Folkeskolen: Hver femte time er under niveau

Folkeskolen: Hver femte time er under niveau

image title: 
Foto: Cathy Yeulet/123rf.com
Nye tal fra Undervisningsministeriet viser, at hver femte undervisningstime i de danske folkeskoler i skoleåret 2014/15 ikke blev varetaget af en lærer med de på papiret rette kompetencer.

Værst står det til med faget kristendomskundskab, hvor kun 42,2 procent af undervisningstimerne blev udført af en kompetent lærer. Derudover halter også natur/teknologi-faget med kun 54,8 procent kompetente undervisningstimer i løbet af skoleåret.

Bedst står det til med fagene fysik/kemi, dansk og fransk, hvor henholdsvis 93,5, 92,4 og 89,6 procent af timerne har været med en lærer, der havde fagene som linjefag.

Problemet består i, at mange lærere ikke har linjefagskompetence, hvilket vil sige, at læreren for eksempel ikke har en efteruddannelse, videreuddannelse, kompetencegivende uddannelse eller et længerevarende kursusforløb, der vurderes at give de nødvendige kompetencer i et givent fag.

Undervisningsministeriets tal er stort set uændrede fra skoleåret 2013/14. Målet i den nye folkeskoleaftale er en fuld kompetencedækning i 2020 svarende til 95 procent af undervisningstimerne.

Er Undervisningsministeriets tal acceptable eller bør et land som Danmark have mere effektiv undervisning?

Jyllands-Posten