Få Succes som iværksætter

Få Succes som iværksætter

Når du gerne vil starte selv som iværksætter, er der en del, du skal have tænkt igennem og have styr på. For at få succes er det vigtigt, at du har en stålsat vilje og et målrettet fokus på, det du skal i gang med at opbygge. Det er utrolig vigtigt, at du får kredset ind, hvad der lige nøjagtigt er din virksomheds kerneydelse og din egen absolutte kernekompetence. Det er vigtigt for at kunne finde frem til den niche, der for de fleste iværksættere er vejen til succes. Derudover er det vigtigt, at du er omkostningsbevidst og velovervejet rent økonomisk

Udbyg dit netværk

Det er ofte tilfældet, at de første kunder kommer til dig via dit netværk. Derfor er det meget vigtigt at vedligeholde og udbygge det. Dit faglige netværk kan bestå af både tidligere kolleger, samarbejdspartnere, konkurrenter, venner osv. Du kan udbygge det ved at benytte sociale medier med et fagligt fokus, gennem brancheforeninger eller ved f.eks. at starte dit eget faglige netværk, hvor du både kan hente viden og sparring. Det er en god ide at invitere konkurrenter med i netværket, da I kan give hinanden indblik i uundværlige erfaringer og viden. Fagligt relevante seminarer, konferencer, messer og kurser om f.eks. markedsføring -og SEO er også et velegnet sted at møde mennesker, der kan være gode at have i dit netværk.

Hvad skal din virksomhed hedde?

Det er også vigtigt at overveje nøje, hvad man vil kalde sin virksomhed. Hvis man har planer om at handle med udlandet, er det praktisk at have et navn, der kan siges på mange sprog. Man siger, at det er anbefalelsesværdigt, hvis navnet appellerer til både forstand og følelser og har mening og melodi. Det er desuden godt med et forholdsvis kort navn. Man kan jo bare tænke på nogle af de store succesrige virksomheder såsom LEGO, Opel, IKEA. Men du kan også sagtens bruge dit navn.
I aktie-, anpart- og iværksætterselskaber skal selskabsformen indgå i navnet f.eks. Jørgens Auto IVS eller Hansens Rengøring A/S.

Du skal lave en forretningsplan

Forretningsplanen beskriver den virksomhed du gerne vil starte. Hvordan den skal drives og, hvordan den gerne skal udvikle sig. Ved at lave en forretningsplan får du skabt et nødvendigt overblik over den ide, du har og gerne vil udvikle i virksomheden. Den hjælper ikke kun dig selv, men giver også andre f.eks. rådgivere og sparringspartnere et indblik i din ide. Det forretningsplanen er god til er at hjælpe dig med at få styr på og virkeliggøre din vision; samle den faktuelle viden og informationer, der kan overbevise andre om at ideen holder; træffe gavnlige beslutninger rent forretningsmæssigt og ikke mindst få banken og investorer med på din ide. Forretningsplanen signalerer derudover også seriøsitet. Du kan finde skabeloner til forretningsplaner på Virk.dk

Valg af virksomhedsform

Der er forskellige måder at drive en virksomhed på. Du kan vælge at starte en enkeltmandsvirksomhed. Her er du eneste ejer og du har personligt ansvaret for virksomhedens forpligtelser – gæld, løn til ansatte mm. Dvs. at du hæfter personligt for både de forudsete og uforudsete udgifter, der kan opstå. At hæfte personligt betyder, at du kan risikere at sætte hus og hjem på spil, hvis det mod forventning går dårligt. En anden mulighed er at stifte et selskab. Det kan være et iværksætterselskab, anpartsselskab eller aktieselskab. Her er iværksætterselskabet oplagt, da det kan stiftes for 1 kr. For at stifte et anpartsselskab skal du have 50.000 kr. og for at oprette et aktieselskab 500.000 kr. I et selskab hæfter man ikke personligt, og du kan kun miste det beløb, du har skudt i selskabet fra starten. I et selskab er der dog visse regler i forhold til årsregnskabet, som skal offentliggøres. Det anbefales at du 
Tags: