferie.

Med de ferieregler som vi har nu, kan du optjene ret til 25 dages ferie om året. Antallet af feriedage ændrer sig ikke med den nye ferielov i 2020. Ændringen er, at du kan optjene 2,08 feriedage hver måned, som du allerede kan afholde måneden efter, at du har optjent dem.

Inden den nye ferielov træder i kraft, er der en overgangsperiode eller indefrysningsperiode af feriepenge om man vil. Hvis vi skiftede til de nye regler uden en overgangsperiode, ville du det første år, kunne have optjent ret til op til 10 ugers ferie. Det lyder selvfølgelig dejligt, men det ville desværre have store konsekvenser for den danske økonomi.

For at undgå det bliver de feriepenge, du optjener fra 1. september 2019 til 31. august 2020 til en opsparing hos den nye fond, Lønmodtagernes Feriemidler. Dette gælder for alle lønmodtagere i overgangsperioden, hvor du opsparer 12,5 % af din ferieberettigede løn. Du får opsparingen udbetalt, når du kommer til folkepensionsalderen. Er du ung og ny på arbejdsmarkedet, kan det derfor have lange udsigter, før du kan få din opsparing udbetalt. Især hvis folketinget i 2020 beslutter sig for at hæve folkepensionsalderen for dem, som er født 1. januar 1967 eller senere.

Hvad betyder det for planlægningen af din sommerferie i 2020?

Lad os tage udgangspunkt i et par med hjemmeboende børn. De vil gerne holde tre ugers sommerferie, da de gerne vil være sammen med børnene hen over sommeren. De vil også gerne holde en uges efterårsferie med børnene, som de plejer.

Med den nye ferielov har parret dog kun haft fra d.1. januar 2019 til 31. august 2019 til at optjene feriedage, hvorfor de kun har optjent ca. 16 feriedage d. 1. maj 2020, hvor de normalt havde optjent 25 feriedage. Det er stadig nok til tre ugers sommerferie, men de må så efterfølgende spare flere feriedage op til efterårsferien. Det kan de dog først gøre fra d. 1. september 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft. Parret kan således optjene 2,08 feriedage i september, som de allerede kan afholde i oktober. Med lidt hurtig hovedregning mangler der altså to feriedage. Har parret ikke nogen feriedage, som de kan overføre til den nye periode, vil de skulle lave en aftale med deres arbejdsgivere om at afholde forskudte feriedage. Fordelen er jo så, at parret allerede i oktober optjener de manglende feriedage.

Synes du, at de nye ferieregler er indviklede, er der heldigvis mange muligheder for at komme på kursus i den nye ferielov. Man kan også finde meget information på nettet.
Tags: