Fejlbehandling koster tusindvis af liv

Fejlbehandling koster tusindvis af liv

image title: 
Foto: Dmitry Kalinovsky
I 2014 førte behandlingsfejl til, at 21.866 danskere døde eller måtte have ekstra behandling. Det viser en ny årsrapport fra Dansk Patientsikkerhedsdatabase. 

Rapporten viser, at der sidste år skete mere end 167.000 utilsigtede hændelser på offentlige og private hospitaler, på plejehjem og i hjemmeplejen. 

LÆS OGSÅ: Ældre fejlbehandles hver dag

Tallene tegner dog langt fra det fulde billede. 

“Der er en stor underrapportering, så det er kun toppen af isbjerget,” siger Morten Freil, der er direktør for paraplyorganisationen Danske Patienter.

“Disse fejl er naturligvis meget alvorlige for patienterne. Men de koster også samfundet dyrt. I øjeblikket taler man om, at vi skal prioritere, hvem der skal have medicin. Vi så hellere, at man prioriterede at få nedbragt fejlene til fordel for patienterne og sundhedsvæsnets økonomi,” siger Morten Freil.

LÆS OGSÅ: Efter HPV-vaccinen: Jeg har lammelser i ben og arme 

Beth Lilja, der er direktør hos Dansk Selskab for Patientsikkerhed, er enig i, at tallene ikke kan bruges til at vise, hvor mange alvorlige skader og dødsfald behandlingsfejl reel forårsager. I steget skal man bruge rapporten til at vise, hvilke fejl der er mest udbredte. 

Medicinerings- og kommunikationsfejl er den hyppigste årsag til de utilsigtede hændelser, påpeger hun. 

“Det kan være en patient, som bliver henvist til en operation, men hvor man glemmer at fortælle, at patienten skal holde pause fra sin blodfortyndende medicin. I forbindelse med en operation vil det kunne betyde, at patienten kommer til at bløde unødvendigt meget,” forklarer Beth Lilja.

Hvordan mener du, vi bør komme de mange fejlbehandlinger til livs? 

Ekstra Bladet

Tags: 
Nøgleord: