Færre unge bryder den sociale arv

Færre unge bryder den sociale arv

image title: 
Foto: Luis Molinero/123rf.com
En ny analyse fra Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE) viser, at knap halvdelen af alle unge med ufaglærte forældre fuldfører en uddannelse. I 1990’erne lød statistikken på seks ud af 10 unge, og den tilbagegang er problematisk ifølge chefanalytiker i AE, Mie Dalskov Pihl:

”Det er et stort problem, at der bliver stadig længere mellem mønsterbryderne. Der er stadig 8.000 unge, der vokser op med ufaglærte forældre, og som risikerer ikke selv at få en uddannelse. De er i fare for at ende på kanten af arbejdsmarkedet eller blive placeret uden for arbejdsstyrken på passiv forsørgelse,” siger hun til Jyllands-Posten.

Mens der i 1990 var knap 34.000 ufaglærte forældre, er der i dag kun omkring 8.000, og selvom det overordnet set drejer sig om færre udsatte familier, er der en god forklaring på, at det er blevet sværere at bryde den sociale arv:

LÆS OGSÅ: Se her, hvordan regeringens politik har påvirket uligheden

”De, der er tilbage, har i dag ofte nogle andre og større sociale udfordringer end tidligere. Derfor kræver det en større indsats at løfte dem ud af den sociale arv,” siger Trond Beldo Klausen, lektor ved Aalborg Universitets Center for Mobilitetsforskning.

Trond Beldo Klausen understreger desuden, at den negative sociale arv bedst brydes, hvis man sørger for at gribe ind så tidligt som muligt – en holdning, der deles af socialminister Manu Sareen (R):

”Hvis vi skal vende udviklingen, er det altafgørende at gøre en indsats, fra børnene er helt små.”

Hvordan mener du, at man bedst forhindrer negativ social arv? Er der for få mønsterbrydere i Danmark?

Jyllands-Posten
Tags: